Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Vietos ir regionų vadovai perspėja, kad regionai ir miestai nepakankamai dalyvauja naujose sanglaudos politikos programose  

Tikra įvairių valdymo lygmenų partnerystė yra labai svarbi nustatant prioritetus ir nukreipiant veiksmingas investicijas į Europos regionus.

Europos regionų komitetas (RK) plenarinėje sesijoje priėmė Bratislavos regiono pirmininko Jurajaus Drobos (SK / ECR) parengtą nuomonę „Veiksmingas vietos ir regionų valdžios institucijų dalyvavimas 2021–2027 m. sanglaudos politikos programose“. Pritardami šiai nuomonei RK nariai prašo, kad būtų visiškai laikomasi partnerystės principo ir kad jis būtų taikomas įgyvendinant naujas, „Next Generation EU“ finansuojamas priemones, pavyzdžiui, Teisingos pertvarkos fondą ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę.

Sanglaudos politika, kuriai 2021–2027 m. laikotarpiu iš viso numatyta 392 mlrd. EUR , yra pagrindinė Europos Sąjungos investicijų politika. Partnerystės susitarimai ir veiksmų programos yra sanglaudos politikos kertiniai akmenys – jie apibrėžia valstybių narių strategijas, kaip panaudoti struktūrinius fondus ekonominei, socialinei ir teritorinei sanglaudai stiprinti, mažinant regionų skirtumus. Siekiant užtikrinti, kad sanglaudos politika sėkmingai atitiktų piliečių vietos poreikius, labai svarbu, kad vietos ir regionų valdžios institucijos, socialiniai ir ekonominiai partneriai ir pilietinė visuomenė visapusiškai dalyvautų visuose šių pagrindinių dokumentų rengimo ir įgyvendinimo etapuose.

Bratislavos regiono pirmininkas ir RK plenarinės sesijos priimtos nuomonės pranešėjas Juraj Droba (SK / ECR) pareiškė: „Norėčiau pabrėžti, kaip svarbu įtraukti regionų ir vietos valdžios institucijas į ES lygmens derybas dėl naujojo programavimo laikotarpio. Vyriausybių ir Europos Komisijos diskusijose dažnai trūksta regioninio matmens ir konkrečių duomenų. Todėl regionų ir miestų balsas turi skambėti garsiau.“

Nuomonė parengta remiantis naujo RK užsakymu atlikto tyrimo rezultatais, kurie parodė, kad partnerių dalyvavimas naujuoju 2021–2027 m. programavimo laikotarpiu, palyginti su ankstesniu 2014–2020 m. laikotarpiu, pagerėjo tik nežymiai. Tyrimo metu buvo nustatyta, kad kelete valstybių nepakankamai išnaudojamas partnerystės potencialas, o kai kurios vietos ir regionų valdžios institucijos vis dar nėra tiesiogiai įtraukiamos į visus programavimo laikotarpio etapus.

Vietos ir regionų valdžios institucijų vadovai ragina partnerystės principus visapusiškai taikyti tokioms naujoms pagal Europos ekonomikos atkūrimo planą „Next Generation EU“ finansuojamoms priemonėms kaip Teisingos pertvarkos mechanizmas ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė . Be to, jie atkreipia dėmesį į didelį poveikį, kurį Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė turės sanglaudos politikai, ir riziką, kad minėtos priemonės gali būti dubliuojamos ir nenuoseklios, tuo pakenkiant ES investicijų veiksmingumui.

RK nariai pabrėžia, kad skirtingas laikas, kai parengiami nacionaliniai ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planai ir partnerystės susitarimai, tam tikrais atvejais gali tapti veiksmingo institucijų veiklos koordinavimo ir sinergijos kliūtimi. Tai, kad prioritetas gali būti teikiamas EGADP finansavimui, o ne sanglaudos politikai, nes jaučiamas spaudimas sparčiai įgyvendinti priemones ir panaudoti lėšas, gali sumažinti veiklą 2021–2027 m. sanglaudos politikos programavimo ir įgyvendinimo laikotarpiu, taigi papildomai prisidėti prie delsimo panaudojant sanglaudos politikai skirtą finansavimą. Todėl nariai ragina nedelsiant priimti pagrindinius strateginius naujo programavimo laikotarpio dokumentus, kad būtų galima kuo greičiau pradėti įgyvendinimą.

Be to, vietos vadovai įspėja dėl pandemijos paskatintos tendencijos centralizuoti struktūrinių fondų programavimą ir įgyvendinimą ir dėl fakto, kad vienu metu vyksta du programavimo laikotarpiai (2014–2020 m. programos išteklius galima naudoti iki 2023 m.).

RK ragina Europos Komisiją atidžiai stebėti, kaip taikomas partnerystės principas neoficialiose derybose su valstybėmis narėmis ir vertinant partnerystės susitarimų projektus ir veiksmų programas, ir teikti rekomendacijas valstybėms narėms ir atitinkamoms valdžios institucijoms, kaip pagerinti partnerystės procesus.

Bendroji informacija

RK plenarinė sesija rengiama per spalio 11–14 d. vykstančią RK ir Europos Komisijos drauge organizuojamą Europos regionų ir miestų savaitę . Naujosios 2021–2027 m. sanglaudos politikos įgyvendinimas ir jos rezultatai taip pat bus aptarti bendrame Europos Parlamento Regioninės plėtros komiteto ( REGI ) ir RK Teritorinės sanglaudos politikos ir ES biudžeto komisijos ( COTER ) posėdyje, kuriame dalyvaus už sanglaudą ir reformas atsakinga Komisijos narė Elisa Ferreira. Posėdį stebėti galima čia .

Dėl COVID-19 pandemijos poveikio atidėtas visas naujų sanglaudos politikos teisės aktų įsigaliojimas ir valstybių narių partnerystės susitarimų pateikimas Europos Komisijai. 2021–2027 m. reglamentas įsigaliojo 2021 m. liepos 1 d. ir Komisija iki šiol priėmė tik Graikijos partnerystės susitarimą.

Kontaktinis asmuo:

Matteo Miglietta

Tel. +32 (0) 470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/INVOLVEMENT-REGIONS-CITIES-NEW-COHESION-POLICY-PROGRAMMES.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/INVOLVEMENT-REGIONS-CITIES-NEW-COHESION-POLICY-PROGRAMMES.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/INVOLVEMENT-REGIONS-CITIES-NEW-COHESION-POLICY-PROGRAMMES.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/INVOLVEMENT-REGIONS-CITIES-NEW-COHESION-POLICY-PROGRAMMES.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/INTERVIEW-PRESIDENT-CORDEIRO-COHESION-ALLIANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/INVOLVEMENT-REGIONS-CITIES-NEW-COHESION-POLICY-PROGRAMMES.ASPX

Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
03.05.2023