Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Vietos vadovai siūlo paramą vakcinų platinimui ir reikalauja iki vasaros parengti naujų priemonių, kad būtų apsaugota regionų ekonomika  

Diskutuodami su už sveikatą atsakinga Europos Komisijos nare RK nariai ragina peržiūrėti ES kompetenciją sveikatos srityje ir stiprinti vietos valdžios institucijų vaidmenį atsižvelgiant į jų atsakomybę.

ES vietos ir regionų valdžios institucijos įspėjo apie katastrofišką poveikį regionų ekonomikai, jeigu iki vasaros nebus atidarytos sienos. Diskusijų su už sveikatą ir maisto saugą atsakinga Europos Komisijos nare Stella Kyriakides metu Europos regionų komiteto (RK) nariai teigė, kad ES ir jos valstybės narės platindamos vakcinas dėjo pastangas išvengti nacionalinių skiepijimo karų, tačiau neturint aiškios ES teisinės sistemos pasitaikė klaidų, kurių ateityje reikia vengti. Jie pasiūlė paramą siekiant spręsti nepasitikėjimo vakcinomis problemą, paspartinti vakcinų skyrimą, pridurdami, kad vakcinų pažymėjimai yra žingsnis teisinga kryptimi, tačiau neturėtų būti laikomi „sidabrine kulka“, išsprendžiančia visas problemas.

Plenarinėje sesijoje kalbą pasakius Komisijos narei S. Kyriakides pasinaudota proga aptarti dabartinį kompetencijos sveikatos srityje pasidalijimą tarp ES, nacionalinio, regioninio ir vietos valdžios lygmenų. Rengiantis Konferencijai dėl Europos ateities RK nariai paragino iš naujo įvertinti tokį pasidalijimą, atsižvelgiant į trūkumus, su kuriais susidurta reaguojant į COVID-19 pandemiją, siekiant sustiprinti visų subjektų pasirengimą ir veiksmų koordinavimą. Jie paragino ES ir valstybes nares užtikrinti, kad būtų visapusiškai atsižvelgta į svarų vietos ir regionų valdžios institucijų vaidmenį sveikatos krizių metu, nes jos yra labai svarbios kuriant atsparesnes ir veiksmingesnes sveikatos priežiūros sistemas visoje Europoje. RK pareiškė norą dalyvauti diskusijoje dėl „sveikatos sąjungos“, kuri būtų grindžiama regionų ir vietos valdžios institucijų teisine kompetencija ir vietos ir regionų vadovų politine atsakomybe.

Savo įžanginėje kalboje Apostolos Tzitzikostas , RK pirmininkas ir Centrinės Makedonijos regiono gubernatorius, pasakė: „Atmetus solidarumą būtų kilęs Europos vakcinų karas, kuris daugelį šalių, regionų ir miestų būtų palikęs nuošalėje. Nepaisant to, žmonės nori grįžti prie normalaus gyvenimo, todėl turime saugiai atverti Europą vasarai. COVID-19 vakcinų pažymėjimas yra žingsnis į priekį, nors pats savaime jis nėra išsigelbėjimas, kitaip sakant, „sidabrinė kulka“. Ši baisi liga parodė, kad siekiant būti geriau pasiruošus ateičiai mums reikia ryškesnio europinio aspekto sveikatos priežiūros srityje ir kad pagrindinis vaidmuo turi tekti visiems valdymo lygmenims – nuo tarptautinio iki vietos ir regionų lygmens. Mūsų komitetas yra pasirengęs diskutuoti dėl sveikatos sąjungos, remdamasis savo vietos ir regionų kompetencija pagal pagrindinius ES subsidiarumo ir proporcingumo principus. Tik kartu galime greičiau pasiekti geresnių rezultatų. Suteikdami daugiau galių vietos ir regionų valdžios institucijoms galime atverti naują kvėpavimą vakcinavimo kampanijai ir padėti pamatus didesniam sienų atvėrimui iki vasaros.“

Komisijos narė S. Kyriakides ir RK nariai taip pat aptarė su sveikata susijusių priemonių, parengtų nuo pandemijos pradžios, rinkinį, be kita ko, programą „ES – sveikatos labui“ , Tarpvalstybinių sveikatos priežiūros paslaugų direktyvą ir ekstremalių sveikatai situacijų valdymo sistemą. Spalio mėn. RK paskelbė rekomendacijas dėl visų trijų priemonių.

Birgitta Sacrédeus (SE / EPP), Dalarnos leno tarybos narė ir RK pranešėja dėl ES ekstremalių sveikatai situacijų mechanizmo , pasakė: „Džiaugiuosi, kad RK raginimai sukurti ES skubios pagalbos sveikatos srityje mechanizmą virsta realybe – kuriama Pasirengimo ekstremaliosioms sveikatai situacijoms ir reagavimo į jas institucija (HERA). Atsparumas priklauso nuo pasirengimo, todėl mums reikalingos tvirtos bendradarbiavimo struktūros ir nusistovėję komunikacijos kanalai. Esu įsitikinęs, kad HERA gali padėti kaimams, miestams ir regionams atsispirti būsimoms pandemijoms ir sumažinti pražūtingų pasekmių, kokias matėme praeitais metais, mastą. Tačiau turime užtikrinti, kad būtų visapusiškai atspindėtas lemiamas vietos ir regionų valdžios institucijų vaidmuo krizinėse situacijose.“

Kalbėdama apie programą „ES – sveikatos labui“ , kurią Europos Parlamentas patvirtino kovo 9 d., RK pranešėja Nathalie Sarrabezolles (FR/PES), Finistero departamento tarybos pirmininkė, savo pareiškime prieš plenarinę sesiją pasakė: „Pagal programą „ES – sveikatos labui“ skirti 5,1 mlrd. EUR padės kovoti su nelygybe sveikatos srityje, užtikrinti, kad vaistai būtų įperkami, stiprinti mūsų sveikatos priežiūros sistemas ir stiprinti šalių bendradarbiavimą. Vietos ir regionų vadovai sunkiai kovojo siekdami užtikrinti pakankamą finansavimą, o Europos Parlamentas, mūsų remiamas, sugebėjo įveikti pavojingą ir klaidingą valstybių narių nenorą skirti tinkamą finansavimą ES lygmens programavimui ir paramai. Toliau primygtinai reikalausime daugiau dėmesio ir paramos regionų ir miestų darbui teikiant sveikatos priežiūros paslaugas.“

Karsten Uno Petersen (DK/ESP), Pietų Danijos regiono tarybos narys ir RK pranešėjas tarpvalstybinės sveikatos priežiūros klausimais , teigė: „Galimybė gauti sveikatos priežiūros paslaugas kitoje šalyje per šią krizę gelbėjo gyvybes. Todėl džiaugiuosi, kad ES pavyzdinėje iniciatyvoje – programoje „ES – sveikatos labui“ pripažįstama, kad tarpvalstybinis bendradarbiavimas turi didelį potencialą padidinti sveikatos priežiūros sistemų veiksmingumą. Dabar turime užtikrinti, kad valstybės narės ir Europos Parlamentas šį pripažinimą paverstų veiksmais, supaprastindami sveikatos priežiūros prieinamumą, kai peržiūrima tarpvalstybinės sveikatos apsaugos direktyva.“

RK nariai aptars vakcinų platinimą ir standartizuotus vakcinavimo įrodymus, kuriuos Europos Komisija pavadino „Skaitmeniniu žaliuoju pažymėjimu“, kovo 22 d. Gamtos išteklių komisijos (NAT) posėdyje.

Bendroji informacija

Kontaktinis asmuo:

Andrew Gardner

+32 473 943 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-OFFER-TO-SUPPORT-VACCINE-ROLLOUT-DEMAND-NEW-MEASURES-BY-SUMMER.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-OFFER-TO-SUPPORT-VACCINE-ROLLOUT-DEMAND-NEW-MEASURES-BY-SUMMER.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-OFFER-TO-SUPPORT-VACCINE-ROLLOUT-DEMAND-NEW-MEASURES-BY-SUMMER.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-OFFER-TO-SUPPORT-VACCINE-ROLLOUT-DEMAND-NEW-MEASURES-BY-SUMMER.ASPX

Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CARE-DORNER.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-OFFER-TO-SUPPORT-VACCINE-ROLLOUT-DEMAND-NEW-MEASURES-BY-SUMMER.ASPX

Care sector needs European strategy, CoR members argue
Care sector needs European strategy, CoR members argue
15.02.2023