Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
ES turi paremti miestus ir regionus šalinant „Brexitʼo“ pasekmes  
Diskusijoje, kurioje buvo akcentuojamas tebesitęsiantis netikrumas piliečiams ir ekonomikai, Michel Barnier palankiai įvertino pastangas užtikrinti tvarkingą JK išstojimą iš ES.

Gruodžio 6 d. regionų ir vietos vadovai paragino Europos Sąjungą imtis priemonių sušvelninti JK išstojimo iš ES poveikį ir poveikį ES biudžetui, kuris skatina regionų ekonomiką. Raginimai pasigirdo Briuselyje vykusioje diskusijoje su Micheliu Barnier. ES vyriausiasis derybininkas su Jungtine Karalyste buvo pagirtas už pasiektą susitarimą, sumažinantį ES ir ypač Airijos Respublikai kilusį pavojų, ir už tai, kad derybų metu jis palaikė ryšius su miestais ir regionais.

M. Barnier Europos regionų komitete (RK) – ES vietos ir regionų valdžios institucijų asamblėjoje – kalbėjo praėjus keletui dienų po to, kai valstybių narių valstybių ir vyriausybių vadovai patvirtino susitarimą dėl išstojimo, kuris gruodžio 11 d. bus pateiktas JK parlamentui pirmajam ratifikavimo etapui. Susitarimas tėra įžanga į JK ir ES derybas dėl ilgalaikių santykių, kuris, kaip M. Barnier teigė RK 2017 m. kovo mėn. , turėtų būti „plataus užmojo“ prekybos, mokslinių tyrimų ir inovacijų, klimato politikos, tarptautinio bendradarbiavimo ir vystymosi bei saugumo srityse.

ES vyriausiasis derybininkas ir buvęs Europos Komisijos narys, atsakingas už regionų vystymąsi, M. Barnier sakė : „Pasiekėme subalansuotą susitarimą. Tai vienintelis galimas susitarimas. Susitarimu laikomasi ES principų, kartu atsižvelgiama į JK principinius prieštaravimus. Dabartiniu 2014–2020 m. ES programavimo laikotarpiu susitarėme, kad 28 valstybės narės laikysis visų prisiimtų įsipareigojimų, užtikrindamos finansinį stabilumą. Bus užtikrinta sąžininga konkurencija ir išsaugotos bendradarbiavimo su JK miestais, regionais ir universitetais galimybės. Bus išsaugotas mūsų teritorijų (kai kurios jų yra užmezgusios artimus prekybos ryšius su Jungtine Karalyste) ekonominis dinamiškumas. Tačiau, jeigu susitarimas nebus ratifikuotas, nebus nei susitarimo dėl išstojimo, nei pereinamojo laikotarpio. Negalima atmesti galimybės, kad „susitarimas nebus pasiektas“, todėl būtina visiems regionams ir miestams gerai pasiruošti.“

RK pirmininkas ir Belgijos senato narys, atstovaujantis vokiškai kalbančiai bendruomenei, Karl-Heinz Lambertz (BE / PES) pasakė: „Susitarimas dėl išstojimo suteikia mums geriausią kompromisą sudėtingose derybose, tačiau jo poveikis bus vis dar juntamas visose 27 ES valstybėse narėse ir JK. „Brexit’e“ nebus laimėtojų ir ES dabar turi dėti visas pastangas nuostoliams sušvelninti. Pasirengti turi visi valdžios lygmenys. ES dabar turi susitarti dėl ilgalaikio biudžeto, kuris būtų platesnio užmojo ir, siekiant sumažinti netikrumą, užtikrinti, kad dėl jo būtų susitarta iki Europos Parlamento rinkimų. Tai dar viena priežastis, kodėl negalima mažinti regionų vystymuisi skirtų lėšų ES biudžete laikotarpiu po 2020 m. Visi dalyviai turi atidžiai įsiklausyti į regionų raginimą dėl įtraukesnių derybų, pirmiausia dėl to, kad keletas regioninių parlamentų dalyvaus derantis dėl ES ir Jungtinės Karalystės būsimo prekybos susitarimo.“

Nuo tada, kai M. Barnier 2017 m. kovo mėn. kalbėjo RK, RK atliko analizę , kad nustatytų galimą JK išstojimo iš ES poveikį regionams ir miestams. RK susitiko su JK decentralizuotų administracijų ir vietos valdžios institucijų atstovais ir atliko JK vietos ir regionų valdžios institucijų ir vietos prekybos rūmų ekonominę apklausą ir užsakė atlikti tyrimą dėl „Brexit’o“ poveikio konkretiems regionams (Belgijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Lenkijoje ir Ispanijoje) ir nemažai sektorių (transporto, mašinų, elektronikos, maisto, cheminių medžiagų, tekstilės ir baldų) visoje ES. 2018 m. gegužės mėn. RK priėmė politinę rezoliuciją , kurioje ES raginama užtikrinti, kad vietos ir regionų valdžios institucijos nebūtų paliktos vienos spręsti JK išstojimo iš ES sukeltų problemų.

RK paragino, kad po JK išstojimo ES 2021–2027 m. biudžetas prilygtų 1,3 proc. ES bendrųjų nacionalinių pajamų.

Kontaktinis asmuo

Andrew Gardner

Tel. +32 473 843981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/MICHEL-BARNIER-TO-DISCUSS-BREXIT-WITH-LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/MICHEL-BARNIER-TO-DISCUSS-BREXIT-WITH-LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/MICHEL-BARNIER-TO-DISCUSS-BREXIT-WITH-LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CP-50-EUROPE-DAY-2023-CELEBRATING-EUROPEAN-UNITY-AND-DIVERSITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/MICHEL-BARNIER-TO-DISCUSS-BREXIT-WITH-LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS.ASPX

Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
27.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/INTEGRATION-OF-MIGRANTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/MICHEL-BARNIER-TO-DISCUSS-BREXIT-WITH-LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS.ASPX

Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
30.03.2023