Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Miestai ir regionai imasi aktyviau reguliuoti interneto platformas ir atverti MVĮ saugų kelią į skaitmenines rinkas  

Europos regionų komitetas stiprina savo įsipareigojimą remti plataus masto ES teisėkūros projektą, kuriuo siekiama sustiprinti demokratinę dominuojančių interneto platformų kontrolę ir atkurti subalansuotą interneto ekonomiką, kuri būtų naudinga tiek MVĮ, tiek individualiems vartotojams. Birželio mėn. plenarinėje sesijoje nariai priėmė nuomonę , kurioje pritariama Europos Komisijos ketinimui griežčiau reguliuoti skaitmenines rinkas ir paslaugas. Tuo pat metu joje pabrėžiamos inovacijos ir gebėjimai, kuriais miestai ir regionai gali prisidėti prie patikimo ir veiksmingo reguliavimo. RK nuomonė dėl Skaitmeninių paslaugų akto dokumentų rinkinio įtraukta į platesnį iniciatyvų tinklą, kuriuo siekiama sustiprinti RK, kaip vienos iš ES įtraukios skaitmeninės transformacijos varomųjų jėgų, įvaizdį.

Skaitmeninių paslaugų akto dokumentų rinkinys yra Europos Komisijos pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kurį sudaro sudaro du elementai: pats Skaitmeninių paslaugų aktas ir Skaitmeninių rinkų aktas. Dokumentų rinkiniu atnaujinama ir sugriežtinama ES konkurencijos teisė, siekiant patenkinti patikimo platformų reguliavimo poreikį. Juo siekiama apriboti vadinamųjų prieigos valdytojų platformų, kurios kontroliuoja mažesnių įmonių prieigą prie vartotojų ir veikia kaip privatūs reguliuotojai, galią rinkoje. Dokumentų rinkiniu taip pat siekiama kovoti su neribotu dezinformacijos plitimu užtikrinant platformų atsakomybę už platinamą turinį.

Platformų reguliavimas turi stiprų regioninį aspektą. Daugelis sektorių, kuriuose interneto platformos atlieka pagrindinį vaidmenį, pavyzdžiui, miesto transportas, būstas, turistų apgyvendinimas ir viešųjų paslaugų teikimas, yra reguliuojami vietos ir regionų lygmeniu. Todėl vietos ir regionų valdžios institucijoms tenka pagrindinis vaidmuo kuriant ir įgyvendinant veiksmingus teisės aktus: jos turi informacijos, patirties ir yra arčiausiai suinteresuotų subjektų.

Nuomonės pranešėja Jonijos salų regiono valdytoja Rodi Kratsa (EL / ELP) sakė: „Šioje nuomonėje stiprinamas subnacionalinių valdžios institucijų balsas ir siekiama, prisidėti prie tikslaus, kuo didesnį teigiamą poveikį turinčio reglamento kūrimo ir sprendžiant esamas problemas išvengti naujų problemų atsiradimo. Skaitmeninimas jau vyksta ir dėl pandemijos vyksta dar sparčiau, taip pat didėja ir mūsų priklausomybė nuo skaitmeninės infrastruktūros. Turime apsaugoti mažąsias ir vidutines įmones, kurios dažnai būna priklausomos nuo didesnių platformų ir labai nukenčia praradusios prieigą prie platformų ar paslaugų, nuo kurių vis labiau priklauso jų įmonės veikla.“

Platformų reguliavimas taip pat turi didelį poveikį daugeliui MVĮ. Kadangi vis daugiau įmonių pereina prie skaitmeninių technologijų, jų sąveika su vartotojais, tiekėjais ir kitais verslo kontaktais vis dažniau vyksta tarpininkaujant privačioms interneto platformoms, o tai didina jų priklausomybę nuo šių naujų dalyvių ir kelia jų verslo modeliams riziką bei neapibrėžtumą. RK nuomonėje pasisakoma už tvirtą teisinę sistemą, kuri apsaugotų MVĮ tiesioginę prieigą prie vartotojų, taigi ir jų gebėjimą konkuruoti vienodomis sąlygomis. Šį teiginį patvirtino ir neseniai vykusiame RK internetiniame seminare aptarti teisinių ir politinių sąlygų, reikalingų tradicinių įmonių perėjimui į skaitmeninį verslą remti, tyrimo rezultatai. Galutinis tyrimas bus paskelbtas liepos mėn. viduryje.

Kitas Regionų komiteto nuomonėje aptartas didelį susirūpinimą keliantis klausimas – dvigubos skaitmeninės atskirties mažinimas ir įveikimas. Ji kyla dėl nevienodo sąlygų, reikalingų norint pasinaudoti skaitmeninimo teikiama socialine ir ekonomine nauda, pasiskirstymo – tai galimybė naudotis didelio pralaidumo tinklais ir skaitmeninis raštingumas. RK pabrėžia, kad siekiant panaikinti teritorinius ir socialinius skirtumus ir užtikrinti skaitmeninę sanglaudą reikia skubiai remti gebėjimų stiprinimą vietos lygmeniu ir paspartinti plačiajuosčio ryšio infrastruktūros diegimą. Šie svarbūs uždaviniai taip pat nuolat sprendžiami RK plačiajuosčio ryšio platformoje . Tai forumas, kuris buvo įsteigtas su Europos Komisija, siekiant sutelkti teisines, technines ir praktines žinias ir paspartinti sprendimų, leidžiančių visiems piliečiams, MVĮ ir viešojo administravimo institucijoms sėkmingai naudotis interneto pasauliu, kūrimą.

Kontaktinis asmuo

Maximilian v. Klenze

Tel. +32 2 282 2044

Maximilian.vonKlenze@cor.europa.eu

Matteo Miglietta

Tel. +32 470 895 382

Matteo.Miglietta@cor.europa.eu

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/REGULATE-ONLINE-PLATFORMS-PAVE-SAFE-WAY-FOR-SMES-INTO-DIGITAL-MARKETS.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/REGULATE-ONLINE-PLATFORMS-PAVE-SAFE-WAY-FOR-SMES-INTO-DIGITAL-MARKETS.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CLEARER-RULES-ADEQUATE-FUNDING-NEEDED.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/REGULATE-ONLINE-PLATFORMS-PAVE-SAFE-WAY-FOR-SMES-INTO-DIGITAL-MARKETS.ASPX

Clearer rules and adequate funding are needed to ensure interoperability and digitalise public services
Clearer rules and adequate funding are needed to ensure interoperability and digitalise public services
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/REGULATE-ONLINE-PLATFORMS-PAVE-SAFE-WAY-FOR-SMES-INTO-DIGITAL-MARKETS.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CP-50-EUROPE-DAY-2023-CELEBRATING-EUROPEAN-UNITY-AND-DIVERSITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/REGULATE-ONLINE-PLATFORMS-PAVE-SAFE-WAY-FOR-SMES-INTO-DIGITAL-MARKETS.ASPX

Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
27.04.2023