Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Tvaraus ir pažangaus judumo miestuose ir didmiesčių regionuose didinimas  

Gruodžio mėn. Europos regionų komiteto plenarinėje sesijoje miestai ir regionai patvirtino savo pasiūlymus dėl geresnio viešojo transporto miestuose ir didmiesčių regionuose. Mazovijos vaivadijos maršalkos Adam Struzik (PL/EPP) parengtoje nuomonėje pabrėžiami iššūkiai, susiję su didėjančiu automobilių eismo intensyvumu miestuose ir didmiesčių regionuose, ir raginama ieškoti tvarių ir pažangių judumo sprendimų.

Transporto sektoriuje išmetama apie ketvirtadalis šiltnamio efektą sukeliančių dujų ES, o kai kurios transporto rūšys dėl oro taršos, eismo spūsčių, triukšmo, nelaimingų atsitikimų ir viešųjų erdvių naudojimo būdo daro neigiamą poveikį žmonių gyvenimo kokybei ir sveikatai. Kita vertus, dėl didmiesčių regionų pobūdžio piliečiams tenka važinėti iš priemiesčių į miestų centrus. Dėl to būtina pereiti prie aplinką tausojančio judumo, o tai reiškia, kad vykdant šią pertvarką daugiausia dėmesio turi būti skiriama ekonomiškai efektyviam viešajam transportui.

„Modernūs miestai yra grindžiami gerai organizuotu ir veiksmingai valdomu viešuoju transportu, kuris yra svarbus jų vystymuisi. Mums reikia alternatyvių ir tvarių sprendimų dėl individualaus kelių transporto, kurio faktinės išlaidos šiuo metu yra nepakankamai įvertintos. Kartu turime žinoti, kad dėl COVID-19 pandemijos keičiasi naudojimosi viešuoju transportu tendencija. Todėl turime investuoti į novatoriškus sprendimus ir pasimokyti iš dabartinės padėties, kad sukurtume atsparias viešojo transporto sistemas, kurios, dabartinės ir visų galimų būsimų krizių atvejais, būtų saugus ir sąžiningas pasirinkimas“, – sakė Mazovijos vaivadijos maršalka Adam Struzik .

Pranešėjas ragina Europos Komisiją užtikrinti paramą ir finansavimą ne tik naujoms investicijoms į miesto viešąjį transportą ir nemotorizuoto judumo infrastruktūrą, bet ir pasenusių ir neveiksmingų sprendimų pakeitimui. Europos infrastruktūros tinklų priemonė, Modernizavimo fondas ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė, taip pat Teisingos pertvarkos fondas, turi skirti savo investicijų į tvarų judumą mieste dalį, kuri padėtų miestams ir didmiesčių regionams sumažinti visų transporto rūšių priklausomybę nuo iškastinio kuro ir užtikrinti tvaresnį transporto rūšių pasidalijimą.

Pranešėjas taip pat pabrėžia, kad svarbu rasti būdų, kaip patenkinti piliečių transporto poreikius, kartu mažinant jų kelionių poreikį ir su tuo susijusį neigiamą poveikį. Glaudus bendradarbiavimas transporto ir teritorijų planavimo srityje gali užtikrinti, kad tinkamai išplėtotų centrų tinkle piliečiai galėtų naudotis visų rūšių prekėmis ir paslaugomis, visų pirma sveikatos, švietimo, sporto, kultūros ir socialinės paramos srityse. Pranešėjas taip pat ragina sukurti patikimas integruotas viešojo transporto sistemas, sujungiančias kaimo, priemiesčių ir miesto vietoves, ypač skirtas į darbą važinėjantiems asmenims, pagyvenusiems žmonėms ir jaunimui.

„Regionų valdžios institucijoms tenka svarbus vaidmuo užtikrinant viešojo transporto veiksmingumą ir sujungiant miestus ir didmiesčių regionus su kaimo vietovėmis pasitelkiant modernų planavimą ir viešojo transporto finansavimą. Šiuo atveju svarbus vaidmuo tenka ir išorės finansavimui iš ES sanglaudos fondų, taip pat kitoms priemonėms, kuriomis finansuojamos transporto investicijos, visų pirma Teisingos pertvarkos fondui, kuris yra Europos žaliojo kurso dalis “, – teigia Adam Struzik .

A. Struzik teigia, kad miestams ir didmiesčių regionams reikės priimti politinius sprendimus, grindžiamus konceptualiu, organizaciniu darbu ir sąmoningumo ugdymu, ir jiems turi būti skirta pakankamai finansinių išteklių jų priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo tikslams pasiekti. Norint socialinius įpročius pakeisti taip, kad būtų daugiau naudojamasi mažiau aplinkai kenkiančiu transportu, reikia naudotojų sąmoningumo, o, svarbiausia, kad būtų tikro pasirinkimo galimybė.

Daugiau informacijos

Pokalbis su Adam Struzik : Viešasis transportas po COVID-19 pandemijos – būtinų novatoriškų ir saugių sprendimų dabartinei ir galimoms būsimoms krizėms įveikti paieška

Kontaktinis asmuo

Carmen Schmidle

Tel. +32 (0) 494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/INCREASING-SUSTAINABLE-AND-SMART-MOBILITY.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/INCREASING-SUSTAINABLE-AND-SMART-MOBILITY.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/INCREASING-SUSTAINABLE-AND-SMART-MOBILITY.ASPX

Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/INCREASING-SUSTAINABLE-AND-SMART-MOBILITY.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/HAVE-YOUR-SAY-ROLE-LOCAL-REGIONAL-AUTHORITIES-NATIONAL-ENERGY-CLIMATE-PLANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/INCREASING-SUSTAINABLE-AND-SMART-MOBILITY.ASPX

Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
27.04.2023