Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Regionų vadovai ir Europos Komisija sutelkia jėgas ES vertybėms mokyklose propaguoti  

Europos regionų komitetas ir Europos Komisija parengs bendrus projektus, kuriais bus remiamas ES vertybių mokymas mokyklose padedant regionų ir vietos valdžios institucijoms ir savanoriškai. Plenarinės sesijos diskusijoje su už europinės gyvensenos propagavimą atsakingu Europos Komisijos pirmininkės pavaduotoju Margaritisu Schinasu regionų ir vietos vadovai taip pat pabrėžė, kad švietimo sistemose turėtų būti visapusiškai gerbiama ir skatinama laisvė, lygybė, tolerancija ir nediskriminavimas. Jie taip pat pažymėjo, kad mokymasis apie Europos Sąjungą, jos vertybes, kultūros paveldą ir įvairovę yra gyvybiškai svarbus ir turi būti siūlomas visose bendruomenėse, visų amžiaus grupių asmenims ir kiekvienam ES piliečiui.

Europos regionų komiteto pirmininkas Apostolos Tzitzikostas pasakė: „Dėkoju Komisijos pirmininkės pavaduotojui M. Schinasui už puikias diskusijas apie tai, kaip per švietimą ir kultūrą propaguoti mūsų europines vertybes. Mums, tėvams ir vadovams, tenka atsakomybė suteikti jaunajai kartai priemones suprasti, jog ES sudarė sąlygas šiandien drauge gyventi taikiai. Būtent tai turime padaryti šiandien, jei norime turėti rytojų. Kartu su Komisijos nariais M. Schinas ir M. Gabriel norime pradėti bandomąjį projektą, skirtą mokyklose propaguoti mūsų bendras Europos vertybes. Projektas bus vykdomas svanoriškai, visapusiškai laikantis subsidiarumo principo ir semiantis įkvėpimo iš Konferencijos dėl Europos ateities.“

Už europinės gyvensenos propagavimą atsakingas Europos Komisijos pirmininkės pavaduotojas Margaritis Schinas pažymėjo: „Europos Sąjungoje ir už jos ribų kyla pavojus mūsų europinei gyvensenai. Mums reikia, kad kalbėtų ir imtųsi veiksmų visi, kurie gina žmogaus orumą visuomenėje, kurioje vyrauja pliuralizmas, nediskriminavimas, tolerancija, teisingumas, solidarumas ir lygybė. Džiaugiuosi, kad Komisija kartu su Europos regionų komitetu suvienys jėgas ir ragins visos Sąjungos regionus ir miestus įsipareigoti į mokyklos programas įtraukti Europos pamokas. Turime suteikti daugiau galių jaunimui suprasti mūsų bendras vertybes, mūsų bendrą istoriją, mūsų kultūros paveldą ir įvairovės bei pliuralizmo svarbą mūsų europinei gyvensenai.“

RK Socialinės politikos, užimtumo, švietimo, mokslinių tyrimų ir kultūros komisijos (SEDEC) pirmininkė ir Keravos miesto tarybos narė Anne Karjalainen (FI / PES) pabrėžė: „Vertybės, kuriomis grindžiama Europos Sąjunga, sudaro mūsų bendros europinės tapatybės esmę. Tomis pačiomis vertybėmis grindžiamos visos mūsų Europos piliečių teisės. Todėl kai paminamos mūsų bendros vertybės Europos neveiklumas kenkia Europos projektui. Šios vertybės turėtų būti tinkamai ginamos ir puoselėjamos visose Europos švietimo sistemose ir visuose švietimo lygmenyse – nuo ikimokyklinio ugdymo iki aukštojo mokslo ir profesinio mokymo. Europos regionų komitetas gali būti stiprus sąjungininkas siekiant šio tikslo.“

Diskusijų metu vietos ir regionų atstovai taip pat išreiškė susirūpinimą dėl naujo Vengrijos įstatymo, kuriuo draudžiamas informacijos apie LGBTIQ skleidimas nepilnamečiams. Spalio mėn. Europos regionų komitetas priims savo poziciją dėl Europos Komisijos LGBTIQ lygybės strategijos . Balandžio mėn. Nuomonę priėmė SEDEC komisija. Dan Lerės Ratdauno grafystės tarybos narė Kate Feeney (IE / Renew E.) parengė nuomonės projektą . Jame pabrėžiamas visuotinio lytinio švietimo vaidmuo kovojant su stereotipais ir diskriminacija bei skatinant įvairovę.

Daugiau informacijos

Bendrame veiksmų plane , kurį 2020 m. lapkričio mėn. pasirašė RK ir Komisijos narės Mariya Gabriel vadovaujamos tarnybos, nustatytas tikslas kartu skatinti Europos vertybes, tapatybę ir pilietiškumą pasitelkiant švietimą ir kultūrą regionų ir vietos lygmeniu. Konkrečiai tai galėtų reikšti naujoviškos mokomosios medžiagos apie Europos vertybes ir Europos įvairovę kūrimą, švietimo kampanijų rengimą arba vietos ir regionų valdžios institucijų tinklų steigimą.

2018 m. RK priėmė nuomonę Europos tapatybės stiprinimas per švietimą ir kultūrą (pranešėja Tanya Hristova, BG / EPP). Komitetas rekomenduoja skatinti nuo mažens mokytis kalbų ir supažindinti besimokančiuosius su bendru Europos kultūros paveldu, Europos istorija ir Europos integracijos procesais.

Kontaktinis asmuo

Lauri Ouvinen

Tel. +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/PROMOTION-EU-VALUES-IN-SCHOOLS.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/PROMOTION-EU-VALUES-IN-SCHOOLS.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/SEDEC-MEETING-21-JUNE-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/PROMOTION-EU-VALUES-IN-SCHOOLS.ASPX

SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
22.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/HG35-KNOWLEDGE-EXCHANGE-PLATFORM-OPEN-SCIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/PROMOTION-EU-VALUES-IN-SCHOOLS.ASPX

Open Science for higher quality, more efficient and impactful research
Open Science for higher quality, more efficient and impactful research
16.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/PROMOTION-EU-VALUES-IN-SCHOOLS.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023