Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Regionai ir miestai ragina skirti daugiau išteklių kovai su jaunimo nedarbu Europoje  

RK pabrėžia, kad COVID-19 krizės metu ypač svarbu sustiprinti Jaunimo garantijų iniciatyvą

Vietos ir regionų valdžios institucijos ragina ES ir nacionalines institucijas, gaivinant ekonomiką, ginti jaunų europiečių teises į darbą, teisingą atlyginimą ir socialinę apsaugą. Dėl pandemijos visoje Europos Sąjungoje labai išaugo jaunimo nedarbo lygis. Todėl regionai ir miestai prašo į nacionalinius ekonomikos gaivinimo planus įtraukti jaunimo užimtumo priemones. Tai viena iš pagrindinių idėjų, pateiktų Romy Karier (LU / EPP) parengtoje nuomonėje, dėl kurios buvo diskutuojama Europos regionų komiteto plenarinėje sesijoje.

Europos regionų komiteto plenarinėje sesijoje buvo svarstoma Klervo savivaldybės tarybos narės Romy Karier (LU / EPP) parengta nuomonė dėl sustiprintos Jaunimo garantijų iniciatyvos  – ES iniciatyvos, skirtos kovoti su jaunesnių nei 30 metų amžiaus piliečių nedarbu. Vietos ir regionų valdžios institucijos palankiai vertina šios prieš septynerius metus sukurtos priemonės sustiprinimą. Vis dėlto, jų nuomone, tenka apgailestauti, kad 2021–2027 m. programavimo laikotarpiu Jaunimo garantijų iniciatyvai remti nebuvo skirta gerokai daugiau išteklių atsižvelgiant į kritines COVID-19 krizės aplinkybes.

Naujausi Eurostato duomenys rodo, kad 2020 m. gruodžio mėn. jaunimo nedarbo lygis ES buvo 17,8 proc. (3,138 mln. jaunesnių nei 25 metų amžiaus žmonių), palyginti su 14,8 proc. 2019 m. gruodžio mėn., o nesimokančio, nedirbančio ir mokymuose nedalyvaujančio jaunimo (NEET) procentinė dalis jaunesnių nei 30 metų amžiaus piliečių grupėje padidėjo nuo 12,5 proc. 2019 m. iki 13,5 proc. 2020 m. trečiąjį ketvirtį ir iki vasaros buvo pasiekusi beveik 15 proc. piką.

Pranešėja Romy Karier pabrėžė: „Regionai ir vietovės gali svariai prisidėti kovojant su jaunimo nedarbu, jei tik jų būtų klausoma. Kaip ir visi kiti valdymo lygmenys, turime dėti daugiau pastangų ir dirbti išvien šiuo krizės metu. Atsižvelgdami į tai, siūlome konkrečias ir ryžtingas priemones, skirtas Europos jaunimo garantijų iniciatyvai stiprinti. Jei nebus tikro įsipareigojimo didinti paramą jaunimui, t. y. arba finansiškai, arba tobulinant mūsų strategijas, tikėtina, kad pasekmės bus dramatiškos ir juntamos dar ilgą laiką dabartinei krizei pasibaigus. Tačiau, jei suvienysime jėgas, esu įsitikinusi, kad pajėgsime išvengti naujos prarastosios kartos susiformavimo.“

Kad būtų galima veiksmingai spręsti jaunimo nedarbo problemą pandemijos aplinkybėmis, vietos ir regionų vadovai prašo sustiprintą Jaunimo garantijų iniciatyvą papildyti pratęsiant ir išplečiant priemonę SURE  – 100 mlrd. EUR vertės laikiną mechanizmą, sukurtą siekiant padėti valstybėms narėms apsaugoti darbuotojus, kurių darbo vietoms dėl COVID-19 krizės kyla pavojus. Be to, RK ragina jaunimo užimtumo priemones įtraukti į nacionalinius ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planus ir įspėja dėl politikos, kuria, gaivinant ekonomiką, jaunimo užimtumas skatinamas pažeidžiant jaunų žmonių teises į teisingą atlyginimą ir socialinę apsaugą.

RK pabrėžia, kad vietos ir regionų valdžios institucijos yra labai svarbios remiant veiksmingą Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimą, nes jos gali veikti kaip tiltas tarp švietimo įstaigų ir valstybinių užimtumo tarnybų. Komitetas pabrėžia darbo jėgos judumo tarp valstybių narių ir regionų skatinimo svarbą įgyvendinant sustiprintą Jaunimo garantijų iniciatyvą, atsižvelgiant į didelį migracijos vaidmenį formuojant darbo rinkos galimybes. Todėl regionai ir miestai apgailestauja, kad ši pirminės Jaunimo garantijų iniciatyvos nuostata nebuvo perkelta į naująjį pasiūlymą.

Be to, RK nariai pakartoja, kad labai svarbu aiškiai ir tiksliai apibrėžti privalomus Jaunimo garantijų iniciatyvos pasiūlymų, susijusių su užimtumu, švietimu, mokymu ir pameistryste, kokybės kriterijus. Taip pat svarbu sumažinti darbo ieškančiam jaunimui tenkančią administracinę naštą: registracija internetu naudojantis specialiomis Jaunimo garantijų iniciatyvos e. platformomis turėtų tapti standartine procedūra.

Galutiniai balsavimo dėl šios nuomonės rezultatai bus paskelbti plenarinės sesijos pabaigoje.

Bendroji informacija

ES remia valstybių narių pastangas mažinti jaunimo nedarbą ir neveiklumą įgyvendinant Jaunimo užimtumo rėmimo dokumentų rinkinį , kuris grindžiamas keturiomis veiksmų kryptimis. Viena iš jų – Jaunimo garantijų iniciatyva, t. y. 2013 m. sukurta iniciatyva, kuri jau padėjo 24 mln. jaunuolių. Atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą, Taryba praėjusiais metais patvirtino rekomendaciją dėl sustiprintos Jaunimo garantijų iniciatyvos .

Pagal šią garantijų iniciatyvą visos valstybės narės įsipareigojo užtikrinti, kad visi jaunuoliai iki 30metų amžiaus per keturių mėnesių laikotarpį nuo darbo netekimo arba mokymosi užbaigimo turėtų gauti gerą pasiūlymą dirbti, toliau mokytis, atlikti gamybinę praktiką arba stažuotę.

Kontaktinis asmuo

Matteo Miglietta

Tel. +32 (0) 470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/RESOURCES-FIGHT-YOUTH-UNEMPLOYMENT.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/RESOURCES-FIGHT-YOUTH-UNEMPLOYMENT.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/RESOURCES-FIGHT-YOUTH-UNEMPLOYMENT.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/RESOURCES-FIGHT-YOUTH-UNEMPLOYMENT.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/SKILLS-AT-HEART-OF-LOCAL-AND-REGIONAL-ADMINISTRATIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/RESOURCES-FIGHT-YOUTH-UNEMPLOYMENT.ASPX

Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
11.05.2023