Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
ES migracijos pakte teisių apsaugai turi būti teikiama pirmenybė  

ES vietos ir regionų vadovai taip pat ragina sukurti solidarumo mechanizmą, kuris padėtų veiksmingai spręsti migracijos problemas, su kuriomis susiduria prie ES išorės sienų esantys regionai.

Europos regionų komitetas (RK) kovo 19 d. priimtose rekomendacijose teigia, kad Europos Sąjungos institucijos savo naujame Migracijos ir prieglobsčio pakte turėtų peržiūrėti pasiūlymus, kad būtų teikiama didesnė parama prie ES sienų esantiems regionams, užtikrinama geresnė pažeidžiamų asmenų apsauga ir sutrumpinamas laikas priėmimo centruose prie ES sienų.

Rekomendacijos , jei joms pritars ES valstybės narės, Europos Parlamentas ir Europos Komisija, sudarytų palankesnes sąlygas pasienio regionams gauti finansavimą ir sumažintų jiems tenkančią atsakomybę, taip pat suteiktų galimybę krizių atveju neteisėtus migrantus, kol jų prašymai bus nagrinėjami apgyvendinti kitur ES. Priėmus šį pasiūlymą būtų galima mažiau naudotis migrantų antplūdžio centrais ir panaikinti pirmosios atvykimo šalies principą, pagal kurį nustatoma atsakinga valstybė narė. Kalbant apie priemones, skirtas prieglobsčio prašytojams ir migrantams, rekomendacijose teigiama, kad reikia labiau remti pažeidžiamas grupes ir nepilnamečius, prieštaraujama Komisijos pasiūlymui imti jaunesnių nei 12 metų vaikų pirštų atspaudus, raginama priėmimo centruose teikti daugiau medicininės ir psichologinės pagalbos ir primygtinai raginama vykdant perkėlimo procedūras pirmenybę teikti nelydimiems vaikams ir moterims.

Nuomonėje taip pat pritariama naujame Migracijos ir prieglobsčio pakte, kurį Komisija paskelbė 2020 m. rugsėjo mėn., pateiktam pasiūlymui dėl lankstaus ES valstybių narių solidarumo mechanizmo. Tačiau joje skeptiškai vertinamos grąžinimo rėmimo sistemos įgyvendinimo praktikoje galimybės. Pagal šią sistemą ES valstybės narės būtų įpareigotos parodyti solidarumą, tačiau jos galėtų laisvai pasirinkti iš skirtingų pagalbos teikimo rūšių.

Pranešėja Antje Grotheer (DE / PES), Brėmeno Piliečių atstovybės pirmininko pavaduotoja, pasakė: „Mes, Europos miestai, savivaldybės ir regionai, privalome rasti veiksmingus sprendimus, grindžiamus pagrindinėmis Europos vertybėmis, sąžiningumu ir bendra atsakomybe. Todėl raginame sukurti migracijos solidarumo mechanizmą, pagal kurį būtų atsižvelgiama į mūsų nuomonę ir veiksmingai mažinama našta pasienio regionams. Be to, pirmenybė turi būti teikiama migrantų, ypač vaikų ir nepilnamečių, pagrindinių teisių apsaugai. Mums reikia greitesnių procedūrų, kurios būtų vykdomos atsižvelgiant į žmogaus teises. Europa, kurioje niekas nepaliekamas nuošalyje, tai ne meniu „à la carte“, o projektas, kuriam reikia solidarumo ir sąžiningumo.“

Kalbėdamas RK kovo 17 d. plenarinėje sesijoje Europos Parlamento pranešėjas dėl Prieglobsčio ir migracijos valdymo reglamento Tomas Tobé (SV / EPP) teigė, kad solidarumas turėtų būti „privalomas“, tačiau paliekant „lanksčių“ galimybių, ir pridūrė, kad tikriausiai reikės naujų solidarumo formų idėjų.

Jis pasakė: „Dabartinė Europos prieglobsčio sistema turi trūkumų, kurie daro didelį poveikį regionams ir vietos teritorijoms, ypač pirmiausia su migrantų antplūdžiu susiduriančiose valstybėse narėse. Kad šis spaudimas sumažėtų, turime turėti gerai veikiančią migracijos sistemą. Mums reikia prasmingo solidarumo ir teisingo atsakomybės pasidalijimo visoje Sąjungoje, tačiau turime rasti pragmatiškus sprendimus, nes apie tai diskutuojame praktiškai nuo 2016 m., o pažanga labai labai lėta. Tačiau kad ir koks susitarimas būtų pasiektas, jis turi būti įgyvendintas, nes jei veiksmingai būtų įgyvendinta dabartinė sistema, nesusidurtume su problemomis, kurias turime dabar. Reikia daug nuveikti, kol dėl pakto bus padarytos politinės išvados“.

RK nuomonėje daugiausia dėmesio skiriama migracijos priėmimo etapui, atsižvelgiant į ginčytinus klausimus, susijusius su Komisijos pasiūlymais, pradedant prašymų nagrinėjimu ir tvarkymu, prašymų vertinimui taikomais kriterijais, migrantų, kurių prašymai buvo atmesti, grąžinimu, paslaugų teikimu ir susijusia finansine ir administracine našta pasienio regionams. RK taip pat palankiai įvertino kitą pakto aspektą – migrantų integraciją į naujas bendruomenes, kuri, Komiteto nuomone, Komisijos 2021–2027 m. Integracijos ir įtraukties veiksmų plane apibūdinama kaip būtinas naujojo Migracijos ir prieglobsčio pakto papildymas.

2019 m. RK, padedamas Europos Komisijos, pradėjo iniciatyvą Miestai ir regionai už migrantų integraciją . 2021 m. kovo mėn. plenarinėje sesijoje RK ir Europos Komisija pasirašė susitarimą dėl glaudesnio bendradarbiavimo.

Kalbėdama kovo 19 d. RK plenarinėje sesijoje, už vidaus reikalus atsakinga Europos Komisijos narė Ylva Johansson daugiausia dėmesio skyrė integracijai ir pabrėžė: „Vietos ir regionų valdžios institucijos pirmiausia teikia integracijos ir kitas paslaugas naujai atvykstantiems migrantams, taip pat remia jų ilgalaikę įtrauktį. Džiaugiuosi galėdama paskelbti apie šią partnerystę su Regionų komitetu, kuris atliks svarbų vaidmenį remiant ES miestus ir regionus integracijos darbe.“

Kontaktinis asmuo:

Andrew Gardner

+32 473 943 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/INTEGRATION-OF-MIGRANTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/PROTECTING-RIGHTS-MUST-BE-GIVEN-PRIORITY-MIGRATION-PACT.ASPX

Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
30.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/RECONSTRUCTION-OF-UKRAINE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/PROTECTING-RIGHTS-MUST-BE-GIVEN-PRIORITY-MIGRATION-PACT.ASPX

EU cities and regions' involvement in reconstruction of Ukraine praised
EU cities and regions' involvement in reconstruction of Ukraine praised
17.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/MICHAłOWO-HONOURED-WITH-MAYOR-PAWEł-ADAMOWICZ-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/PROTECTING-RIGHTS-MUST-BE-GIVEN-PRIORITY-MIGRATION-PACT.ASPX

Michalovo miestas ir jo gyventojai pelnė mero Paweło Adamowicziaus vardo apdovanojimą už pagalbą pabėgėliams pasienyje su Baltarusija
Michalovo miestas ir jo gyventojai pelnė mero Paweło Adamowicziaus vardo apdovanojimą už pagalbą pabėgėliams pasienyje su Baltarusija
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-PROPOSALS-WELCOME-BOOST-LEGAL-MIGRATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/PROTECTING-RIGHTS-MUST-BE-GIVEN-PRIORITY-MIGRATION-PACT.ASPX

ES pasiūlymai – sveikintinas postūmis teisėtai migracijai
ES pasiūlymai – sveikintinas postūmis teisėtai migracijai
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/PROTECTING-RIGHTS-MUST-BE-GIVEN-PRIORITY-MIGRATION-PACT.ASPX

Maisto krizė. ES regionų ir vietos vadovai ragina investuoti į vietos gamybą siekiant tvaraus ir įperkamo maisto
Maisto krizė. ES regionų ir vietos vadovai ragina investuoti į vietos gamybą siekiant tvaraus ir įperkamo maisto
30.11.2022