Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Regioninis aspektas priartina kosmosą prie Žemės  

Europos regionų komiteto nariai pritarė pranešėjui Andres Jaadla (ET / ALDE) ir priėmė jo nuomonę „Europos kosmoso strategija“. RK pritaria 2016 m. spalio mėn. paskelbtai Europos Komisijos vizijai dėl kosmoso. Tačiau jis ragina Komisiją toliau plėtoti šios srities regioninį aspektą, kad piliečiai galėtų platesniu mastu naudotis kosmoso technologijomis. Kosmoso technologijos, duomenys ir paslaugos užtikrina komunikaciją, stebėseną, pasienio ir saugumo kontrolę, greitą reagavimą į gaivalines nelaimes ir paramą žemės ūkiui, žuvininkystei ir transporto valdymui.

Kosmoso technologijos, duomenys ir paslaugos tapo neatskiriama mūsų kasdienio gyvenimo dalimi. Informacinių ir ryšių technologijų (IRT) srityje kosmoso technologijos suteikia galimybę keistis informacija realiuoju laiku. Teikiant skaitmenines paslaugas, jomis pagrįsta nuolatinių didelės skiriamosios gebos stebėjimo sistemų veikla. Kosminiai palydovai suteikia galimybių greitai reaguoti į gaivalines nelaimes ir prisidėti prie geresnio miestų administravimo ir viešojo transporto valdymo. Su kosmosu susiję pajėgumai ir paslaugos atlieka svarbų vaidmenį Europos saugumo ir gynybos, taip pat aplinkos stebėsenos, biologinės įvairovės apsaugos ir kovos su klimato kaita srityse.

„Kosmoso politika gali padėti skatinti darbo vietų kūrimą, ekonomikos augimą ir investicijas Europoje, ji taip pat praplečia mokslo ir mokslinių tyrimų ribas“, – teigė pranešėjas Andres Jaadla. Pranešėjas, kuris taip pat yra Rakverės miesto tarybos narys, pridūrė: „Turime plėtoti šios srities regioninį aspektą, kad kosmoso technologijos duotų daugiau naudos piliečiams. Tačiau reikia įtikinamiau visuomenei pristatyti visus galimus ES kosmoso politikos ir strategijos privalumus. Svarbiausias Europos kosmoso politikos aspektas turėtų būti naudotojai“.

Pranešėjas A. Jaadla pridūrė: „Vietos ir regionų valdžios institucijos yra pakankamai kompetentingos ir nori dalyvauti įgyvendinant ES kosmoso politiką. Nors daugelis regionų prisijungė prie Europos regionų, naudojančių kosmoso technologijas, tinklo (NEREUS), o tai rodo didėjančią kosmoso svarbą regionų ekonomikai, šiems veiksmams reikia skirti daugiau dėmesio ir skatinti integracines pilietinės visuomenės, įmonių, viešųjų institucijų ir mokslo bendruomenės partnerystes.“ Pranešėjas paragino kosmoso politiką toliau sieti ir integruoti į kitų sričių ES politiką, pavyzdžiui, miestų darbotvarkę, pažangiųjų miestų iniciatyvą ir klimato politiką.

A. Jaadla nurodė: „Siekiant suteikti Europos visuomenei galimybę atlikti pagrindinį vaidmenį kuriant sudėtingas žemės ir erdvės ateities sistemas pasitelkiant palydovus ir naudojantis tokiomis programomis, kaip GALILEO ir „Copernicus“, būtina užtikrinti švietimą ir visuomenės informuotumo didinimą, taip pat geriau parengti specialistus ir išugdyti daugiau inžinierių ir mokslininkų“.

Europos regionų komitetas yra pasirengęs remti programos „Copernicus“ tolesnį plėtojimą ir įgyvendinimą. RK siūlo skirti nuolatinį tikrąjį narį, kuris dalyvautų programos naudotojų forume. „Toks tiesioginis dalyvavimas padėtų forume išdėstyti vietos subjektų perspektyvą kalbant apie „Copernicus“ duomenų naudojimą“, – sakė Andres Jaadla.

„RK gali būti ypač svarbus partneris suburiant Europos Komisiją, valstybes nares, Europos kosmoso agentūrą, akademinę bendruomenę, vietos valdžios institucijas ir naudotojus, kad būtų galima užmegzti naujus partnerystės ryšius su kitų sričių ES politika“, – baigdamas pasakė jis.

Pastabos redaktoriams

2016 m. spalio 26 d. Europos kosmoso strategija Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui.

Kontaktinis asmuo: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-SPACE-PROGRAMME.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/REGIONS-BRING-SPACE-DOWN-TO-EARTH.ASPX

The EU's new space programme: a boost for jobs and sustainable growth
The EU's new space programme: a boost for jobs and sustainable growth
20.12.2018

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/ENVIRONMENTAL-SUCCESS-LIES-IN-THE-HANDS-OF-LOCAL-GOVERNMENTS-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/REGIONS-BRING-SPACE-DOWN-TO-EARTH.ASPX

Environmental success lies in the hands of local governments
Environmental success lies in the hands of local governments
28.09.2018

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/COR-SECRETARY-GENERAL-FOR-A-BETTER-CONNECTION-OF-EU-SPACE-POLICY-WITH-EU-INFRASTRUCTURE-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/REGIONS-BRING-SPACE-DOWN-TO-EARTH.ASPX

CoR Secretary General for a better connection of EU space policy with EU infrastructure policy..
CoR Secretary General for a better connection of EU space policy with EU infrastructure policy..
17.07.2018

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/NEED-FOR-SME-FRIENDLY-REGIONAL-PATENT-STRATEGY-IN-SPACE-TECHNOLOGY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/REGIONS-BRING-SPACE-DOWN-TO-EARTH.ASPX

Secretary General underlines need for SME friendly regional patent strategy in space technology at Galileo Agency
Secretary General underlines need for SME friendly regional patent strategy in space technology at Galileo Agency
11.06.2018

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/HOW-SPACE-TECHNOLOGIES-IMPROVE-SUSTAINABLE-ENERGY-MANAGEMENT-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/REGIONS-BRING-SPACE-DOWN-TO-EARTH.ASPX

How space technologies improve sustainable energy management
How space technologies improve sustainable energy management
07.06.2018