Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Pirmasis pirmininko Karl-Heinz Lambertz pranešimas „Sąjungos padėtis: regionų ir miestų požiūris“  

Europos regionų komiteto (RK) pirmininkas Karl-Heinz Lambertz spalio 10 d. Briuselyje įvyksiančiame RK plenariniame posėdyje perskaitys savo pirmąjį pranešimą Europos Sąjungos padėtis: regionų ir miestų požiūris. Po pranešimo vyks diskusija apie Europos ateitį su Europos Vadovų Tarybos Pirmininku Donald Tusk ir ES vietos vadovais. Po to, už klimato politiką ir energetiką atsakingas Europos Komisijos narys Miguel Arias Cañete nustatys ES prioritetus Bonoje vyksiančioms JT deryboms dėl klimato kaitos, nes ES miestai ir regionai atgaivina Klimato koaliciją su savo kolegomis JAV ir Kanadoje.

#SOTREG Sąjungos padėtis: regionų ir miestų požiūris , #CoRplenary, spalio 10 d., 14.30 val.

Atsižvelgiant į vykstančias diskusijas dėl Europos ateities, RK pirmininko pranešimas padės nustatyti būsimą ES darbotvarkę, nes jame įvertinama dabartinė Sąjungos padėtis iš miestų ir regionų perspektyvos. Jame apžvelgiami ateityje vietos ir regionų valdžios institucijoms kilsiantys iššūkiai tokiose srityse kaip migracija, darbo vietų kūrimas ir ekonomikos augimas, klimato kaita bei socialinė ir teritorinė sanglauda.

Renginys bus tiesiogiai transliuojamas per EbS, RK interneto svetainėje ir Facebook.

#EURegionsWeek, spalio 9–12 d.

Įžanginis plenarinės sesijos posėdis duos pradžią ir 15-ajai Europos regionų ir miestų savaitei, kuri spalio 9–12 d. Briuselyje suburs daugiau kaip 5 000 vietos valdžios institucijų atstovų, ES regioninės politikos ekspertų ir praktikų. 130 seminarų suteiks unikalią galimybę pasikeisti nuomonėmis ir patirtimi trimis pagrindinėmis temomis: „Atsparių regionų ir miestų kūrimas“ – #LocalResilience; „Pokyčius skatinantys regionai ir miestai“ – #TakeAction; „Dalijimasis žiniomis siekiant rezultatų“ – #SharingKnowledge. Žurnalistams parengta speciali programa žiniasklaidai. Įžanginis posėdis bus transliuojamas tiesiogiai RK svetainėje.

#CohesionAlliance pradžia, spalio 9 d.

#EURegionsWeek įžanginiame posėdyje numatoma oficialiai pradėti #CohesionAlliance – koaliciją, kuriai priklauso tie, kurie mano, kad ES sanglaudos politika privalo išlikti ES ateities ramsčiu. Šį aljansą įsteigė pagrindinės Europos miestų ir regionų asociacijos ir Europos regionų komitetas; juo siekiama paraginti, kad ES biudžetas po 2020 m. padarytų sanglaudos politiką stipresnę, veiksmingesnę, matomą ir prieinamą visiems ES regionams. Nuo nacionalinių, vietos ir regionų valdžios institucijų iki MVĮ, NVO, mokyklų, universitetų, kultūros organizacijų – visi, kurie tiki ES sanglaudos politika, yra kviečiami prisijungti prie aljanso. Interneto svetainė www.cohesionalliance.eu veiks nuo spalio 9 d.

Miestai ir regionai, kuriems rūpi klimatas . #COP23 artėja

Likus mėnesiui iki JT derybų dėl klimato kaitos Bonoje, Komisijos narys Ariasas Cañete RK plenarinės sesijos metu ketina nustatyti ES prioritetus, siekiant sparčiau įgyvendinti Paryžiaus susitarimą. Norime, kad regionai ir miestai visapusiškai dalyvautų naujame pasaulinio klimato valdyme ir kad būtų atnaujinta transatlantinė ES, JAV ir Kanados miestų klimato koalicija. Pagrindinis iššūkis – kaip miestams ir regionams sukurti palankias sąlygas pasinaudoti kovai su klimato kaita skirtu finansavimu – yra Marco Dus (IT / PES) parengtos nuomonės tema Kovos su klimato kaita finansavimas – svarbiausia Paryžiaus susitarimo įgyvendinimo priemonė.

Europos plačiajuosčio ryšio platformos pradžia , spalio 12 d.

Spalio 12 d. pirmininkas Karl-Heinz Lambertz ir už skaitmeninę ekonomiką ir visuomenę atsakinga Komisijos narė Mariya Gabriel pirmininkaus Plačiajuosčio ryšio platformos, kurią kartu sukūrė Europos Komisija ir RK, steigiamajam posėdžiui. Platforma padės užmegzti nuolatinį ekspertų ir vietos bei regionų valdžios institucijų atstovų dialogą siekiant prisidėti prie spartesnio, geresnio ir tvaraus sparčiojo plačiajuosčio ryšio diegimo visuose ES regionuose.

Gaivalinių nelaimių valdymas ES regionuose , #IDDR2017, spalio 12 d.

Ekstremalių meteorologinių sąlygų – problemos, kurią dar labiau apsunkina klimato kaita, – ir kitų katastrofų poveikio mažinimas yra RK ir Jungtinių Tautų kartu rengiamos konferencijos tema. Pirmininkas Karl-Heinz Lambertz, už regioninius fondus atsakinga EK narė Corina Crețu ir Jungtinių Tautų specialusis įgaliotinis, atsakingas už nelaimių rizikos mažinimą, Robert Glasser pradės konferenciją išvakarėse. Spalio 11 d. RK panašia tema priims nuomonę savo iniciatyva Seisminio pastatų ir infrastruktūros gerinimo ES politika, kurią parengė Vito Santarsiero (IT / PES).

Kitos planuojamos priimti nuomonės

BŽŪP. Aplinkos nuostatų įgyvendinimo peržiūra, pranešėjas Andrew Varah Cooper (UK / EA)

EITP ateitis transporto sektoriuje, pranešėjas Ximo Puig i Ferrer (ES / PES)

Europos sąveikiųjų intelektinių transporto sistemų strategija, pranešėjas Bouke Arends (NL / PES)

ES nuosavų išteklių reforma kitos DFP po 2020 m. laikotarpiu, pranešėja Isabelle Boudineau (FR / PES)

Strateginis požiūris į atsparumą ES išorės veiksmų srityje, pranešėjas Marcin Ociepa (PL / ECR)

Europos kosmoso strategija, pranešėjas Andres Jaadla (EE / ALDE)

Vaikų migrantų apsauga, pranešėjas Yoomi Renström (SV / PES)

Europos socialinių teisių ramstis ir diskusijoms skirtas dokumentas dėl Europos socialinio matmens, pranešėjas Mauro D'Attis (IT / EPP)

Europos duomenų ekonomikos kūrimas, pranešėjas Kieran McCarthy (IE / EA)

Paslaugų dokumentų rinkinys. Europiečiams naudinga paslaugų ekonomika, pranešėjas Jean-Luc Vanraes (BE / ALDE)

Teritorinio atsparumo stiprinimas. Miestų ir regionų įgalėjimas atsilaikyti prieš globalizaciją, pranešėja Micaela Fanelli (IT / PES)

Praktinė informacija

Įžanginis posėdis ( #CoRplenary & #EURegionsWeek )

Vieta Europos Parlamento rūmų didžioji salė (Hemicycle), 60 rue Wiertz.

Laikas Spalio 9 d., pirmadienis; 14.30–16.30 val.

o Įžanginis posėdis bus transliuojamas tiesiogiai RK svetainėje.

o Europos miestų ir regionų savaitės programa žiniasklaidai

#CoRplenary sesija

Vieta Charlemagne rūmai (Europos Komisija), Rue de la Loi, Briuselis.

Laikas Spalio 10 d., antradienis, 15.00–21.00 val., ir spalio 11 d., trečiadienis, 9.00–13.00 val.

o Žr. plenarinės sesijos darbotvarkę ir dokumentus.

o Plenarinė sesija bus transliuojama tiesiogiai RK svetainėje.

o Plenarinės sesijos programa žiniasklaidai

Kontaktinis adresas: PresseCdr@cor.europa.eu

Pasidalyti :