Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Vietos žurnalistikai gresia didelis pavojus visoje Europoje  

Spartesnis perėjimas prie skaitmeninių platinimo kanalų, pasikeitę vartotojų įpročiai ir mažėjančios pajamos iš reklamos kelia pavojų vietos žiniasklaidos verslo modeliui ir jos nepriklausomumui. Europos regionų komitetas (RK) palankiai vertina Europos Komisijos pasiūlytą Veiksmų planą , tačiau pabrėžia, kad svarbu atsižvelgti į itin didelį susirūpinimą keliančią finansinę vietos ir regionų žiniasklaidos padėtį. Tokioje daugiapakopėje politinėje sistemoje kaip Europos demokratija, mažesnės žiniasklaidos priemonės, kurios tiesiogiai įsiklauso į piliečiams susirūpinimą keliančius klausimus, yra labai svarbios užtikrinant demokratinę kontrolę ir teisėtumą, teigiama gegužės mėn. RK plenarinėje sesijoje pristatytoje nuomonėje , kurią parengė pranešėjas Jan Trei (EE / ELP), Vymsio savivaldybės tarybos narys.

Pliuralistinė žiniasklaida yra sveikos ir tvarios demokratijos kertinis akmuo, nes ji teikia piliečiams patikimą informaciją ir platformas atviroms politinėms diskusijoms. Tačiau komercinis spaudimas ir spartūs technologinio pamato pokyčiai kelia grėsmę žiniasklaidos įvairovei ir jos nepriklausomybei visoje Europoje.

Todėl RK nariai, remdamiesi Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija, paragino padidinti finansinę paramą ir palankiai įvertino Komisijos planą racionalizuoti paramą, teikiamą audiovizualiniam ir naujienų žiniasklaidos sektoriams, pagal 2021–2027 m. programos „Kūrybiška Europa“ tarpsektorinę paprogramę. Jie pabrėžė, kad finansinė parama turėtų būti teikiama taip, kad būtų gerbiama ir skatinama žiniasklaidos laisvė ir pliuralizmas.

RK pranešėjas Jan Trei (EE / EPP), Vymsio savivaldybės tarybos narys pabrėžė: „COVID-19 krizė aiškiai parodė, kad būtina stipri žiniasklaida – kaip institucija, kuri visuomenei pateiktų subalansuotą, faktais pagrįstą informaciją ir sukurtų sąlygas atvirai diskusijai. Tuo pat metu krizės sukeltas ekonominis nuosmukis susilpnino žiniasklaidos gebėjimą atsakingai vykdyti savo užduotis. Siekiant visais lygmenimis išlaikyti aukštos kokybės žiniasklaidos standartus, būtinos paramos priemonės, ypač siekiant nuo žlugimo apsaugoti vietos ir regionines žiniasklaidos įmones. Ypatingą dėmesį reikia skirti mažų šalių padėčiai, nes dėl nedidelės rinkos ištekliai vietos ir regioninei žiniasklaidai yra riboti.“

Jan Trei nuomonėje atkreipiamas dėmesys į tai, kad bet kokie būsimi teisės aktai ir paramos priemonės turi būti diferencijuojami atsižvelgiant į skirtingą ekonominę vietos ir regionų žiniasklaidos padėtį. Nors didelės nacionalinės ir Europos žiniasklaidos įmonės šiuo metu susiduria su išorine Amerikos technologijų milžinių ir platformų ekonomikos konkurencija – ši problema turėtų būti sprendžiama naujuoju Skaitmeninių paslaugų akto dokumentų rinkiniu – mažesnių vietinių ir regioninių laikraščių ir radijo stočių iššūkiai yra visai kitokie: jų augimo potencialas dažnai yra ribotas, nes jų auditorija ir tikslinės grupės yra geografiškai ribotos. Nariai teigė, kad siekiant užkirsti kelią naujienų žiniasklaidos nykimui retai apgyvendintose vietovėse, regioninė visuomeninė žiniasklaida turėtų išplėsti savo regioninę aprėptį ir būti prieinama auditorijai įvairiais komunikacijos kanalais.

„Sėkmingai žiniasklaidos sektoriaus pertvarkai trukdė tai, kad skaitmeninėje ekosistemoje dar iki COVID-19 protrūkio nebuvo pakankamos teisinės, reguliavimo ir politikos sistemos. Vietos ir regionų žiniasklaida atsidūrė itin sunkioje padėtyje. Mums reikia išsamios strategijos, kad būtų atkurtas Europos žiniasklaidos sektoriaus ekonominis gyvybingumas. Turime padėti Europos žiniasklaidos priemonėms atsigauti, užtikrinti vienodas sąlygas joms ir naujiems rinkos dalyviams ir remti jų pertvarką“, – teigė plenarinėje diskusijoje dalyvavusi Europos Parlamento Kultūros ir švietimo komiteto pirmininko pavaduotoja Dace Melbārde (LV / ECR).

Nuomonę Europos regionų komiteto nariai oficialiai priims gegužės 7 d. elektroniniu balsavimu.

Kontaktinis asmuo

Maximilian von Klenze

Tel. +32 2 282 2044

Maximilian.vonKlenze@cor.europa.eu

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/DIGITAL-DIVIDE-SUPPORT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/LOCAL-JOURNALISM-UNDER-SERIOUS-THREAT-ACROSS-EUROPE.ASPX

Vietos lygmens vadovai: ‎ siekiant remti pertvarką vykdančius regionus ir miestus būtina šalinti skaitmeninę atskirtį
Vietos lygmens vadovai: ‎ siekiant remti pertvarką vykdančius regionus ir miestus būtina šalinti skaitmeninę atskirtį
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/MICHAłOWO-HONOURED-WITH-MAYOR-PAWEł-ADAMOWICZ-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/LOCAL-JOURNALISM-UNDER-SERIOUS-THREAT-ACROSS-EUROPE.ASPX

Michalovo miestas ir jo gyventojai pelnė mero Paweło Adamowicziaus vardo apdovanojimą už pagalbą pabėgėliams pasienyje su Baltarusija
Michalovo miestas ir jo gyventojai pelnė mero Paweło Adamowicziaus vardo apdovanojimą už pagalbą pabėgėliams pasienyje su Baltarusija
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/PLENARY-ANNOUNCEMENT-FEBRUARY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/LOCAL-JOURNALISM-UNDER-SERIOUS-THREAT-ACROSS-EUROPE.ASPX

Energy and digital transitions in focus at meeting of EU local and regional leaders
Energy and digital transitions in focus at meeting of EU local and regional leaders
03.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/MPAA-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/LOCAL-JOURNALISM-UNDER-SERIOUS-THREAT-ACROSS-EUROPE.ASPX

Michalovo miestas laimėjo mero Paweło Adamowicziaus apdovanojimą už pagalbą pabėgėliams pasienyje su Baltarusija
Michalovo miestas laimėjo mero Paweło Adamowicziaus apdovanojimą už pagalbą pabėgėliams pasienyje su Baltarusija
13.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EUROPEAN-CAPITALS-INCLUSION-DIVERSITY-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/LOCAL-JOURNALISM-UNDER-SERIOUS-THREAT-ACROSS-EUROPE.ASPX

European Capitals of Inclusion and Diversity Award: Submissions are now open
European Capitals of Inclusion and Diversity Award: Submissions are now open
09.12.2022