Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
„Renovacijos banga“: RK ir Europos Komisija pradeda bendradarbiauti pastatų ūkio renovacijai paspartinti  

ES, regionų ir vietos vadovų partnerystė yra labai svarbi siekiant sparčiau įgyvendinti iniciatyvą „Renovacijos banga“, pagal kurią gali būti sukurta 160 000 darbo vietų. Europos Sąjungoje net 75 proc. pastatų neefektyviai vartojama energija ir šiuo metu kasmet renovuojama tik 1 proc. viso pastatų ūkio. Pastatų sektoriui tenka 40 proc. Europoje suvartojamos energijos ir 36 proc. išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio.

Šiandien Europos regionų komitetas ir Europos Komisija pradėjo bendradarbiauti, kad paspartintų ES pastatų ūkio pertvarką ir priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimą. Atsižvelgiant į turimas galimybes kurti naujas darbo vietas, taupyti energiją ir mažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekį, pastatams skirta ES iniciatyva „Renovacijos banga“ yra pagrindinė varomoji jėga siekiant tvirto ir tvaraus atsigavimo po COVID-19 krizės. Partnerystės tikslas – padėti vietos ir regionų valdžios institucijoms atnaujinti savo pastatų ūkį. COVID-19 sveikatos krizė padidino būtinybę gerinti gyvenimo sąlygas mūsų pastatuose ir panaikinti energijos nepriteklių.

ES pastatų ūkio renovacija kartu su transporto sektoriaus priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimu ir miestų žalinimu yra svarbus Europos žaliojo kurso  – ES augimo strategijos poveikio klimatui neutralumui iki 2050 m. pasiekti – prioritetų.

Pradėdamas plenarines diskusijas dėl iniciatyvos „Renovacijos banga“ su už energetiką atsakinga Europos Komisijos nare Kadri Simson, Europos regionų komiteto pirmininkas Apotolos Tzitzikostas nurodė: „Jei mūsų pastatuose bus efektyviai vartojama energija, sutaupysime pinigų, sumažinsime išmetamą teršalų kiekį ir šalinsime energijos nepriteklių, kurį Europoje jaučia 34 milijonai žmonių. Turime užtikrinti, kad vietos ir regionų valdžios institucijos žinotų apie precedento neturinčias ES biudžeto ir ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo lėšas ir galėtų jomis naudotis. Todėl džiaugiuosi galėdamas paskelbti, jog pradedamas Europos Komisijos ir Komiteto bendradarbiavimas siekiant remti „Renovacijos bangą“ visose mūsų teritorijose.“

Diskusijų metu už energetiką atsakinga Europos Komisijos narė Kadri Simson pažymėjo: „Šiandien turime galimybę atgaivinti ekonomiką ir dar labiau skatinti švarios energijos pastangas. Komisija ir toliau teiks įvairią paramą ir techninę pagalbą miestams ir regionams, kad jie galėtų bendradarbiauti su visomis visuomenės grupėmis vykdant dvejopą pertvarką ir įgyvendinant „Renovacijos bangą“. Džiaugiuosi, kad Merų paktas tampa dar įtraukesnis, prieinamesnis ir ryžtingesnis poveikio klimatui neutralumo požiūriu.“

Sevilijos meras ir RK ENVE komisijos ir darbo grupės „Žaliasis kursas vietos lygmeniu" pirmininkas Juan Espadas (ES / PES) teigė: „Renovacijos banga“ yra labai svarbus Europos ekonomikos atgaivinimo ramstis, padėsiantis geriau atkurti gyvenimą mūsų teritorijose, gerinti mūsų gebėjimą kovoti su klimato krize ir kartu rūpintis mūsų piliečių sveikata ir gyvenimo kokybe.

Įgyvendinant šią strategiją, labai svarbi gali būti iniciatyva „Naujasis europinis bauhauzas“, kuria siekiama miestų atnaujinimui įpūsti gyvybės, iš esmės permąstant gyvenamųjų rajonų struktūrą. Turime išnaudoti mūsų regionų ir miestų kūrybinį potencialą ir įtraukti piliečius į pertvarkos procesą, kad žaliasis kursas taptų jiems artimesnis ir kartu su jais būtų kuriama tvaresnė ateitis.“

RK nuomonę dėl iniciatyvos „Renovacijos banga“ parengė Enrico Rossi (IT / PES) . Šis pranešėjas, kuris yra Sinjos savivaldybės (Florencija) tarybos narys ir buvęs Toskanos regiono pirmininkas (2010–2020 m.), pasakė: „Paskelbusi iniciatyvą „Renovacijos banga“, ES suteikia mūsų miestams ir regionams didelę galimybę. Anksčiau daugiausia dėmesio skyrėme tik individualiems butams ir pastatams, o dabar pagaliau galėsime renovuoti ištisus gyvenamuosius rajonus. Todėl teigiamai vertiname tokį į rajonus sutelktą požiūrį ir energetikos bendruomenėms skiriamą dėmesį. Renovacijos banga“ taip pat gali padėti panaikinti energijos nepriteklių, nes ši iniciatyva padeda piliečiams tapti gaminančiais vartotojais, todėl jie gali ne tik vartoti, bet ir gaminti energiją. Žaliasis kursas ir jo „Renovacijos banga“ galės sulaukti sėkmės tik tuo atveju, jei jie didins žmonių gerovę ir kels gyvenimo kokybę namuose ir aplinkui, užtikrinant, kad niekas nebūtų paliktas nuošalyje.“

Po diskusijos nariai aptarė daugelį RK nuomonėje dėl iniciatyvos „Renovacijos banga“ pateiktų pasiūlymų. RK ragina persvarstyti valstybės pagalbos schemas, nustatyti lankstesnes biudžeto taisykles siekiant kuo labiau padidinti investicijas bei renovacijų skaičių ir įgyvendinti subnacionalinius pastatų renovacijos ir atsinaujinančiųjų energijos išteklių integravimo tikslus.

RK taip pat ragina stiprinti ir decentralizuoti EIB Europos pagalbos vietinei energetikai priemonę (ELENA) , sukuriant vieno langelio principu veikiančią sistemą, kuri teiktų techninę pagalbą visoms vietos ir regionų valdžios institucijoms ir įmonėms. Nuomonėje Europos Komisija ir valstybės narės raginamos visapusiškai įtraukti iniciatyvą „Renovacijos banga“ į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo programas, taip pat į Europos struktūrinius ir investicijų fondus (ESI fondus).

RK nuomonės dėl iniciatyvos „Renovacijos banga“ galutinis tekstas bus paskelbtas rytoj, 2021 m. kovo 19 d. (penktadienį).

Bendroji informacija

Iniciatyva „Renovacijos banga“ buvo pradėta 2020 m. spalio 14 d. Europos Komisijai paskelbus komunikatą „Renovacijos banga Europoje: pastatų ekologizavimas, darbo vietų kūrimas ir gyvenimo gerinimas“ . Tai yra vienas iš svarbiausių Europos žaliojo kurso veiksmų plano ramsčių.

„Renovacijos bangos“ tikslas – pašalinti pastatų renovacijai kylančias kliūtis. Energijos vartojimo efektyvumo finansinių institucijų grupė ( EEFIG ) nustatė šešių rūšių kliūtis: tai struktūrinės kliūtys, informavimo kliūtys, rinkos nepakankamumas, žinių trūkumas, veiksnių, apsunkinančių projektų telkimą ir (arba) veiksmingesnio vietos požiūrio taikymą, derinys ir reguliavimo kliūtys. Visos jos daro tiesioginį poveikį vietos ir regionų valdžios institucijoms ir neleidžia joms daugiau investuoti į efektyvaus energijos vartojimo projektus.

ES pastatų ūkio renovacija kartu su transporto sektoriaus priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimu ir miestų žalinimu yra vienas svarbiausių žaliojo kurso prioritetų – ne tik dėl galimybių sumažinti energijos suvartojimą ir išmetamą CO 2  kiekį, bet ir kaip tvaraus ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo varomoji jėga. Statybų sektorius sukuria daugiausia darbo vietų vertinant pagal kiekvieną investuotą milijoną eurų ( IEA 2020 ).

Pastatų renovacija yra svarbus prioritetas įgyvendinant „Žaliąjį kursą vietos lygmeniu“ – naują Europos regionų komiteto iniciatyvą, kuria siekiama, kad miestai ir regionai taptų ES pertvarkos, skirtos poveikio klimatui neutralizavimui, pagrindas. Iniciatyva „Žaliasis kursas vietos lygmeniu“ pradėta įgyvendinti 2020 m. birželio 15 d., įsteigus specialią darbo grupę, sudarytą iš 13 narių . Pranešimą spaudai skaitykite čia . 200 geriausios žaliojo kurso praktikos pavyzdžių rasite mūsų internetiniame žemėlapyje .

Kontaktinis asmuo

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0) 470 88 10 37

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/COP15-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/RENOVATION-WAVE-COR-AND-COMMISSION-LAUNCH-COOPERATION-TO-BOOST-BUILDING-OVERHAUL.ASPX

COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
19.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU'S-ZERO-POLLUTION-AMBITION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/RENOVATION-WAVE-COR-AND-COMMISSION-LAUNCH-COOPERATION-TO-BOOST-BUILDING-OVERHAUL.ASPX

The 'One Health' approach must be at the forefront of the EU's Zero Pollution Ambition
The 'One Health' approach must be at the forefront of the EU's Zero Pollution Ambition
14.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CALL-GIVE-ENERGY-EQUIPMENT-UKRAINE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/RENOVATION-WAVE-COR-AND-COMMISSION-LAUNCH-COOPERATION-TO-BOOST-BUILDING-OVERHAUL.ASPX

Call to cities and regions to give energy equipment to Ukraine
Call to cities and regions to give energy equipment to Ukraine
13.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/VALEA-JIULUI-DEVELOPMENT-SOCIETY-PROJECT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/RENOVATION-WAVE-COR-AND-COMMISSION-LAUNCH-COOPERATION-TO-BOOST-BUILDING-OVERHAUL.ASPX

Valea Jiului Development Society Project crowned “Transformative Action of the Year 2022”
Valea Jiului Development Society Project crowned “Transformative Action of the Year 2022”
09.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/MORE-AMBITIOUS-BIODIVERSITY-TARGETS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/RENOVATION-WAVE-COR-AND-COMMISSION-LAUNCH-COOPERATION-TO-BOOST-BUILDING-OVERHAUL.ASPX

EU cities and regions call for more ambitious biodiversity targets
EU cities and regions call for more ambitious biodiversity targets
09.12.2022