Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Regionai ir miestai dalyvaus konferencijoje dėl Europos ateities  

Gruodžio 9 d. Europos regionų komiteto nariai diskutavo apie konferenciją dėl Europos ateities ir išreiškė pritarimą aktyvaus piliečių išklausymo procesui – nuolatiniam dialogo mechanizmui  – ir visuotiniam perėjimui prie skaidresnio ir atviresnio valdymo būdo. Jie taip pat paragino į konferenciją įtraukti miestus ir regionus. Šiam raginimui pritarė Europos Parlamento Konstitucinių reikalų komiteto (AFCO) Verts/ALE frakcijos koordinatorius Daniel Freund. Jis pažymėjo, kad konferencijos sėkmei užtikrinti būtų labai svarbus regionų ir miestų dalyvavimas. Vėliau tą pačią dieną AFCO komitetas priėmė pranešimą apie tai, kaip rengti konferenciją. Jame pritariama RK prašymui pakviesti jį dalyvauti šiame procese ir jo raginimui paremti nuolatinį dialogo su piliečiais mechanizmą.

2019 m. liepos mėn. Europos Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen, išdėstydama savo kaip pirmininkės prioritetus, paragino surengti konferenciją dėl Europos ateities. Konferencija, kuri turėtų prasidėti 2020 m. pavasarį ir trukti dvejus metus, turėtų suteikti naują postūmį Europos kūrimui ir sustiprinti Europos demokratiją. Jos metu vyks dialogai su piliečiais.

Pilietybės, valdymo, institucinių ir išorės reikalų komisijos (CIVEX) nariai parengė nuomonės projektą „Nuolatinis vietos ir regionų valdžios institucijų dialogas su piliečiais“. Tai pagrindinis RK indėlis į konferenciją dėl Europos ateities. Galutines rekomendacijas numatoma priimti 2020 m. gegužės mėn. RK plenarinėje sesijoje.

Nuomonės pranešėja Katalonijos vyriausybės užsienio ir Europos Sąjungos reikalų sekretorė Mireia Borrell Porta (ES / EA) per diskusijas pasakė : „Užmegzti nuolatinį struktūrinį dialogą su piliečiais, kurį koordinuotų vietos ir regionų valdžios institucijos, yra ne tik komunikacijos ir dalyvavimo, bet pirmiausia demokratinio valdymo užtikrinimo klausimas. Jis turėtų padėti atkurti šiuo metu pablogėjusį ES ir piliečių ryšį ir sudaryti sąlygas administracinių struktūrų pokyčiams.“

CIVEX komisijos posėdyje kalbėjo ir už komunikaciją atsakinga Europos Komisijos generalinė direktorė Pia-Ahrenkilde-Hansen . Ji pasakė, kad RK ir jo narių dalyvavimas būtų svarbus siekiant sudaryti sėkmei būtinas sąlygas, plačiau informuoti apie konferenciją ir pasiekti piliečius.

EP narys Daniel Freund (DE/Verts-ALE), kuris taip pat yra Europos Parlamento darbo grupės dėl konferencijos Europos ateities klausimais narys, pasakė: Mes šiuo metu svarstome, kaip konkrečiai Europos regionų komitetui galėtų būti atstovaujama konferencijoje dėl ES ateities. Bendrai planuojant konferenciją turėtų būti išklausyti Europos, nacionalinio, regionų ir vietos lygmenų atstovai. Esame pasirengę diskutuoti ir į diskusijas įtraukti vietos ir regionų politikus.“

Vėliau tą pačią dieną Europos Parlamento AFCO komitetas priėmė pranešimą apie tai, kaip rengti konferenciją dėl Europos ateities. Jame rekomenduojama pakviesti Regionų komitetą dalyvauti šiame procese ir pritarti nuolatiniam dialogo su piliečiais mechanizmui.

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-WILL-BE-INVOLVED-IN-THE-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-WILL-BE-INVOLVED-IN-THE-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-WILL-BE-INVOLVED-IN-THE-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-AND-EUROPEAN-LAWMAKERS-FORM-A-UNITED-FRONT-IN-COMBATING-DISINFORMATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-WILL-BE-INVOLVED-IN-THE-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/PATRICK-MOLINOZ-ELECTED-CHAIR-OF-CIVEX.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-WILL-BE-INVOLVED-IN-THE-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
21.06.2023