Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
RK nariai ir ES Tarybai pirmininkaujanti Portugalija aptaria sveikatos, socialinio ir ekonominio atsigavimo prioritetus  

Regionų ir vietos valdžios institucijos bus labai svarbios didinant atsparumą ir įveikiant krizę

Europos regionų komiteto (RK) nariai ir Portugalijos valstybės sekretorė, atsakinga už Europos reikalus, Ana Paula Zacarias aptarė ES pirmininkaujančios valstybės politinius prioritetus ir jų poveikį vietos ir regionų lygmeniui. Diskusija vyko RK vasario mėn. plenarinės sesijos metu ir joje pabrėžta, kaip svarbu įtraukti vietos ir regionų valdžios institucijas į kito ES biudžeto ir ES planų atsigauti po COVID-19 krizės įgyvendinimą.

ES regionų ir vietos valdžios institucijų atstovai teigė, kad vietos ir regionų valdžios institucijos yra labai reikalingos valdant COVID ekstremaliąją situaciją ir pabrėžė, kad jos bus labai svarbios siekiant sudaryti palankesnes sąlygas sėkmingam atsigavimui po pandemijos sveikatos, socialinėje ir ekonominėje srityse. Nariai pareiškė susirūpinimą dėl vietos ir regionų valdžios institucijų dalyvavimo masto – apie tai neseniai kalbėta RK ir CEMR surengtose konsultacijose , kuriose paaiškėjo, kad dauguma vietos ir regionų valdžios institucijų daro tik nedidelę įtaką nacionaliniams ekonomikos atkūrimo ir atsparumo didinimo planams.

Tiek RK, tiek ES Tarybai pirmininkaujanti Portugalija taip pat pabrėžė, kad, nepaisant atsigavimo po COVID-19 krizės svarbos, į nacionalinius ekonomikos gaivinimo planus turėtų būti įtraukti ir kiti bendri prioritetai, pavyzdžiui, sėkmingas žaliojo kurso įgyvendinimas ir spartesnis Europos skaitmeninimas.

Europos regionų komiteto pirmininkas Apostolos Tzitzikostas pareiškė: „Portugalijos pirmininkavimas vyksta nepaprastai svarbiu momentu . Pandemija toliau šienauja gyvybes, daro spaudimą viešųjų paslaugų teikimui ir žalą vietos darbo vietoms ir ekonomikai. Ateinančiais mėnesiais turime užtikrinti veiksmingą ES biudžeto vykdymą ir parengti plataus užmojo ekonomikos gaivinimo planą, kuriame būtų konkrečiai atsižvelgiama į žmonių poreikius. Kartu turime stiprinti savo gebėjimą reaguoti į visuomenės sveikatos krizes ir gaminti bei platinti saugias vakcinas. Skiepijimas turi vykti vienu metu, stiprinant visų lygmenų bendradarbiavimą visose valstybėse narėse, regionuose, miestuose ir kaimuose. Jūsų pirmininkaujanti šalis taip pat padės pradėti Konferenciją dėl Europos ateities: tikimės, kad Jūs šiam procesui, kuris turi modernizuoti demokratijos veikimą ir priartinti ES prie žmonių, suteiksite aiškią regioninę ir vietos dimensiją.“

Portugalijos Europos reikalų valstybės sekretorė Ana Paula Zacarias pareiškė: „Pandemija atkreipė dėmesį į tai, kad vietos ir regionų lygmens vadovai yra varomoji vietos bendruomenių jėga ir atlieka svarbų vaidmenį reaguojant į krizę. Buvimas arti piliečių ir vietos situacijos išmanymas yra nepaprastai svarbūs padedant Europai šį sunkų iššūkių kupiną laikotarpį įveikti solidariai, nė vieno nepaliekant nuošalyje. Miestai ir regionai taip pat atlieka labai svarbų vaidmenį įgyvendinant nacionalinio lygmens priemones, pavyzdžiui, labai reikalingas reformas ir investicijas, kurios numatomos būsimuose nacionaliniuose ekonomikos gaivinimo planuose.“

„Taip, vidaus rinka reikalinga, tačiau ES turi parodyti tokį patį užmojį siekdama socialinės pažangos“, – sakė Europos regionų komiteto pirmasis pirmininko pavaduotojas ir Azorų regioninės asamblėjos narys Vasco Cordeiro . Jis taip pat pridūrė: „Subsidiarumo ir daugiapakopio valdymo vaidmens ir svarbos akcentavimas Europos sąrangoje yra susijęs ne vien su regionų ir vietos valdžios institucijomis. Tai labiau susiję su tuo, kokios Europos Sąjungos norime!“

Diskusijų metu išryškėjo ir ES Tarybai pirmininkaujančios Portugalijos ir RK politinių prioritetų papildomumas. Visų pirma RK 2020–2025 m. pasiūlytas prioritetas „Atsparių vietos ir regionų bendruomenių kūrimas“ turi daug bendro su Portugalijos pirmininkavimo prioritetais .

Glaudžią RK ir Tarybai pirmininkaujančios Portugalijos partnerystę sustiprins Portugalijos ministro pirmininko Antonio Costa dalyvavimas per būsimąją gegužės mėn. įvyksiančią plenarinę sesiją planuojamoje diskusijoje, numatomas išvažiuojamasis biuro posėdis Azorų salose ir kartu su RK Portugalijos delegacijos nariais Portugalijoje rengiami vietos dialogai.

Bendra informacija

ES Tarybai pirmininkaujanti Portugalija daugiausia dėmesio skiria trims pagrindiniams prioritetams :

  • Europos atsigavimo užtikrinant su klimato kaita susijusią pertvarką ir skaitmeninę pertvarką skatinimui;
  • Europos Sąjungos socialinių teisių ramsčio kaip svarbios priemonės sąžiningai ir įtraukiai su klimato kaita susijusiai pertvarkai ir skaitmeninei pertvarkai užtikrinti įgyvendinimui ir
  • Europos strateginio savarankiškumo stiprinimui kartu užtikrinant atvirumą pasauliui.

Europos regionų komiteto 2020–2025 m. prioritetus galima rasti čia .

Kontaktinis asmuo

Tobias Kolonko

Tel. +32 22822003

tobias.kolonko@ext.cor.europa.eu

Andrew Gardner

Tel. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Share: