Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Europos regionai ir miestai ragina įgyvendinant ekonomikos gaivinimo priemones būtinai atsižvelgti į lyčių aspektą  

Europą prie piliečių galime priartinti padėdami moterims namuose, darbe ir politikoje

Spalio 14 d. plenarinėje sesijoje priimtoje nuomonėje Europos regionų komitetas (RK) pabrėžė, kad ES lyčių lygybės strategijoje taip pat turėtų būti atsižvelgiama į COVID-19 pandemijos daromą poveikį . Į Europos Sąjungos strategijos Lygybės sąjunga. 2020–2025 m. lyčių lygybės strategija valdymą reikia įtraukti vietos ir regionų valdžios institucijas, nes pagal savo konkrečias kompetencijos sritis jos turi ir gali atlikti esminį vaidmenį sprendžiant lyčių lygybės klausimus, – teigė RK.

COVID-19 dar labiau išryškino jau esamą nelygybę, visų pirma lyčių nelygybę. Spalio 12 d. pristatytame RK 2020 m. regionų ir vietos barometre atkreipiamas dėmesys į tai, kad karantino metu pranešta apie daugiau smurto šeimoje atvejų, nors dar kol kas nesurinkta palyginamų ES masto duomenų. Kai kuriose šalyse, pavyzdžiui, Lietuvoje, smurto namuose atvejų per trijų savaičių karantino laikotarpį padaugėjo 20 proc. Ispanijoje skubiosios pagalbos dėl smurto namuose telefono linija per pirmąsias dvi karantino savaites sulaukė 18 proc. daugiau skambučių. Ispanijos regionų valdžios institucijos pradėjo taikyti bendras veiksmų gaires, skirtas namuose smurtą dėl lyties patiriančioms moterims. Amsterdamo miestas, derindamas veiksmus su nacionaline vyriausybe, sukūrė sistemą, pagal kurią smurto namuose aukos galėjo susisiekti su savo vaistine, naudodamosi slaptažodžiu „19-ta kaukė“.

„Moterys labiau kenčia nuo pandemijos sukeltos ekonomikos krizės padarinių. Todėl tai turėtų būti visapusiškai pripažinta ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planuose, kurie bus pradėti įgyvendinti kitais metais. Be to, nuomonėje siūlome atsižvelgti į lyčių lygybės pasiekimą Europos semestro procese ir teisinės valstybės principo taikymo ataskaitoje“, – pabrėžė La Riochos autonominės srities pirmininkė Concepción Andreu Rodríguez (ES / PES) .

Rekomendacijose raginama rengiant, įgyvendinant ir stebint ES lygybės strategiją vietos ir regionų valdžios institucijas pripažinti strateginėmis partnerėmis. Kadangi strategija buvo parengta ir paskelbta prieš COVID-19 visuomenės sveikatos krizę, nuomonėje pažymima, kad strategija nėra išsami, ir raginama įvertinti krizės dar labiau išryškintą esamą moterų ir vyrų nelygybę.

RK atkreipia dėmesį į tų sektorių darbuotojus, kurie itin smarkiai nukentėjo nuo COVID-19 pandemijos, todėl jiems reikėtų didesnės socialinės apsaugos, saugesnių darbo sąlygų ir didesnių atlyginimų. Kadangi dauguma šių sektorių darbuotojų yra moterys, pandemijos poveikis taip pat turėtų būti nagrinėjamas ES lyčių lygybės strategijoje . Atsižvelgiant į dėl pandemijos susidariusią naują padėtį reikėtų išnagrinėti įvairius klausimus, kaip antai per karantiną suaktyvėjęs smurtas dėl lyties, daugybės moterų visoje ES patiriami sunkumai suderinti nuotolinį darbą su priežiūros pareigomis ir tai, kad moterys (kaip sveikatos priežiūros ir vaikų priežiūros darbuotojos, vyresnio amžiaus žmonių slaugytojos, namų ūkio ir mažmeninės prekybos darbuotojos) su pandemija kovoja priešakinėse gretose.

Vietos ir regionų valdžios institucijos prašo jas struktūruotai įtraukti vykdant ES smurto dėl lyties prevencijos tinklo veiklą ir įgyvendinant informuotumo didinimo ir komunikacijos kampaniją, kuri bus pradėta ES lygmeniu ir kuri, Komiteto nuomone, yra itin svarbi kovojant su lyčių stereotipais. Jos taip pat ragina tinkamai finansuoti lyčių politiką įgyvendinant pagal ilgalaikį 2020–2027 m. ES biudžetą remiamas programas.

„Moterys turi aktyviai dalyvauti gaivinant Europos ekonomiką ir aptariant jos ateitį. Nors mūsų lyderystė yra labai svarbi, priimant sprendimus vis dar susiduriama su didele lyčių nelygybe“, – teigė C. Andreu Rodríguez spalio 15 d. vykusiame praktiniame seminare Kelias į lyčių lygybę politikoje . Pranešėja pristatė pagrindines RK nuomonės tezes ir naujausius duomenis apie moterų dalyvavimą politikoje. Buvo aptarti būtini veiksmai ir idėjos, kaip panaikinti lyčių nelygybę. Keletas jaunų išrinktų politikų pasidalijo savo patirtimi vietos ir regionų lygmeniu sprendžiant lyčių lygybės ir lygaus atstovavimo demokratijos klausimus. Šis praktinis seminaras buvo suorganizuotas per RK Europos regionų ir miestų savaitę – kasmetinį renginį, per kurį miestai ir regionai demonstruoja savo gebėjimus užtikrinti augimą ir darbo vietų kūrimą, įgyvendinti Europos Sąjungos sanglaudos politiką, taip pat parodo, kad vietos ir regionų lygmenys yra labai svarbūs užtikrinant gerą Europos valdymą.

Politinės galios sritis yra viena opiausių lyčių nelygybės požiūriu. Šiandien Europos politinėje sferoje dirba 1 mln. vietos ir regionų lygmeniu išrinktų pareigūnų, tačiau tik apie 30 proc. jų yra moterys. Kaip nurodyta 2019 m. paskelbtame Europos savivaldybių ir regionų tarybos tyrime „Moterys politikoje“ , tik 29 proc. Europos vietos tarybų narių yra moterys, o moterų merių yra dar dvigubai mažiau, t. y. 15 proc. Kalbant apie regionų lygmenį, nors regioninių asamblėjų narių pareigas eina 31 proc. moterų, šioms asamblėjoms vadovaujančių moterų daug mažiau – 18 proc. Pačiame Regionų komitete moterys sudaro tik 23 proc. visų narių, o tai moterų atstovavimo požiūriu rodo aiškią lyčių nelygybę regionų ir vietos lygmeniu, kurią reikia šalinti.

Metinio regionų ir vietos barometro išvados:

Kontaktinis asmuo

Wioletta Wojewodzka

Tel. +32 22822289

Mob. tel. +32 (0) 473843986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/RECOVERY-MESURES-GENDER.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/RECOVERY-MESURES-GENDER.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CP-33-A-TIME-OF-CRISES-MUST-SPUR-EFFORTS-FOR-GENDER-EQUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/RECOVERY-MESURES-GENDER.ASPX

A time of crises must spur efforts for gender equality
A time of crises must spur efforts for gender equality
14.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/RECOVERY-MESURES-GENDER.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/COR-PRESIDENT-STATEMENT-INTERNATIONAL-WOMENS-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/RECOVERY-MESURES-GENDER.ASPX

Statement by the President of the European Committee of the Regions, Vasco Alves Cordeiro, for International Women's Day
Statement by the President of the European Committee of the Regions, Vasco Alves Cordeiro, for International Women's Day
08.03.2023