Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Žaliasis kursas vietos lygmeniu. ‎ Naujas kvietimas pristatyti geriausios patirties ir klimato srities įsipareigojimų pavyzdžius  

Europos regionų komitetas (RK) skelbia naują kvietimą savo nariams ir pakaitiniams nariams, jauniesiems išrinktiems politikams ir Regionų komiteto už ES reikalus atsakingų regionų ir vietos tarybų narių tinklo nariams visoje ES rinkti vietos ir regionų valdžios institucijų įgyvendinamų mažo anglies dioksido pėdsako ir tvarių projektų, taip pat įsipareigojimų mažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį pavyzdžius ir juos populiarinti. Ar Jūsų regionas arba miestas įgyvendina konkretų projektą, skirtą Europos žaliojo kurso tikslams pasiekti? Ar Jūsų regionas arba miestas yra nusistatęs tikslą iki 2030 m. arba 2050 m. sumažinti išmetamą ŠESD kiekį? Tada šis naujas kvietimas skirtas kaip tik Jums.

COVID-19 pandemija ir dėl karo Ukrainoje kilusi energetikos krizė parodė, kokia svarbi yra glaudi aplinkos ir gyventojų sąveika. Be to, išlieka aktuali gamtinių pavojų, pavojų aplinkai, ekosistemų nykimo ir visuotinio atšilimo grėsmė, todėl kaip niekad svarbu imtis veiksmų klimato srityje. Miestai ir regionai atlieka labai svarbų vaidmenį įgyvendinant Europos žaliojo kurso tikslus ir priartinant ES prie neutralaus poveikio klimatui tikslo įgyvendinimo.

Siekdamas toliau skatinti regionų ir vietos lygmens veiksmus įgyvendinant žaliąjį kursą, Europos regionų komitetas skelbia naują kvietimą visiems RK nariams ir pakaitiniams nariams, jauniesiems išrinktiems politikams ir už ES reikalus atsakingų regionų ir vietos tarybų narių tinklo nariams pasidalyti geriausios patirties ir klimato srities įsipareigojimų pavyzdžiais. Projektai papildys geriausios patirties pavyzdžių platformą, kurioje pristatoma, kaip miestai ir regionai prisideda prie žaliojo ekonomikos gaivinimo siekiant tvaresnės, įtraukesnės ir atsparesnės visuomenės.

Kokie reikalavimai projektams keliami?

Nariai ir pakaitiniai nariai, jaunieji išrinkti politikai ir už ES reikalus atsakingų regionų ir vietos tarybų narių tinklo nariai kviečiami pristatyti savo neseniai įgyvendintus ar dar įgyvendinamus projektus ir iniciatyvas šiomis temomis:

  • Prisitaikymas prie klimato kaitos
  • Klimato kaitos švelninimas
  • Žiedinė ekonomika
  • Energetikos klausimai: efektyvus energijos vartojimas, energijos nepriteklius, atsinaujinančiųjų išteklių energija ir kt.
  • Netaršus judumas
  • Nulinė tarša
  • Miško atkūrimas ir miestų žalinimas
  • Žaliasis biudžetas

Prieš Jungtinių Tautų klimato kaitos konferenciją (UNFCCC COP 27), kurią numatyta surengti 2022 m. lapkričio mėn. Šarm aš Šeiche, Egipte, į žemėlapį bus sukelti vietos ir regionų valdžios institucijų įsipareigojimai, siekiant prisidėti prie RK pastangų stiprinti miestų ir regionų vaidmenį pasaulinio klimato valdymo srityje ir Paryžiaus susitarimo įgyvendinimą.

Savo žaliųjų projektų ir klimato srities įsipareigojimų pavyzdžiais galite pasidalyti užpildydami šią glaustą apklausą.

Projektai ir įsipareigojimai bus paskelbti RK interaktyviame žemėlapyje ir pateikti susipažinti ES institucijoms, suinteresuotiesiems subjektams ir žurnalistams.

Žaliasis kursas vietos lygmeniu. Norėdami patekti į RK žaliojo kurso portalą ir darbo grupės tinklalapį, spustelėkite čia.

Pasidalyti :