Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
RK ir Europos Komisija inicijuoja partnerystę, kad padėtų vietos valdžios institucijoms integruoti migrantus ir įgyvendinti naująjį migracijos ir prieglobsčio aktą  

Pirmininkas Apostolos Tzitzikostas ir Komisijos narė Ylva Johansson apie susitarimą paskelbė RK plenarinėje sesijoje.

Europos Komisija ir Europos regionų komitetas sutelks jėgas, kad sukurtų naują partnerystę, kuri leis padidinti paramą ES miestų ir regionų vykdomai integracijai. Apie partnerystę šiandien RK plenarinėje sesijoje paskelbė Regionų komiteto (RK) pirmininkas Apostolos Tzitzikostas ir už vidaus reikalus atsakinga Europos Komisijos narė Ylva Johansson.

Naujoji integracijos partnerystė rems ES miestus ir regionus pirmiausia šiose trijose srityse:

bus stiprinamas atviras ir nuolatinis ES institucijų ir vietos ir regionų valdžios institucijų dialogas integracijos klausimais;

bus stiprinami vietos ir regionų valdžios institucijų gebėjimai ir bus skatinama keistis patirtimi;

bus gerinama informacija ir duomenys apie integraciją vietos lygmeniu.

Partnerystė remsis jau įtvirtintu Europos Komisijos ir Europos regionų komiteto bendradarbiavimu įgyvendinant iniciatyvą Miestai ir regionai už integraciją – ją 2019 m. pradėjo Europos regionų komitetas, norėdamas suteikti Europos merams ir regionų vadovams platformą, kurioje būtų galima keistis informacija ir demonstruoti pozityvius migrantų ir pabėgėlių integravimo pavyzdžius.

Europos regionų komiteto pirmininkas ir Centrinės Makedonijos gubernatorius Apostolos Tzitzikostas (EL / EPP) pareiškė: „Migracija nėra vien keleto valstybių narių iššūkis – tai klausimas, kuris svarbus visai Europos Sąjungai. ES turi paremti regionus, miestus ir salas, tokias kaip Lesbas, Lampeduza ir Kanarų salos – jos yra priešakinėse linijose, kai reikia padėti ką tik atvykusiems migrantams, juos integruoti ir teikti jiems kitas paslaugas. Nors vietos valdžios institucijos įgyvendino nemažai sėkmingų ir inovatyvių integracijos sprendimų, jos vis dar susiduria su sunkumais, kai reikia gauti finansavimą, duomenų ir žinių, ypač mažuose miestuose ir kaimo vietovėse. Partnerystė padės joms ir konkrečiai parodys, kad ES yra jų pusėje sprendžiant daugelį problemų, su kuriomis šios institucijos susiduria.“

Komisijos narė Y. Johansson pažymėjo: „Integracija vyksta kiekviename kaime, mieste ir regione, kuriame gyvena, dirba, mokosi ir įvairia veikla, tokia kaip sportas, užsiima migrantai. Vietos ir regionų valdžios institucijos teikia būtiniausias sveikatos priežiūros, būsto ir švietimo paslaugas. Jos organizuoja sporto ir kultūros renginius, kuriuose naujai atvykę migrantai susipažįsta ir susidraugauja su kitais žmonėmis. Tikiuosi dar glaudžiau bendradarbiauti su Regionų komitetu, kad padėtume miestams ir regionams vykdyti integraciją.“

Šiaurės Reino-Vestfalijos žemės sekretorius, atsakingas už federalinius, Europos ir tarptautinius reikalus, ir RK Pilietybės, valdymo, institucinių ir išorės reikalų komisijos (CIVEX) pirmininkas Mark Speich (DE / EPP) sakė: „Vietos ir regionų valdžios institucijos yra nepaprastai svarbios socialinei įtraukčiai ir solidarumui, todėl esu labai patenkintas, kad Europos Komisija pripažįsta, kad vietos ir regionų valdžios institucijos yra svarbūs subjektai ir, užuot ES dirbus paraleliai, Komisija nori, kad savivaldybės ir regionai taptų ES programų pagrindu.“

Savo 2021 m. kovo mėn. plenarinėje sesijoje RK susitars dėl savo rekomendacijų dėl naujojo migracijos ir prieglobsčio pakto. RK pranešėja, Brėmeno miesto parlamento pirmininko pavaduotoja Antje Grotheer (DE / PES) sakė: „Migracijos klausimo sprendimas neprasideda ir nesibaigia migrantų ir pabėgėlių priėmimu. Būtent todėl Įtraukties ir integracijos veiksmų planas yra neatsiejama holistinio požiūrio į migraciją dalis, kai vietos ir regionų valdžios institucijos betarpiškai prisideda prie veiksmų, kuriais kovojama su migrantų diskriminavimu, stiprinama jų integracija ir užtikrinamos galimybės gauti viešąsias prekes ir paslaugas. Įtraukios visuomenės yra ne tik teisingesnės, bet ir labiau klestinčios ir tai prasideda piliečių lygmeniu.“

BENDROJI INFORMACIJA

Pasak Europos regionų komiteto pirmininko, Europos Komisijos pasiūlymas dėl naujojo migracijos ir prieglobsčio pakto yra „sveikintina ir būtina“ iniciatyva, kuri, jeigu bus patvirtinta, padės kurti atsparias bendruomenes ir valdyti migraciją. A. Tzitzikostas kalbėjo diskusijoje, kurios metu Europos Komisijos narė Y. Johansson paragino regionus ir miestus pasinaudoti padidintu ES finansavimu ir paremti imigrantų integraciją.

Pagrindinis pirmą kartą 2020 m. rugsėjo mėn. paskelbto naujojo migracijos ir prieglobsčio pakto ramstis yra lapkričio mėn. parengtas 2021–2027 m. Integracijos ir įtraukties veiksmų planas . Kitas ilgalaikis ES biudžetas numato 2021–2027 m. laikotarpiu daug didesnį ES finansavimą skirti integracijos projektams ir programoms.

2019 m. kovo mėn. Regionų komitetas pradėjo iniciatyvą Miestai ir regionai už integraciją  – #regions4integration, kuria siekiama sutelkti miestus ir regionus, norinčius keistis integracijos politikos patirtimi ir sužinoti daugiau apie galimybes užsitikrinti ES finansavimą savo darbui, skirtam migrantų įtraukimui į vietos bendruomenes ir vietos ekonomiką.

Apie pastarąją ES finansavimo dalį , siekiančią 37,2 mln. EUR, buvo paskelbta lapkričio mėn. pabaigoje ir iš jos bus finansuojami projektai, padedantys vaikams migrantams ir prekybos žmonėmis aukoms lengviau gauti pagrindines paslaugas, įtraukiantys migrantus į integracijos politikos kūrimą ir įgyvendinimą, paremiantys daugiašalių partnerysčių kūrimą.

Daugiau informacijos

Europos regionų komiteto 141-osios plenarinės sesijos nuotraukas galima rasti RK Flickr galerijoje .

Kontaktinis asmuo

Andrew Gardner

Tel. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/8TH-MEETING-EUROPEAN-MIGRATION-FORUM.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/INTEGRATE-MIGRANTS.ASPX

Call for expression of interest: 8th meeting of the European Migration Forum
Call for expression of interest: 8th meeting of the European Migration Forum
20.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/PATRICK-MOLINOZ-ELECTED-CHAIR-OF-CIVEX.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/INTEGRATE-MIGRANTS.ASPX

Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
21.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/INTEGRATE-MIGRANTS.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/COR-UNICEF-JOIN-FORCES-SUPPORT-INCLUSION-CHILDREN-UKRAINE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/INTEGRATE-MIGRANTS.ASPX

European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/INTEGRATE-MIGRANTS.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023