Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Pirmininkas A. Tzitzikostas: ES biudžetas ir ekonomikos gaivinimo planas, kaip ir prašė Europos regionų komitetas, apsaugos regionus, miestus ir kaimus ir leis jiems imtis veiksmų.  

2021–2027 m. ES daugiametėje finansinėje programoje ir ekonomikos gaivinimo plane sureaguota į RK prašymus paremti regionų ir vietos bendruomenių atsigavimą. Tai – atsakymas visiems populistams ir euroskeptikams, įrodantis Europos Sąjungos pridėtinę vertę.

Komentuodamas Europos Komisijos pasiūlymą dėl ES daugiametės finansinės programos ir ekonomikos gaivinimo plano Europos regionų komiteto pirmininkas Apostolos Tzitzikostas pareiškė: „1 100 mlrd. EUR ES biudžete ir 750 mlrd. EUR atgaivinimo plane daug dėmesio skiriama visos Europos regionų, miestų ir kaimų saugumui, gaivinimui ir atsparumui ir į juos įtraukti pagrindiniai elementai, kurių prašė Europos regionų komitetas. Biudžetas ir planas aiškiai atsako į populistų ir euroskeptikų klausimus, parodydami Europos Sąjungos pridėtinę vertę šiais sunkiais laikais. Raginu ES valstybes nares ir Europos Parlamentą įvertinti ir greitai priimti Pirmininkės Ursulos von der Leyen šiandien pateiktus pasiūlymus.“

„Kaip ir prašė Europos regionų komitetas, naujajame ES biudžeto projekte numatytas ES ekonomikos gaivinimo fondas, kurį sudarys ne mažiau kaip 500 mlrd. EUR dotacijų. Numatyta ir nauja sveikatos priežiūros programa, sutelkianti visus valdymo lygmenis – ES, nacionalinį ir regioninį, kad visame žemyne būtų pagerintos sveikatos priežiūros paslaugos ir infrastruktūra. Pasiūlymu sustiprinama ES sanglaudos politika, kuriai numatoma asignuoti daugiau kaip 373 mlrd. EUR, 90 mlrd. EUR investicijomis sustiprinama kaimo plėtra ir 40 mlrd. EUR skiriama teisingai pertvarkai. Kaip mes ir prašėme, Komisijos planuose taip pat pateikiami gyvybiškai svarbiems sektoriams, tokiems kaip turizmas, kultūra ir MVĮ, reikalingi atsakymai“, – pridūrė pirmininkas A. Tzitzikostas.

RK Teritorinės sanglaudos politikos ir ES biudžeto komisijos ( COTER ) pirmininkė  Isabelle Boudineau (FR / PES) pasakė: „Naujasis pasiūlymas yra ne tik skaičiai, labai svarbu, kad Europos ištekliai atsirastų greitai ir būtų naudingai investuoti vietos lygmeniu. Regionai ir miestai geriausiai žino, į kokias sritis ar sektorius turime skubiai investuoti, kad įveiktume krizės padarinius ir pasirengtume ateičiai. Tai negali būti procesas „iš viršaus į apačią“, todėl mums reikia reformuoto Europos semestro, kuriame dalyvautų vietos ir regionų valdžios institucijos ir kuriame daugiausia dėmesio būtų skiriama darnaus vystymosi tikslų lokalizavimui. Jeigu Europos Sąjunga mus nuvils delsdama priimti sprendimus dėl daugiametės finansinės programos ir ekonomikos gaivinimo plano, pasekmės gali būti pražūtingos socialiniu, ekonominiu, o taip pat ir politiniu požiūriu.“

Pirmasis RK pirmininko pavaduotojas Vasco Cordeiro (PT / PES) pareiškė: „Komisijos pasiūlyta daugiametė finansinė programa didina paramą miestams ir regionams, kad jie galėtų įveikti socialinius ir ekonominius sunkumus ir sumažinti teritorinę nelygybę ir skirtumus tarp piliečių . Tai aspektas, labai svarbus ne tik sanglaudos politikai, kuri dabar yra labiau reikalinga nei bet kada anksčiau, bet ir visam gaivinimo planui ir ES biudžetui. Visi fondai turėtų būti lengvai pasiekiami mūsų regionams ir miestams, kad jie galėtų stabiliai veikti, taip pat turėtų užtikrinti, kad ES investicijos būtų veiksmingos ir atlieptų realius mūsų piliečių poreikius.“

RK nuomonės dėl daugiametės finansinės programos pranešėjas Nikola Dobroslavić (HR / EPP) pasakė:  „Teigiamai vertinu Komisijos planus pratęsti dabartinės sanglaudos politikos programas joms skiriant papildomą finansavimą iki 2022 m. ir padidinti 2021–2027 m. regioninės politikos investicijas siekiant tvaraus augimo ir atsparumo. Taip bus remiamas darbo vietų kūrimas, verslo konkurencingumas, ekonomikos augimas ir darnus vystymasis. RK yra pasiryžęs toliau dirbti, kad būtų dar geriau matomas ES biudžetas ir jo papildoma nauda žmonių gyvenimui.“

BENDROJI INFORMACIJA

Kilus COVID-19 pandemijai Europos regionų komitetas išsakė milijono išrinktų regionų ir vietos politikų iš visos Europos nuomonę.

Savo gegužės 8 d. priimtoje deklaracijoje RK prašė:

1) Ne mažiau kaip 500 mlrd. EUR tvarios, atsparios ir socialinės Europos plano, kuris apimtų ES gaivinimo fondą, būtų susietas su plataus užmojo ES biudžetu ir paremtas bendru Europos skolos draudimu.

2) ES ekstremalių sveikatai situacijų mechanizmo, kuris būtų naudojamas medicininei įrangai įsigyti ir regioninių sveikatos priežiūros sistemų pajėgumams įvertinti, pritaikyti ir stebėti, investuojant į sveikatos priežiūros atsparumą ir tvarumą.

3) Finansavimo programų, kurios padėtų regionų ir vietos bendruomenėms kompensuoti vietos lygmeniu prarandamus mokesčių ir perorganizuoti viešąsias paslaugas jas skaitmeninant ir užtikrinant jų tvarumą bei atsparumą.

4) Supaprastintų tvarios vietos infrastruktūros finansavimo procedūrų.

5) Specialių priemonių ir teisinių susitarimų MVĮ, turizmui ir kultūrai remti.

6) Kaimo įtraukties plano, kuris skatintų inovacijas, verslumą ir junglumą kaimo vietovėse.

Kontaktiniai duomenys

Pirmininko atstovas spaudai

Michele Cercone

Tel. +32 (0)498 98 23 49

Michele.Cercone@cor.europa.eu

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/PRESIDENT-TZITZIKOSTAS-EU-BUDGET-AND-RECOVERY-PLANS-PROTECT-AND-EMPOWER-REGIONS.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/PRESIDENT-TZITZIKOSTAS-EU-BUDGET-AND-RECOVERY-PLANS-PROTECT-AND-EMPOWER-REGIONS.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/PRESIDENT-TZITZIKOSTAS-EU-BUDGET-AND-RECOVERY-PLANS-PROTECT-AND-EMPOWER-REGIONS.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/PRESIDENT-TZITZIKOSTAS-EU-BUDGET-AND-RECOVERY-PLANS-PROTECT-AND-EMPOWER-REGIONS.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/PRESIDENT-TZITZIKOSTAS-EU-BUDGET-AND-RECOVERY-PLANS-PROTECT-AND-EMPOWER-REGIONS.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023