Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Vietos vadovų žinutė Komisijos pirmininkės pavaduotojai D. Šuicai: esame pasirengę sutelkti jėgas demokratijai ES stiprinti ir modernizuoti bei prisidėti prie rezultatyvios Konferencijos dėl Europos ateities  

Vietos ir regionų vadovai dar kartą patvirtino, kad yra pasirengę sukurti už ES reikalus atsakingų regionų ir vietos tarybų narių tinklą, kad tarpininkaujant daugiau kaip milijonui vietos ir regionų vadovų visoje Europoje būtų sustiprintas piliečių dalyvavimas.

Šiandien vietos ir regionų vadovai surengė diskusiją su už demokratiją ir demografiją atsakinga Europos Komisijos pirmininkės pavaduotoja Dubravka Šuica. Europos regionų komiteto (RK) nariai palankiai įvertino Komisijos vaidmenį užtikrinant, kad Konferencijoje būtų tinkamai atstovaujama regionams, miestams ir kaimams. Nariai pakartojo savo raginimą siekti, kad tarpininkaujant vietos ir regionų valdžios institucijoms diskusijos dėl Europos ateities pasiektų piliečius ir atspindėtų jų poreikius.

Įžanginėje kalboje Europos regionų komiteto pirmininkas, Graikijos Centrinės Makedonijos regiono gubernatorius Apostolos Tzitzikostas pasakė: Dėkoju Komisijos pirmininkės pavaduotojai D. Šuicai už jos, kaip Konferencijos dėl Europos ateities bendrapirmininkės, atliekamą nuoširdų darbą ir už paramą visiems ES regionų ir vietos vadovams. Kiekvienas jos veiksmas aiškiai rodo, kad Briuselyje ji yra viena geriausių mūsų draugų. Visi regionų ir vietos atstovai dės daug pastangų, kad Konferencija būtų sėkminga ir priartintų Europą prie jos piliečių.“

Už demokratiją ir demografiją atsakinga Europos Komisijos pirmininkės pavaduotoja Dubravka Šuica pabrėžė: „Be Regionų komiteto dalyvavimo ir atsidavimo Konferencija negalėtų išnaudoti savo potencialo užmezgant ryšius su visais piliečiais, kad ir kur jie begyventų – nuo kalnuotų vietovių iki salų. RK įsipareigojimas „priartinti Europą prie piliečių“ ir stiprinti Europos demokratiją visais valdymo lygmenimis, svarbiausia – nuo pat apačios, padeda užtikrinti, kad demokratija atitiktų ateities poreikius.“

Europos regionų komiteto pirmasis pirmininko pavaduotojas, Azorų regiono parlamento narys Vasco Alves Cordeiro (PT / PES) pasakė: „Dialogas su piliečiais negali baigtis tada, kai baigsis Konferencija dėl Europos ateities. Šis dialogas suteikia galimybę sąmoningai ir apgalvotai naudotis pilietinėmis teisėmis ir turi būti tęsiamas Konferencijai pasibaigus. Buvęs Komiteto pirmininkas Karl-Heinz Lambertz pristatė nuolatinio struktūruoto dialogo su piliečiais idėją. Šis projektas, Regionų komiteto vaidmuo ir galimybė keisti Sutartis yra klausimai, į kuriuos Konferencijos pabaigos dieną turės būti pateikti atsakymai.“

Įvairiais būdais dalyvaudama Konferencijos plenarinėje sesijoje RK delegacija:

  • teikia rašytinius pranešimus, padedant Aukšto lygio grupei Europos demokratijos klausimais – nepriklausomam patariamajam septynių kompetentingų vyrų ir moterų organui, kuriam pirmininkauja buvęs Europos Vadovų Tarybos Pirmininkas Herman van Rompuy. Grupei pavesta misija – remti RK politinį ir institucinį vaidmenį atliekant strateginę politinę analizę, daugiausiai dėmesio skiriant vietos ir regionų aspektams;
  • organizuoja dialogus ir debatus savo teritoriniuose vienetuose ir teikia ataskaitas apie šiuos dialogus;
  • kuria aljansus su Konferencijoje dalyvaujančiais panašių pažiūrų atstovais, kad būtų bendromis jėgomis propaguojamos visos ES regionams, miestams ir kaimams svarbios rekomendacijos;
  • sutelkia savo tinklus, pavyzdžiui, visos ES vietos ir regionų valdžios institucijų asociacijas, buvusių RK narių tinklą ir naujai sukurtą už ES reikalus atsakingų vietos tarybų narių tinklą , siekdamas paskatinti vietos ir regionų politikus organizuoti piliečių diskusijas. Šių konsultacijų rezultatai bus pristatyti Konferencijos plenarinėje sesijoje.

Visas RK indėlis į Konferenciją bus apibendrintas pranešime, kuris bus pristatytas 2022 m. kovo 3–4 d. vyksiančiame 9-ajame Europos regionų ir miestų aukščiausiojo lygio susitikime .

Bendroji informacija

Konferencija dėl Europos ateities prasidėjo 2021 m. gegužės 9 d. Per ją vykdomos konsultacijos su piliečiais ir jiems suteikiama unikali galimybė pareikšti savo nuomonę apie rytojaus Europos Sąjungą. Konferencijos dėl Europos ateities vykdomojoje valdyboje RK atstovauja jo pirmininkas, o Konferencijos plenarinėje sesijoje – RK delegacija , kurią sudaro 30 atstovų. Jų tikslas – per Konferencijos plenarinės sesijos posėdžius užmegzti ryšius su kitais 420 delegatų, kad būtų stiprinamas demokratiniame Europos Sąjungos funkcionavime atliekamas vietos ir regionų valdžios institucijų vaidmuo ir kad būtų skatinamas teritorinis ES politikos aspektas.

Čia apžvelgiami ES regionams ir miestams svarbūs devyni Konferencijos diskusijų klausimai.

Kontaktinis asmuo

Ella Huber

Tel. +32 2 284 24 18

ella.huber@cor.europa.eu

Marie-Pierre Jouglain

Tel. +32 473 52 41 15

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Pasidalyti :