Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Vietos ir regionų vadovai yra pasirengę padėti puoselėti Europos vertybes per švietimą ‎ siekiant kovoti su grėsmėmis demokratijai  

ES vietos ir regionų valdžios institucijos, arčiausiai piliečių esantis valdžios lygmuo, atlieka itin svarbų vaidmenį puoselėjant Europos vertybes ir skatinant piliečius dalyvauti demokratiniuose procesuose. Vietos ir regionų vadovai neabejoja, kad atsižvelgiant įKonferencijos dėl Europos ateitiesmetu piliečių pareikštus raginimus, švietimo srityje būtina propaguoti Europos demokratiją. Tai buvo balandžio 28 d. Europos regionų komiteto (RK) plenarinėje sesijoje vykusių diskusijų dėl Europos vertybių propagavimo per švietimą siekiant puoselėti ES pilietiškumą leitmotyvas. RK nariai taip pat priėmė nuomonę dėl demokratijos ir rinkimų integralumo stiprinimo, kurioje pabrėžiama, kad būtinas atviras, sąžiningas, pliuralistinis ir demokratinis dalyvavimas vietos ir regionų lygmeniu.

Europos demokratinių vertybių propagavimas yra itin svarbus kovojant su grėsmėmis demokratijai ir turėtų būti esminis visų ES piliečių švietimo elementas. Kadangi netrukus bus parengtos Konferencijos dėl Europos ateities galutinės išvados, galima tikėtis, kad bus imtasi tolesnių veiksmų dėl piliečių rekomendacijų nustatyti minimalų švietimo apie ES ir ypač jos demokratinius procesus lygį.

RK plenarinėje sesijoje vykusioje diskusijoje dėl Europos demokratinių vertybių propagavimo pasitelkiant švietimą ES pilietiškumui puoselėti vietos ir regionų vadovai patvirtino, kad jie yra pasirengę remtis savo esama gerąja praktika ir kurti bendras priemones, grindžiamas principu „iš apačios į viršų“ ir savanoriškumu, ir visapusiškai laikantis subsidiarumo principo, kad būtų skatinamas pilietinis ugdymas siekiant gerinti piliečių supratimą apie demokratiją ir Europos vertybes ir skatinti diskusijas apie Europos Sąjungą. Jie taip pat nurodė, kad mokykloms ir kitoms šią užduotį vykdančioms švietimo įstaigoms būtų naudinga inovatyvi mokymo medžiaga ir ištekliai.Šiuo tikslu RK paskelbė kvietimą pranešti apie geriausios praktikos pavyzdžius ir kartu su savo nariais surinko informaciją apie šimtus tokių iniciatyvų visos Europos regionuose.

RK pirmininkas, Graikijos Centrinės Makedonijos regiono valdytojas ir vietos ir regionų valdžios institucijų delegacijos Konferencijos dėl Europos ateities plenarinėje sesijoje vadovas Apostolos Tzitzikostas teigė: „Vykstant karui Ukrainoje savo akimis matome, kad taika ir demokratija Europoje nėra savaime suprantamas dalykas. Mes, vietos ir regionų vadovai, turime informuoti jaunimą ir jį įgalėti diskutuoti apie Europos Sąjungą. Mūsų tikslas – puoselėti pilietiškumą ir didinti piliečių atsakomybę. Negalėsime remti Europos, jei ji mums nerūpės ir jei nežinosime, kaip tai daryti kasdien. Todėl, siekiant propaguoti Europos demokratines vertybes, kritinį mąstymą ir gebėjimą naudotis žiniasklaidos priemonėmis, pagal principą „iš apačios į viršų“ reikia parengti Europos pilietinio ugdymo programą. Tai padidins informuotumą apie Europos projektą ir paskatins piliečių, ypač jaunesnių kartų, dalyvavimą demokratiniuose procesuose ES.“

Dubravka Šuica, už demokratiją ir demografiją atsakinga Europos Komisijos pirmininkės pavaduotoja teigė: „Kaip buvusi merė ir mokytoja, džiaugiuosi Europos regionų komiteto raginimu regionų ir vietos lygiu propaguoti Europos vertybes, identitetą ir pilietiškumą per švietimą ir kultūrą. Nuo pat mažumės ir visą gyvenimą informacija pagrįstoms diskusijoms reikia gerai informuotų piliečių. Gegužės 9 d. Strasbūre Europos Parlamento, ES Tarybos ir Komisijos pirmininkams bus pateikta galutinė Konferencijos dėl Europos ateities ataskaita. Ši konferencija – tai mūsų vertybių šventė, tai erdvė laisvoms diskusijoms ir svarstymams, kuriuose svarbiausia piliečiai – čia matome kontrastą brutaliems įvykiams Ukrainoje. Nepaprastai svarbu, kad Europos Komisija ir Europos regionų komitetas, regionų ir vietos valdžios institucijos toliau glaudžiai bendradarbiautų, kad mūsų demokratija ir ją palaikančios demokratinės institucijos būtų pasirengusios ateičiai.“

Domènec Ruiz Devesa, Europos Parlamento narys, neseniai priimtos EP rezoliucijos dėl pilietinio ugdymo įgyvendinimo pranešėjas ir Konferencijos dėl Europos ateities darbo grupės dėl demokratijos narys nurodė: „Kaip piliečiams dalyvauti ES lygmeniu, jei jie ES nesupranta? Turime užtikrinti, kad mūsų vaikai nuo pat mažumės įgytų žinių, ką daryti. Jie to prašė Konferencijos dėl Europos ateities metu ir mes privalome šį prašymą įgyvendinti. Kai matome, kad Europoje ir užsienyje kyla grėsmė demokratijai, negalime sau leisti paviršutiniškų priemonių. Mums reikia veiksmingų ir sisteminių sprendimų, pavyzdžiui, parengti Europos pilietiškumo ugdymo programą, išdėstyti Europos Sąjungos istoriją, jos vertybes, informuoti apie jos institucijas ir kaip jos veikia.“

Dalyvavimas rinkimuose, švietimas apie Europos demokratiją ir pilietiškumas yra tampriai susiję. RK nariai, priimdami nuomonę „Demokratijos ir rinkimų integralumo stiprinimas“, aiškiai nurodė, kad būtina įdiegti įvairių nuotolinio balsavimo sprendimų, kad rinkimų procesai regionų, nacionaliniu ir Europos lygmenimis taptų įtraukesni ir tausotų aplinką. Jie paragino įtraukti vietos ir regionų lygmenį į bendrą rinkimų atsparumo mechanizmą, kad rinkimų integralumas būtų apsaugotas nuo galimų grėsmių.

Katanijos savivaldybės tarybos narys ir šios nuomonės pranešėjas Vincenzo Bianco (IT / PES) pabrėžė, kad „patys matome, kad yra rimtų pavojų, kurie gali pakenkti rinkimų kampanijų sąžiningumui ir pačiai rinkimų eigai. Omenyje turiu didžiulį melagingų naujienų, rasistinių ir diskriminacinių pranešimų paplitimą ir galimą nuotolinio balsavimo klastojimą. Mums reikia aiškių ir veiksmingų Europos institucijų atsakymų ir rimto bei griežto požiūrio.“

Jis taip pat pabrėžė, kad reikia stiprinti piliečių dalyvavimą vietos valdžios institucijų veikloje, savivaldybių ir regionų dalyvavimą skatinant inovatyvias balsavimo formas ir priemones, be kita ko, skatinant ekologiškus ir tvarius rinkimų organizavimo būdus.

RK nariai pabrėžė, kad reikia tikslinių iniciatyvų, kuriomis būtų kovojama su dezinformacijos plitimu visais lygmenimis, o vietos ir regionų valdžios institucijos turėtų būti pripažintos pagrindinėmis partnerėmis dedant šias pastangas.

Kontaktinis asmuo

Theresa Sostmann

Tel.: +32 2282 2457

Theresa.Sostmann@cor.europa.eu

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-LEADERS-PROMOTE-EUROPEAN-VALUES-EDUCATION-COUNTER-THREATS-DEMOCRACY.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-LEADERS-PROMOTE-EUROPEAN-VALUES-EDUCATION-COUNTER-THREATS-DEMOCRACY.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-LEADERS-PROMOTE-EUROPEAN-VALUES-EDUCATION-COUNTER-THREATS-DEMOCRACY.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-LEADERS-PROMOTE-EUROPEAN-VALUES-EDUCATION-COUNTER-THREATS-DEMOCRACY.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CP-50-EUROPE-DAY-2023-CELEBRATING-EUROPEAN-UNITY-AND-DIVERSITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-LEADERS-PROMOTE-EUROPEAN-VALUES-EDUCATION-COUNTER-THREATS-DEMOCRACY.ASPX

Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
27.04.2023