Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Pirmininko Karl-Heinz Lambertz pareiškimas dėl Komisijos 2017 m. pranešimo apie Europos Sąjungos padėtį  

Tikslas kurti „vieningesnę, stipresnę ir demokratiškesnę Sąjungą“, kuris turi būti įgyvendinamas bendradarbiaujant su Europos regionais, yra žingsnis teisinga kryptimi. Akivaizdu, kad Europos Sąjunga ir jos institucijos tai pasieks tik bendradarbiaudamos su visais valdžios lygmenimis, įskaitant vietos ir regionų valdžios institucijas, ir kad šis procesas negali būti „reguliuojamas iš viršaus“. Mūsų Komiteto pradėtas įgyvendinti Svarstymų apie Europą procesas papildo Europos Komisijos ir kitų ES institucijų pastangas įsiklausyti į piliečių pastabas ir bendradarbiauti su jais sprendžiant Europos ateitį.

Pirmininkas J. C. Junckeris taip pat teisingai nurodė, kad kurdami savo Europos Sąjungos ateitį privalome vadovautis subsidiarumo ir proporcingumo principais. Norėdama sėkmingai siekti pažangos, ES turi glaudžiau bendradarbiauti su regionais ir miestais jų kompetencijai priklausančiose srityse, visų pirma, jei ji tikisi įgyvendinti aplinkos politiką, kuri padėtų pereiti prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos, gerinti transportą visose bendruomenėse, padėti integruoti pabėgėlius į mūsų visuomenę, kurti deramas darbo vietas, prisidėti prie didesnio socialinio teisingumo ir iš esmės skatinti socialinę ir teritorinę sanglaudą, kartu remdama vietos ekonomiką. Todėl prašome, kad Europos regionų komitetui būtų atstovaujama Subsidiarumo ir proporcingumo darbo grupėje.

Komisijos pirmininko J. C. Junckerio nustatytų tikslų neįmanoma pasiekti be tinkamų išteklių. Todėl mums reikalingas tvirtesnis, Europos užmojus atitinkantis ES biudžetas. Komitetas palankiai vertina poreikį stiprinti Europos strateginių investicijų fondą, tačiau pabrėžia, kad finansinės priemonės turi papildyti, o ne pakeisti visuose regionuose vykdomą sanglaudos politiką, kuri neatsiejama nuo didesnio lankstumo įgyvendinant Stabilumo ir augimo paktą. Sanglaudos politika yra pagrindinė Europos solidarumo išraiška – apie 80 proc. europiečių mano, kad Europoje jos trūksta.

Todėl raginame visus, tikinčius pridėtine sanglaudos politikos verte, prisijungti prie iniciatyvos #CohesionAlliance, kuri bus pradėta įgyvendinti spalio 9 d. Briuselyje.

Europos Sąjunga nebegali apsiriboti iki šiol pasiektais rezultatais. Turime parodyti, kad ES pasirengusi būti veiksmingesnė ir efektyvesnė, kad ji yra pažangi socialiniu požiūriu ir gerina visų piliečių gyvenimą. Europos vietos ir regionų valdžios institucijos yra Europos priešakyje, supranta iššūkius ir tai, ko reikia norint juos įveikti, nes jos yra varomoji Europos jėga. Vieninga Europa turi įsiklausyti, dirbti ir investuoti vietos lygiu.

Briuselis turi išgirsti stipresnį vietos lygmens balsą. Todėl spalio 10 d. Briuselyje pristatysiu pirmąjį metinį pranešimą „ Sąjungos padėtis: regionų ir miestų požiūris„. Pranešimas ir po jo vyksianti diskusija su ES vietos vadovais bus transliuojama tiesiogiai per Europe by Satellite (EbS) ir internetu RK svetainėje www.cor.europa.eu.

Daugiau informacijos:

Sekite mus #SOTREG #EULocal #CohesionAlliance

Europos Sąjungos padėtis: regionų ir miestų požiūris

Pirmininko J. C. Junckerio 2017 m. pranešimas apie Europos Sąjungos padėtį

Kontaktinis asmuo
Nathalie Vandelle

Tel. +32 (0)2 282 24 99

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/PRESIDENT-LAMBERTZ-STATEMENT-ON-THE-COMMISSIONS-2017-STATE-OF-THE-EU.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/PRESIDENT-LAMBERTZ-STATEMENT-ON-THE-COMMISSIONS-2017-STATE-OF-THE-EU.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/PRESIDENT-LAMBERTZ-STATEMENT-ON-THE-COMMISSIONS-2017-STATE-OF-THE-EU.ASPX

Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/PRESIDENT-LAMBERTZ-STATEMENT-ON-THE-COMMISSIONS-2017-STATE-OF-THE-EU.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/PRESIDENT-LAMBERTZ-STATEMENT-ON-THE-COMMISSIONS-2017-STATE-OF-THE-EU.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023