Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Įspėjantys ką tik pasibaigusios konsultacijos rezultatai: daugelio ES šalių vyriausybės neįtraukia regionų ir miestų rengiant ekonomikos gaivinimo po COVID pandemijos planus  

RK ir Europos savivaldybių ir regionų tarybos (CEMR) atlikta apklausa rodo, kad tik kelios šalys paprašė vietos ir regionų valdžios institucijų indėlio, o tai kelia grėsmę sėkmingam ES ekonomikos gaivinimo plano įgyvendinimui.

Bendros konsultacijos rezultatai buvo pristatyti per Europos regionų komiteto (RK) Ekonominės politikos komisijos (ECON) posėdį. ECON komisijos nariai taip pat vieningai priėmė nuomonės projektą „Svarbiausiųjų žaliavų veiksmų planas“, kurį parengė Saro krašto Landtago pirmininko pirmoji pavaduotoja Isolde Ries (DE / PES).

Siekdami suprasti, kokiu mastu vietos bendruomenės dalyvauja rengiant nacionalinius ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planus, RK ir Europos savivaldybių ir regionų taryba ( CEMR ) surengė konsultaciją su vietos ir regionų valdžios institucijų asociacijomis. Nacionalinius planus Europos Komisijai pateikti privaloma, jei valstybės narės nori pasinaudoti Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemone (EGADP) – 672,5 mlrd. EUR vertės priemone, kuri yra ekonomikos gaivinimo priemonės „Next Generation EU“, dar žinomos kaip Europos ekonomikos gaivinimo planas , pagrindas.

„RK ir ECON komisija didžiuojasi faktais pagrįstais tyrimais, tačiau šie rezultatai rodo, kad nacionalinių ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planų rengimo procese su savo vietos ir regionų valdžios institucijomis konsultuojasi, deja, tik mažuma valstybių narių, o dar mažiau jų atsižvelgia į šių institucijų pateiktą indėlį. Pagrindinė kliūtis, kurią nurodė respondentai, yra tiesiog nacionalinių valdžios institucijų nenoras, nes jos nesistengia įtraukti subnacionalinio lygmens valdžios atstovų. Norint daryti pažangą, svarbu apie šią padėtį plačiai informuoti institucijas, kurios galėtų dar labiau paskatinti įtraukti vietos ir regionų valdžios institucijas rengiant šiuos planus, prieš pateikiant galutinę jų redakciją“, – pabrėžė ECON komisijos pirmininkas ir Tipererio grafystės tarybos narys Michael Murphy (IE / EPP).

Kuleno meras ir RK pagrindinis pranešėjas dėl EGADP Christophe Rouillon (FR / PES) pabrėžė, kad „EGADP reglamente yra nuostatų, rodančių ketinimą įtraukti miestus ir regionus rengiant nacionalinius ekonomikos gaivinimo planus. Įtraukus juos į planavimo etapą būtų užtikrintas veiksmingas išteklių naudojimas vietoje, kad būtų išvengta savaimingumo efekto ir dubliavimosi, ypač Europos struktūrinių fondų atveju. Kairioji ranka turi žinoti, ką veikia dešinioji ranka. Dabar viskas priklauso nuo valstybių narių: jos vis dar gali ir privalo užtikrinti didesnį skaidrumą ir koordinavimą.“

EUROCITIES pirmininkas ir Florencijos meras Dario Nardella , dalyvavęs apskritojo stalo diskusijoje, pareiškė: „Jei skubiai imsimės veiksmų, vis dar galėsime užtikrinti, kad ekonomikos gaivinimo lėšos grąžintų žmonių gyvenimą į įprastas vėžes ir vietos lygmeniu būtų įgyvendinti dvejopos skaitmeninės ir žaliosios pertvarkos prioritetai. Dabar, kai reglamente dėl ekonomikos gaivinimo plano miestai pripažinti svarbiais partneriais, nacionalinės vyriausybės ir vietos valdžios institucijos turi bendradarbiauti, kad kuo skubiau mūsų miestuose būtų suteikta išteklių labiausiai nukentėjusiems žmonėms.“

„Vos pradėjęs savo darbą, susijusį su Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemone, supratau, kad atsakymus rasime tik palaikydami dialogą su piliečiais, – kalbėjo Europos Parlamento narys ir bendrapranešėjis EGADP klausimais Dragos Pîslaru (RO / Renew Europe). – Todėl ES valstybėse narėse pradėjau 13 konsultacijų. Idealus nacionalinis ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planas turėtų nuosekliai atspindėti visas geras mintis. Primygtinai prašau valstybių narių taikyti šį procesą.   Europos Parlamentas užtikrino, kad rengdamos ir įgyvendindamos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planus valstybės narės turi konsultuotis su atitinkamais pilietinės visuomenės suinteresuotaisiais subjektais bei vietos ir regionų valdžios institucijomis.“

Vokietijos Heseno žemės Europos ir federalinių reikalų ministrė Lucia Puttrich pareiškė: „EGADP yra didžiausia ekonomikos gaivinimo plano dalis. Atsižvelgiant į pagalbos dydį, įgyvendinimas yra ypač svarbus. Dabar reikia sutelkti dėmesį į tai, kad pinigai pasiektų regionus ir suteiktų svarbių impulsų. Tai reiškia, kad reikia investuoti į konkurencingumą, žaliąjį kursą, sveikatos priežiūros sistemos stiprinimą ir skaitmeninimą. Šie tikslai gali būti įgyvendinti tik tuo atveju, jei regionai galės dalyvauti rengiant ir įgyvendinant programas. Taip yra todėl, kad galimybė pareikšti nuomonę užtikrina bendro kūrimo procesą, kuris labai artimas vietos poreikiams. Tai esminė subsidiarumo idėja, kurią mes aiškiai propaguojame.“

RK dalyvavo išsamiame Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės įgyvendinimo stebėsenos procese. Šios veiklos rezultatas – Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo forumas, kurį pirmą kartą surengti planuojama 2021 m. spalio mėn. vykstant Europos regionų ir miestų savaitei.

Per posėdį ECON komisijos nariai taip pat vieningai priėmė nuomonės projektą „Svarbiausiųjų žaliavų veiksmų planas“ . „Šiuolaikiška visuomenė ir ekonomika ilgainiui nebus pajėgi veikti be patikimo, saugaus, konkurencingo ir aplinką tausojančio žaliavų tiekimo, – kalbėjo pranešėja Isolde Ries (DE / PES), Saro krašto Landtago pirmininko pirmoji pavaduotoja. – Svarbiausiosios žaliavos reikalingos daugelyje didžiųjų Europos pramonės šakų, pavyzdžiui, automobilių, plieno, orlaivių ir erdvėlaivių, IT, sveikatos ir atsinaujinančiosios energijos sektoriuose . Priklausomybė nuo svarbiausiųjų žaliavų turėtų būti mažinama žiediniu išteklių, tvarių produktų ir inovacijų naudojimu. Europos Sąjungoje būtina stiprinti vidaus žaliavų gavybą ir perdirbimą, taip pat įvairinti pirkimus iš trečiųjų šalių.“ Balsuoti dėl nuomonės projekto numatoma kovo mėn. RK plenarinėje sesijoje.

ECON komisija paskyrė Bretanės regiono tarybos pirmininką bei RK ir JK ryšių grupės pirmininką Loïg‘ą Chesnais-Girard‘ą (FR / PES) pagrindiniu pranešėju dėl prisitaikymo prie „Brexit’o“ rezervo . Europos Komisija pasiūlė šiai priemonei skirti 5 mlrd. EUR biudžetą, kuris bus naudojamas labiausiai nuo Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos nukentėjusiems regionams, įmonėms ir vietos bendruomenėms remti. Dėl šio nuomonės projekto bus balsuojama kovo mėn. plenarinėje sesijoje.

Be to, Bragos meras Ricardo Rio (PT / EPP) buvo preliminariai paskirtas nuomonės savo iniciatyva „Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimas iki 2030 m.“ pranešėju. Šį paskyrimą turi patvirtinti RK biuras.

Bendroji informacija

Per RK ir CEMR konsultaciją buvo pateiktos 25 organizacijų, atstovaujančių įvairioms subnacionalinio lygmens valdžios institucijoms 19 ES valstybių narių, nuomonės ir surinkta jų patirties pavyzdžių. Dalyvavusios šalys – Austrija, Belgija, Kroatija, Čekija, Estija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Airija, Italija, Lietuva, Malta, Nyderlandai, Lenkija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Ispanija ir Švedija. Ši tikslinė konsultacija vyko nuo 2020 m. lapkričio mėn. pradžios iki 2021 m. sausio mėn. pradžios.

Rezultatai pateikiami čia .

672,5 mlrd. EUR (iki 312,5 mlrd. EUR dotacijų ir iki 360 mlrd. EUR paskolų) vertės Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė yra skirta paremti ES šalių reformas ir investicijas į bendrus ES prioritetus. EGADP yra didžiausia finansinė priemonė, įtraukta į 750 mlrd. EUR ekonomikos gaivinimo programą „Next Generation EU“, dar vadinamą Europos ekonomikos gaivinimo planu . Norėdamos pasinaudoti EGADP valstybės narės turi pateikti savo nacionalinius ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planus, kuriuose nurodoma, kokios reformos ir investicijos bus finansuojamos.

2020 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamentas ir ES Taryba pasiekė politinį susitarimą dėl šios priemonės. Tikimasi, kad Parlamentas dėl teksto balsuos vasario mėn. įvyksiančioje plenarinėje sesijoje, o po to tekstą oficialiai priims Taryba.

Spalio mėn. plenarinėje sesijoje RK priėmė nuomonę „Europos ekonomikos gaivinimo planas. Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė ir techninės paramos priemonė“ , kurią parengė pranešėjas Christophe Rouillon (FR / PES). Pranešimą spaudai skaitykite čia .

Nacionaliniai ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planai Europos Komisijai turi būti pateikti iki 2021 m. balandžio 30 d. Šios naujos priemonės valdymas yra glaudžiai susijęs su Europos semestro proceso ekonominės politikos koordinavimu. Jau ne vienerius metus RK kritikuoja tai, kad vietos ir regionų valdžios institucijos nepakankamai įtraukiamos į ekonomikos valdymą apskritai, o ypač – į Europos semestrą. Komiteto pastabos ir pasiūlymas dėl ES ekonomikos valdymo peržiūros pateikiami Valonijos ministro pirmininko Elio di Rupo (BE / PES) parengtoje nuomonėje . Nuomonė buvo priimta gruodžio mėn. plenarinėje sesijoje. Pranešimą spaudai skaitykite čia .

Kontaktinis asmuo

Matteo Miglietta

Tel. +32 0 470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/POST-COVID-RECOVERY-PLANS-.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/POST-COVID-RECOVERY-PLANS-.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/POST-COVID-RECOVERY-PLANS-.ASPX

Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/POST-COVID-RECOVERY-PLANS-.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/REGIONAL-COMPETITIVENESS-INDEX-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/POST-COVID-RECOVERY-PLANS-.ASPX

Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
28.03.2023