Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Vietos ir regionų vadovai ragina sukurti naują ES ženklą, skirtą autentiškiems pramonės ir rankų darbo gaminiams apsaugoti  

Naujoji sistema, pagrįsta maisto produktams taikomu geografinių nuorodų modeliu, padėtų kovoti su klastojimu ir apsaugoti darbo vietas bei gaminius, kurie priskiriami Europos kultūros paveldui.

Tiek amatininkams, tiek vietos ekonomikai daug naudos duotų nauja ES masto pramonės ir rankų darbo gaminių geografinių nuorodų apsaugos sistema, sukurta pagal sėkmingai taikomą žemės ūkio ir maisto produktų modelį. Ji sustiprintų autentiškų gaminių teisinę apsaugą, prisidėtų prie kovos su klastojimu ir padėtų kurti bei išlaikyti darbo vietas. Toks pasiūlymas buvo išdėstytas Naujosios Akvitanijos regiono tarybos narės Martine Pinville parengtoje nuomonėje, kurią spalio 13 d. (trečiadienio) plenariniame posėdyje vieningai priėmė Europos regionų komiteto (RK) nariai.

Čekijos Bohemijos krištolas, Vokietijos Zolingeno peiliai, Prancūzijos Limožo porcelianas, Italijos Murano stiklas, Ispanijos Puente del Arzobispo ir Talaveros keramika ir Airijos Donegolo tvidas – tai vos keletas Europos gaminių pavyzdžių, kurie ne tik simbolizuoja šimtmečius puoselėjamas amatų tradicijas, bet ir yra Europos kultūros paveldas, gerai žinomas ir vertinamas tiek pačioje ES, tiek ir už jos ribų. Europos miestuose, provincijose ir regionuose – vietos gamybos centruose – puoselėjami patys įvairiausi amatai, kurių žinios dažnai perduodamos iš kartos į kartą.

Per plenarinę sesiją vieningai priimtoje nuomonėje RK ragina Europos Komisiją parengti Europos rankų darbo ir pramonės gaminių apsaugos teisinę sistemą. Pasak vietos ir regionų vadovų, Europos lygmeniu nesuderinus pramonės ir rankų darbo gaminių geografinių nuorodų klausimo, valstybėse narėse bus taikomos nevienodos teisinės priemonės ir dėl to sumažės gaminių ir įmonių apsauga.

„Per pastaruosius keletą mėnesių turėjau galimybę pasikeisti nuomonėmis su MVĮ, asociacijų ir valdžios institucijų atstovais iš visos Europos, – kalbėjo nuomonės pranešėja Naujosios Akvitanijos regiono tarybos narė Martine Pinville (FR / PES). – Jie visi sutiko, kad reikia sukurti Europos pramonės ir rankų darbo gaminių geografinių nuorodų sistemą, panašią į jau taikomą žemės ūkio produktų geografinių nuorodų sistemą. Su šia naująja sistema yra susiję daug mūsų bendruomenėms aktualių klausimų, būtent mūsų paveldo apsauga, pridėtinės vertės išsaugojimas ir darbo vietų kūrimas vietoje. Siekiant užtikrinti, kad Europos Komisija greitai pateiktų konkretų pasiūlymą ir kad jis būtų pritaikytas prie mūsų vietovių realijų, labai svarbus Europos regionų komiteto sutelkimas.“

RK pabrėžia šių saugotinų geografinių nuorodų ekonominius aspektus, nes jos didina gamintojų konkurencingumą, užtikrindamos jų gaminių išskirtinumą, gerindamos jų reputaciją ir didindamos vartotojų norą mokėti už gaminius, kurių savybės ir kilmė yra garantuojamos. Geografinės nuorodos atitinka kintančią vartotojų paklausą: žmonės pageidauja didesnio atsekamumo ir skaidrumo dėl produkto kilmės ir gamybos proceso ir vis dažniau ieško vietoje gaminamų produktų. Ši tendencija COVID-19 krizės metu tik sustiprėjo.

Be to, RK nariai pabrėžia, kad labai svarbi yra geografinės vietovės ir produkto sąsaja ir tai pirmiausia rodo, kad pramonės ir rankų darbo gaminių geografinių nuorodų atveju ypač svarbus žmogiškasis veiksnys ir praktinė patirtis. Kai kuriose vietovėse žaliava išnyko arba yra nebetinkama, tačiau tai nesutrukdė išlaikyti įmones ir praktinę patirtį ar net toliau vystytis siekiant gaminti aukštos kokybės produktus.

RK plenarinė sesija vyksta per 19-ąją Europos regionų ir miestų savaitę , kurią spalio 11–14 d. kartu organizuoja RK ir Europos Komisija.

Bendroji informacija

Jau antrą kartą per šešerių metų laikotarpį RK ragina Europos Komisiją parengti pasiūlymą dėl reglamento, skirto pramonės ir rankų darbo gaminių geografinių nuorodų apsaugai Europos Sąjungoje. Pirmasis raginimas buvo išdėstytas 2015 m. vasario mėn. priimtoje nuomonėje „Galimybė geografinės nuorodos apsaugą taikyti ir ne žemės ūkio produktams“, kurią parengė Maria Luisa Coppola (IT / PPE).

2020 m. lapkričio mėn. priimtame Intelektinės nuosavybės veiksmų plane Europos Komisija paskelbė, kad išnagrinės galimybę įdiegti ne žemės ūkio produktų (t. y. rankų darbo ir pramonės prekių) ES geografinių nuorodų apsaugos sistemą . Todėl buvo pradėtos viešos konsultacijos, per kurias buvo siekiama įvertinti veiksmingos ir skaidrios ES geografinių nuorodų apsaugos sistemos sukūrimo galimų sąnaudų ir naudos poveikį. Konsultacijos baigėsi 2021 m. liepos mėn. Norėta gauti išsamios informacijos apie problemas, su kuriomis susiduria atitinkami suinteresuotieji subjektai, be kita ko, šiais klausimais: konkrečiose geografinėse vietovėse nuo seno gaminamiems ne žemės ūkio produktams vidaus rinkoje jau taikoma teisinė apsauga, ES veiksmų nauda bei skirtingų rūšių rizika ir turimos politinės galimybės, įskaitant būsimos tokių produktų apsaugos ES sistemos kontrolę ir vykdymo užtikrinimą. Dėl įžanginio poveikio vertinimo gauta grįžtamoji informacija buvo papildyta dviem tyrimais – teisiniu ir ekonominiu . Komisija pasiūlymą dėl reglamento turėtų pateikti iki šių metų pabaigos.

Kontaktinis asmuo

Matteo Miglietta

Tel. +32 470 895 382

Matteo.Miglietta@cor.europa.eu

Ella Huber

Ella.Huber@cor.europa.eu

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/HG-21-NET-ZERO-INDUSTRY-REGIONAL-ACTION-IS-NEEDED-TO-ESTABLISH-SUSTAINABLE-VALUE-CHAINS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-LEADERS-CALL-CREATION-NEW-EU-LABEL-PROTECT-INDUSTRIAL-CRAFT-EXCELLENCE.ASPX

Net-zero industry: regional action is needed to establish sustainable value chains
Net-zero industry: regional action is needed to establish sustainable value chains
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/SME-PROOF-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-LEADERS-CALL-CREATION-NEW-EU-LABEL-PROTECT-INDUSTRIAL-CRAFT-EXCELLENCE.ASPX

Regions and cities call for simplified, SME-proof EU regulatory framework
Regions and cities call for simplified, SME-proof EU regulatory framework
03.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/REGIONAL-COMPETITIVENESS-INDEX-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-LEADERS-CALL-CREATION-NEW-EU-LABEL-PROTECT-INDUSTRIAL-CRAFT-EXCELLENCE.ASPX

Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
28.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-LEADERS-CALL-CREATION-NEW-EU-LABEL-PROTECT-INDUSTRIAL-CRAFT-EXCELLENCE.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-LEADERS-CALL-CREATION-NEW-EU-LABEL-PROTECT-INDUSTRIAL-CRAFT-EXCELLENCE.ASPX

Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
15.03.2023