Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Europos regionų komitetas remia Europos demokratijos veiksmų planą, kuris yra „naujos demokratinės infrastruktūros kūrimo proceso“ dalis.  

Birželio 30 d. Europos Regionų komitetas pareiškė, kad Europos Sąjunga turi sukurti „naują demokratinę infrastruktūrą“ siekiant užtikrinti laisvus ir sąžiningus rinkimus, stiprinti žiniasklaidos pliuralizmą ir skatinti miestų dalyvavimą. Rekomendacijose, skirtose stiprinti demokratiją, lygybę ir pagarbą žmogaus teisėms, savivaldybių ir regionų vadovai pabrėžė, kad subnacionalinio lygmens vyriausybės gali atlikti svarbų vaidmenį skatinant gebėjimą naudotis žiniasklaidos priemonėmis, kritinį mąstymą ir skaidrumą politinėse kampanijose, taip pat remiant piliečių dalyvavimą politikoje.

Savo rekomendacijomis RK remia 2020 m. gruodžio mėn. Europos Komisijos pateiktą Europos demokratijos veiksmų planą . Veiksmų plane pateikiama nemažai iniciatyvų – daugiausia ne teisėkūros pobūdžio – kuriomis siekiama apsaugoti ir plėtoti Europos demokratiją skaitmeniniame amžiuje. Tačiau RK kritikuoja tai, kad veiksmų plane nepakankamai pabrėžiamas galimas vietos ir regionų valdžios institucijų indėlis kuriant stabilesnę demokratiją Europoje.

Birželio 30 d. plenariniame posėdyje kreipdamasi į RK narius už vertybes ir skaidrumą atsakinga Komisijos pirmininkės pavaduotoja Věra Jourová palankiai įvertino RK nuomonę, sakydama: „Demokratija negali būti laikoma savaime suprantamu dalyku. Skaitmeniniame amžiuje turime permąstyti, kaip skatinti ir apsaugoti demokratiją. Tam reikia visos visuomenės įtraukimo ir tarptautinio bendradarbiavimo: koordinuotų vyriausybių, įskaitant vietos ir regionų valdžios institucijas, pilietinės visuomenės, mokslininkų ir faktų tikrintojų, privataus sektoriaus, žiniasklaidos ir pačių piliečių pastangų. Palankiai vertinu Regionų komiteto indėlį į Europos demokratijos veiksmų planą ir jo idėjas, kaip miestai ir regionai gali įtraukti savo piliečius, užtikrinti laisvus ir sąžiningus rinkimus, stiprinti žiniasklaidą ir kovoti su dezinformacija. Mes taip pat suteikiame galimybę gauti finansavimą, kad politiką būtų galima paversti veiksmais vietos ir regionų lygmeniu, pavyzdžiui, neseniai paskelbti kvietimai teikti paraiškas dėl miestų partnerystės ir miestų partnerystės tinklų pagal Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių programą“.

Europos regionų komiteto pirmininko pirmasis pavaduotojas ir Azorų salų regioninio parlamento narys Vasco Cordeiro (PT / ESP) pasakė: „Mūsų Sąjunga gali būti tik bendrų ir gerbiamų vertybių Sąjunga. Vietos ir regionų valdžios institucijoms ir jų išrinktiems vadovams tenka svarbus vaidmuo ne tik saugant ir gerbiant demokratiją, bet ir ją skatinant. Žmogaus orumas, laisvė, demokratija, lygybė, teisinė valstybė ir žmogaus teisės – tai ne tik vertybės, kuriomis grindžiama mūsų Sąjunga, bet ir labai aiškus būdas įvertinti, ar kiekvienoje Europos bendruomenėje ar šalyje darbai atitinka žodžius“.

Gdansko merė ir RK pranešėja dėl Europos demokratijos veiksmų plano Aleksandra Dulkiewicz (PL / ELP) teigė: „Pilietinis demokratijos ugdymas yra būtina mūsų Europos vertybių bendruomenės išlikimo sąlyga. Negalime leisti, kad ES valstybėse narėse būtų pažeidžiamos pilietinės teisės ir laisvės. Jei šios teisės ir laisvės pažeidžiamos vienoje valstybėje narėje, tai daro labai realų poveikį demokratijos padėčiai visoje Europos šeimoje ir kelia pavojų mūsų Europos vertybėms. Vietos ir regionų valdžios institucijos, kaip arčiausiai piliečių esantis lygmuo, turėtų atlikti subjektyvų vaidmenį skatinant demokratiją, laisvę ir pilietinį dalyvavimą. Gdanske, kuris yra laisvės ir solidarumo miestas, šiuo metu kuriame Gdansko pilietinio ugdymo modelį, kuriame vadovaujamasi kritinio mąstymo ir pilietinės atsakomybės ugdymu.“

Regionų komiteto pasiūlymuose, kuriuose Europos demokratijos veiksmų planas laikomas „naujos demokratinės struktūros kūrimo proceso“ dalimi, pabrėžiama nuolatinių diskusijų apie saviraiškos laisvę internete skatinimo ir prevencinių priemonių, skirtų kovai su dezinformacija, neapykantos kalba ir sąmokslo teorijomis, svarba. RK remia 2019 m. nužudyto Aleksandra Dulkiewicz pirmtako Paweł Adamowicz vardo premiją. Paweł Adamowicz apdovanojimu skatinama socialinė įtrauktis, lygios galimybės ir pagarba žmogaus teisėms bei pilietinėms laisvėms.

Be kitų pasiūlymų, ES raginama padėti stiprinti institucinius ir administracinius pajėgumus ir struktūras, kurie yra būtini skatinti piliečių dalyvavimą politiniame gyvenime, sudarant kuo paprastesnes sąlygas pasinaudoti fondais, o jų administravimą, kiek įmanoma, priskiriant vietos ir regionų valdžios institucijų kompetencijai.

RK nariai taip pat priėmė nuomonę dėl Europos Komisijos inicijuotos iniciatyvos, susijusios su Europos demokratijos veiksmų planu – ES pagrindinių teisių chartijos taikymo ES stiprinimo strategijos . Nuomonėje, kurią parengė Iklio savivaldybės tarybos atstovas Jean-Luc Vanraes (BE/RE), pritariama Europos Komisijos strategijai ir ji raginama „prieš [skiriant lėšas] sistemingai atlikti kryžminę Chartijos taikymo patikrą“, nurodant, kad Sąjungos vertybės „turėtų būti laikoma sąlyga tinkamumui gauti ES lėšas“.

Jean-Luc Vanraes pasakė: „2000 m. gruodžio 18 d. ES valstybės narės entuziastingai pasirašė Europos pagrindinių teisių chartiją. Šių teisių propagavimas ir apsauga yra labai svarbi Europos Komisijos užduotis. Todėl prašau, kad šiai misijai įvykdyti Komisija panaudotų visas turimas teisines ir finansines priemones.“

Kontaktinis asmuo

Andrew Gardner

andrew.gardner@cor.europa.eu

+32 473 843 981

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/NEW-DEMOCRATIC-INFRASTRUCTURE.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/NEW-DEMOCRATIC-INFRASTRUCTURE.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/COR-UNICEF-JOIN-FORCES-SUPPORT-INCLUSION-CHILDREN-UKRAINE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/NEW-DEMOCRATIC-INFRASTRUCTURE.ASPX

European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/NEW-DEMOCRATIC-INFRASTRUCTURE.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/NEW-DEMOCRATIC-INFRASTRUCTURE.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023