Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Vietos vadovai pradeda iniciatyvą, skirtą migrantų integracijai ES regionuose ir miestuose pademonstruoti  
ES Komisijos narys D. Avramopoulos pritaria Europos regionų komiteto ir keturių pagrindinių Europos miestų ir regionų asociacijų vykdomai iniciatyvai „Miestai ir regionai už integraciją“

Europos regionų komitetas, kartu su Europos regionų asamblėja (AER), Europos savivaldybių ir regionų taryba (CEMR), Periferinių pajūrio regionų konferencija (CPMR) ir „Eurocities“, parėmė regionus ir savivaldybes, kurie priima ir į savo bendruomenes integruoja naujai atvykusius asmenis. Iniciatyvą parėmė už migraciją, vidaus reikalus ir pilietiškumą atsakingas Europos Komisijos narys Dimitris Avramopoulos.

Iniciatyva „Miestai ir regionai už migrantų integraciją“  – arba #Regions4Integration – papildo įvairius Europoje veikiančius vietos ir regionų valdžios institucijų asociacijų tinklus ir projektus. Kaip ES vietos ir regionų valdžios institucijų politinė asamblėja, Europos regionų komitetas (RK), kartu su keturiomis pagrindinėmis Europos miestų ir regionų asociacijomis – Europos regionų asamblėja (AER), Periferinių jūros regionų konferencija (CPMR), Europos savivaldybių ir regionų taryba (CEMR) ir „Eurocities“ – ketina sudaryti koaliciją, kad prisidėtų prie ES migracijos darbotvarkės rengimo siekiant užtikrinti, kad ateityje būtų labiau atsižvelgiama į vietos ir regionų perspektyvą.

RK pirmininkas Karl-Heinz Lambertz teigė: „Daug regionų ir miestų jau seniai sėkmingai priima ir į savo bendruomenes integruoja naujai atvykstančius asmenis. Jie žino, kokią pridėtinę vertę sukuria migrantai ir kokia yra integracijos nebuvimo kaina. Ši iniciatyva skatins vietos lygmens pastangas integruoti migrantus ir pabėgėlius visoje Europoje. Mums reikia bendro europinio požiūrio, siekiant investuoti į darnių, o ne susiskaldžiusių bendruomenių kūrimą. Laikas nutraukti bauginimą, kuris pastaraisiais metais įsiskverbė į politinį naratyvą.“

Pasak Komisijos nario D. Avramopouloso , iniciatyva papildo dvejus metus dedamas Europos Komisijos pastangas užmegzti tvirtą abipusį dialogą su miestais ir savivaldybėmis integracijos klausimais. Jis nurodė: „Jei kas nors manęs paklaustų, koks, mano nuomone, yra vienas iš Europos prioritetų per ateinančius dešimtmečius, atsakyčiau – sėkminga migrantų integracija į mūsų visuomenę. 2015–2017 m. laikotarpiu Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas bendrai finansavo 4 800 priemonių, skirtų padėti integruoti trečiųjų šalių piliečius visoje ES. Žinome, kad vietos ir regionų valdžios institucijoms, ypač mažoms, gali būti sunku gauti ES finansavimą. Todėl ir pasistengėme, kad vietos valdžios institucijos finansavimą integracijai 2021–2027 m. laikotarpiu gautų lengviau, ir šį finansavimą padidinome apskritai.“

Sprendimas pradėti iniciatyvą šiuo metu – prieš rinkimus į Europos Parlamentą ir naujų Europos Komisijos narių bei Europos Vadovų Tarybos pirmininko išrinkimą šiais metais – rodo Komiteto įsitikinimą, kad ES sprendimus priimantys asmenys turėtų apsvarstyti galimybę teikti didesnę politinę, techninę ir finansinę paramą integracijai į vietos bendruomenes. Ši iniciatyva:

1. suteiks politinę platformą miestams ir regionams, kad jie galėtų parengti ir pateikti pasiūlymų dėl ES politikos ir finansavimo, skiriamo migrantų integracijai;

2. leis dalytis gerąja migrantų integracijos vietos lygmeniu patirtimi tokiose srityse kaip galimybės įsidarbinti, profesinis mokymas, švietimas, parama nelydimiems nepilnamečiams ir bendradarbiavimas su pilietine visuomene ir kt.;

3. skatins tarpusavio mokymąsi , visų pirma susiejant didesnę integracijos patirtį turinčius miestus su miestais, kurie tik neseniai pradėjo priimti migrantus. Šioje iniciatyvoje ypatingas dėmesys skiriamas mažiems ir vidutinio dydžio miestams ir kaimo administracijoms, kurios nori integruoti migrantus, tačiau joms trūksta patirties ir priemonių;

4. leis dalytis informacija dėl Europos finansavimo integracijai remti (PMIF ir būsimo Prieglobsčio ir migracijos fondo, ESF+ ir kitų regioninei plėtrai skirtų fondų, įskaitant migrantų integracijos tikslus);

5. plėtos pozityvų naratyvą , dalijantis teigiamais pavyzdžiais ir sprendimais dėl integracijos politikos, taip kovojant su dezinformacija.

Iniciatyvos paskelbimo ceremonijoje kalbėjo šie Europos asociacijų – kurios visos aktyviai prisidės prie iniciatyvos įgyvendinimo – atstovai: Europos regionų asamblėjos pirmininkas ir Vestra Jotalando regioninės tarybos pirmininko pavaduotojas Magnus Berntsson , Azorų salų vyriausybės išorės santykių departamento regioninis sekretorius, atstovaujantis Periferinių jūros regionų konferencijai , Rui Bettencourt , Kapačio meras, atstovaujantis Europos savivaldybių ir regionų tarybai , Pietro Puccio ir Gento meras, atstovaujantis Eurocities , Mathias De Clercq .

Nuo 2015 m. Europos regionų komitetas pateikė rekomendacijų dėl įvairių Europos Komisijos paskelbtų pasiūlymų dėl teisės aktų, įtrauktų į Europos migracijos darbotvarkę . Jis pabrėžė, kad integracija yra politikos sritis, kurioje regionai ir savivaldybės yra itin svarbūs, ir kad tinkamai koordinuojama politika gali užtikrinti, kad integracija būtų sėkminga tiek patiems imigrantams, tiek vietos bendruomenei, tiek vietos ekonomikai.

Iniciatyvoje gali dalyvauti visi vietos ir regionų politikai, kurie gali pasidalyti pasakojimais per #Regions4Integral.

Daugiau informacijos galima rasti RK svetainėje arba kreiptis el. paštu .

Kontaktinis asmuo

Andrew Gardner

Tel.: +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Pasidalyti :