Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Regionų ir vietos vadovai reikalauja naujojo kurso, kuris būtų pagrįstas aiškia kaimo darbotvarke ir didesnėmis investicijomis, siekiant padėti kaimo bendruomenėms įveikti krizę  

Europos regionų komitetas (RK) su už žemės ūkį atsakingu Europos Komisijos nariu Januszu Wojciechowskiu aptarė, kaip paskatinti Europos kaimo vietovių atsigavimą. Regionai ir miestai reikalauja sudaryti kaimo srities susitarimą, kuriuo būtų nustatyti tikslai ir koordinuojama bendra žemės ūkio politika, struktūriniai fondai ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė, siekiant įveikti krizę kaimo vietovėse, stiprinti sanglaudą, užtikrinti, kad žemės ūkio ir maisto pramonė taptų ekologiškesnė, remti vietos gamintojus ir įvairinti kaimo bendruomenių augimo galimybes. Pagal kaimo srities susitarimą taip pat turėtų būti numatytas įtraukus valdymas, sutelkiant ES, nacionalinius, regioninius ir vietos subjektus, kad būtų užtikrintas tvarus ekonomikos atsigavimas Europos kaimo vietovėse. Šie aspektai buvo dar kartą pabrėžti nuomonėje dėl ES kaimo vietovių atgaivinimo strategijos (kurioje primygtinai raginta nustatyti kaimo darbotvarkę), kuriai pritarė RK nariai.

COVID-19 pandemija kaimo vietovių atgaivinimo visos Europos Sąjungos regionuose iššūkiui suteikė papildomą aspektą ir išryškino šio klausimo svarbą. Kaimo vietovės, miesteliai ir kaimai laipsniškai nyko dėl sumažėjusios žemės ūkio produktų paklausos užsidarius barams ir restoranams ir sumažėjusio turizmo visoje ES. Jie taip pat buvo labiau pažeidžiami, nes turi ribotas galimybes naudotis medicinos centrais, ligoninėmis, transportu, o prieiga prie interneto yra prasta arba jos visai nėra. Skaitmeninė atskirtis ypač paveikė švietimą ir verslą.

Be to, dėl griežtojo „Brexit’o“ daugelis kaimo regionų patirs didelį smūgį ir jis bus pražūtingas kaimo grafystėms, pavyzdžiui, Leitrimui, kuriam atstovauja RK pranešėjas kaimo atgaivinimo klausimais Enda Stenson.

Dėl šios krizės ES turi pakeisti savo būsimą ilgalaikę kaimo vietovių viziją realiu kaimo srities susitarimu . Turime įgyvendinti savo tikslus gerinti transporto, susisiekimo, sveikatos priežiūros ir švietimo paslaugas, taip pat įvairinti kaimo ekonomiką ir skatinti tvarią vietos žemės ūkio maisto produktų gamybą “, – teigė Europos regionų komiteto pirmininkas Apostolos Tzitzikostas .

Už žemės ūkį atsakingas Europos Komisijos narys Janusz Wojciechowski sakė: „Siekiant kaimo vizijos tikslų, pastangos visose politikos srityse ir visų ES fondų veikla turi būti suderinta, optimizuojant bendradarbiavimą ir ES bei nacionalinio finansavimo nuoseklumą. Vienas iš svarbių šios vizijos tikslų – rasti geresnių ir veiksmingesnių būdų pasinaudoti esamais paramos mechanizmais siekiant patenkinti kaimo vietovių poreikius.“

Diskusijų metu RK nariai pabrėžė, kad reikia laikytis sisteminio požiūrio priimant tikrą ir apčiuopiamą kaimo darbotvarkę. Kadangi pagal naująją daugiametę finansinę programą BŽŪP skiriama gerokai mažiau lėšų nei dabartiniu programavimo laikotarpiu, dar svarbiau užtikrinti Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir kitų Europos fondų, pavyzdžiui, Europos regioninės plėtros fondo (ERPF), Europos socialinio fondo ir programos „Europos horizontas“, nuoseklumą ir derėjimą. Investicijos galės būti didinamos, nes per ateinantį dešimtmetį ES dės beprecedentes pastangas ir bus užtikrinta, kad visose atitinkamose ES politikos srityse būtų skiriama dėmesio kaimo plėtrai. Tokia sąveika suteiktų galimybę kaimo subjektams geriau spręsti kompleksines problemas, gerinti bendradarbiavimą ir gyvenimo kokybę kaimo vietovėse.

Leitrimo grafystės tarybos narys, nuomonės „ES kaimo vietovių atgaivinimo strategija“ pranešėjas Enda Stenson (IE / EA) pabrėžė: „Dabartinė pandemijos krizė atskleidė ir paaštrino ilgalaikių grėsmių, su kuriomis susiduria kaimo vietovės, padarinius, o kaimo vietovių atgaivinimo klausimą reikia spręsti dar skubiau. Turime užtikrinti, kad mūsų kaimo bendruomenės taptų geriausia vieta gyventi, dirbti ir kurti šeimą. Kad tai pasiektume, mums reikia kaimo srities susitarimo, kuriuo būtų investuojama į paslaugas, junglumą ir žmones. Raginu visas ES institucijas bendradarbiauti ieškant sprendimų, kuriais būtų užtikrintas ekonominis, socialinis ir aplinkos tvarumas mūsų BŽŪP sektoriuje ir kurie būtų naudingi mūsų kaimo vietovėms. Mūsų bendruomenės yra pasirengusios, tad nepraleiskime progos atgaivinti kaimo vietoves.“

Ulrika Landergren (SE / Renew Europe) , Kunsbakos savivaldybės tarybos narė ir Europos regionų komiteto Gamtos išteklių komisijos (NAT) pirmininkė, baigdama sakė: „Visuomenės poliarizacija visada kelia rimtų problemų ir grėsmių demokratijai. Viena vertus, didėja turtinė nelygybė, kita vertus, auga atotrūkis tarp Europos kaimų ir miestų. Tai nėra gerai, todėl turime rasti būdų, kaip padaryti kaimo bendruomenes patrauklesnes. Kaimo srities susitarimas būtų pirmas žingsnis šia linkme.“

Europos Parlamento narys ir Kaimo, kalnų ir atokių vietovių (RUMRA) ir pažangiųjų kaimų jungtinės grupės bendrapirmininkis Franc Bogovič teigė, kad „be ūkių ant stalo nieko nebūtų . Reikia atkurti vartotojų ir ūkininkų tarpusavio pasitikėjimą. Kaimo vietovės yra daug daugiau nei tik miškininkystė ir žemės ūkis. Mums reikia atsparių kaimo vietovių, kuriose jaunimas galėtų dirbti šiuolaikiškus darbus, o pagyvenę žmonės galėtų išlaikyti savo ankstesnio gyvenimo kokybę. To pagrindas – kokybiškas plačiajuostis ryšys.

Kai kalbame apie pažangiuosius kaimus, taip pat kalbame apie sveikatą, judumą, socialinę priežiūrą, turizmą, skaitmenines platformas, atsinaujinančiosios energijos sprendimus ir daugelį kitų dalykų. Svarbu, kad pažangieji kaimai būtų suprantami horizontaliai, nebeskaidant jų į atskirus segmentus. Mums reikia į mūsų sanglaudos fondą integruotos pažangių kaimų strategijos. Šioje srityje nenuilstamai dirbu Europos Parlamente.“

Dabartinė pandemijos padėtis taip pat gali suteikti unikalią galimybę vystyti ir stiprinti kaimo vietovių atsparumą, skatinant tvarią vietos gamybą, daug dėmesio skiriant trumpoms tiekimo grandinėms ir siekiant skatinti vietos ir regionines gamybos formas. Nuomonėje „Nuo ūkio iki stalo. Vietos ir regionų aspektas“ , kurią parengė Guido Milana (IT / PES), Olevano Romano savivaldybės (Roma) tarybos narys, teigiama, kad regionai ir miestai bei jų vietos gamintojai yra esminiai perėjimo prie tvaresnės ir teisingesnės maisto sistemos dalyviai.

Kaimo vietovės ir tarpiniai regionai sudaro 88 proc. visos ES teritorijos, juose gyvena 55 proc. jos gyventojų, sukuriama 43 proc. ES bendrosios pridėtinės vertės ir yra 56 proc. visų darbo vietų.

Daugiau informacijos

Asmuo pasiteirauti

Wioletta Wojewodzka

Tel. +32 22822289

Mob. tel. +32 (0) 473843986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/NEW-DEAL.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/NEW-DEAL.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/NEW-DEAL.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/LAUNCH-CALL-APPLICATIONS-EU-ORGANIC-AWARDS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/NEW-DEAL.ASPX

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas ES ekologinių iniciatyvų apdovanojimams
Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas ES ekologinių iniciatyvų apdovanojimams
27.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/NEW-DEAL.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023