Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Vyksta pirmoji konsultacija su regioninių centrų tinklu (RegHub)!  


PictureNewsFirstConsultation.png 

Kovo 22 d. visi 36 regioninių centrų tinklo informacijos centrai gavo klausimynus, skirtus pirmajai konsultacijai su tinklu surengiant ES apklausą. Tema – ES viešųjų pirkimų politika, kuri yra labai svarbi Europos regionams ir miestams, tad klausimai yra susiję su 2014 m. viešųjų pirkimų direktyvų įgyvendinimu.

Tinklo kontaktiniai centrai iki gegužės 6 d. 24.00 val. iš atitinkamų suinteresuotųjų subjektų turi surinkti informaciją, ją apdoroti, užpildyti klausimyną ir pateikti jį regioninių centrų sekretoriatui.

Tuomet surinksime visą susijusią informaciją ir panaudosime ją rengdami 2014 m. ES viešųjų pirkimų direktyvų įgyvendinimo ataskaitą.

Galutinė įgyvendinimo ataskaitos versija bus paskelbta šioje interneto svetainėje. Iki to laiko informuosime Jus apie mūsų darbo pažangą.

Pasidalyti :