Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Didesnis biudžetas programai „Erasmus“ turi kiekvienam užtikrinti vienodas galimybes  
Diskusijos su ES Komisijos nariu metu vietos ir regionų vadovai ragina investuoti į švietimą ir kultūrą, kad būtų stiprinama europinė tapatybė

Nors Europos regionų komitetas ir palankiai vertina Europos Komisijos pasiūlymą padvigubinti biudžetą programai „Erasmus“, jis pabrėžė būtinybę didinti ES programos įtraukumą, kad ji apimtų visas amžiaus grupes, socialinius sluoksnius ir švietimo bei mokymo formas. Diskusijoje su ES Komisijos nariu Tibor Navracsics ES vietos ir regionų vadovų asamblėjos nariai pabrėžė švietimo ir kultūros svarbą stiprinant europinę tapatybę ir išreiškė savo paramą Europos švietimo erdvei, kuri turėtų būti užbaigta kurti 2025 m.

Už švietimą, kultūrą, jaunimo reikalus ir sportą atsakingas Komisijos narys Tibor Navracsicsi teigė, kad „norint sukurti atsparią ir įtraukią Europą, itin svarbu investuoti į jaunimą ir kultūrą. Aš didžiuojuosi Komisijos pateiktais plataus užmojo pasiūlymais dėl pavyzdinių šios srities programų „Erasmus“ ir „Kūrybiška Europa“ kitame ES ilgalaikiame biudžete. Turime stiprinti šias programas siekiant užtikrinti, kad būtų įgyvendinta mūsų Europos švietimo erdvės vizija ir kad mes visiškai išnaudotume kultūros potencialą skatinant ekonomikos ir socialinį vystymąsi, kaip nurodyta mūsų Europos kultūros darbotvarkėje . Šioje srityje regionams tenka gyvybiškai svarbus vaidmuo. Todėl džiaugiuosi nuolatine Regionų komiteto parama – turime toliau dirbti kartu, kad mūsų pastangos švietimo ir kultūros srityje būtų naudingos piliečiams ir įmonėms visoje Europoje.“

Europos regionų komiteto pirmininkas Karl-Heinz Lambertz pastebėjo, kad „padvigubindama biudžetą programai „Erasmus“ ir investuodama 2 mlrd. EUR į programą „Kūrybiška Europa“, ES milijonams žmonių atveria naujus horizontus. Investicijos į kultūrą ir švietimą yra investicijos į bendrą ateitį. Turime visiems asmenims, neatsižvelgiant į jų kilmę, sudaryti galimybes mokytis ir dirbti kitose valstybėse narėse. Tai esminė sąlyga, jei norime sukurti atvirą, dinamišką, įvairią ir vieningesnę Europą.“

Regionų ir miestų rekomendacijas dėl programos „Erasmus“ pristatė senato narė, Laisvojo Hanzos miesto Brėmeno atstovė federalinėje vyriausybėje Ulrike Hiller (DE / PES). Vasario 6 d. plenarinėje sesijoje priimtoje nuomonėje raginama užtikrinti vienodas sąlygas pasinaudoti galimybėmis pašalinant kliūtis, pavyzdžiui, kalbos barjerus ar mokymosi sutrikimus. Ši programa turėtų teikti paramą lingvistinėms ir tarpkultūrinėms priemonėms ir apimti daugiau paskatų skatinti judumą profesinio mokymo ir pameistrystės srityse. Stipendijos neturėtų būti apmokestinamos ir jas reikėtų nuolat pritaikyti prie realių pragyvenimo išlaidų priimančiajame regione.

„Mokymosi patirtis kitoje Europos šalyje labai pagerina į ateitį orientuotų profesinių įgūdžių raidą ir yra glaudžiai susijusi su europinės tapatybės ugdymu. Programa „Erasmus“ yra sėkmės istorija ir ją reikėtų stiprinti, kad visi jauni europiečiai turėtų galimybę pasinaudoti judumu“, teigė pranešėja Ulrike Hiller.

Nuomonėje taip pat nurodoma mokymosi visą gyvenimą svarba ir teigiama, kad reikėtų vienodai remti visas amžiaus grupes ir formalųjį bei neformalųjį švietimą. Joje raginama skaidriau ir teisingiau paskirstyti išteklius visam septynerių metų laikotarpiui (2021–2027 m.) ir rekomenduojama visose programos srityse iš esmės supaprastinti paraiškų teikimo procesą, projektų valdymą ir su dokumentų pateikimu susijusius reikalavimus. Be kita ko, taip pat siūloma laipsniškai plėtoti bendradarbiavimo su pietinėmis ir rytinėmis Viduržemio jūros regiono šalimis ir Afrika galimybes.

Kalbant apie naują iniciatyvą „DiscoverEU“ , pagal kurią aštuoniolikmečiams išduodami nemokami kelionės traukiniu po Europą bilietai, Komitetas mano, kad jos aprėptis galėtų būti didesnė pasinaudojus viešojo ir privataus sektorių partnerystės, visų pirma su partneriais iš judumo ir turizmo sektorių, finansavimu.

RK plenarinėje sesijoje taip pat priimta nuomonė dėl programos „Kūrybiška Europa“ . Jos pranešėjas – Tahitótfalu savivaldybės tarybos narys János Ádám Karácsony (HU / EPP). Atsižvelgiant į ženkliai didesnį naujosios programos prioritetų kiekį, RK nuomonėje siūloma biudžeto tikslą padidinti nuo siūlomo 1,85 mlrd. EUR iki daugiau nei 2 mlrd. EUR ir į kito ES biudžeto prioritetus geriau integruoti kultūrą ir kultūros paveldą.

Kadangi miestams ir regionams tenka svarbus vaidmuo skatinant savo bendruomenių meninį ir kultūrinį gyvenimą, nuomonėje raginama sustiprinti regionų ir vietos valdžios institucijų dalyvavimą programoje. „Svarbu užtikrinti, kad būtų rasta tinkama pusiausvyra tarp stambiems globaliems projektams skiriamų išteklių ir vietos bei regiono lygmeniu sutelktų priemonių ir veiksmų finansavimo, įskaitant MVĮ,“ – nurodė pranešėjas János Ádám Karácsony.

8-asis Europos regionų ir miestų aukščiausiojo lygio susitikimas, 2019 m. kovo 14–15 d. (Bucharest #EULocal)

Naujos kartos ES programos rengiant 2021–2027 m. ES ilgalaikį biudžetą bus viena 8-ojo Europos regionų ir miestų vadovų susitikimo diskusijos temų. Susitikimas vyks Bukarešte (Rumunija) kovo 14–15 d., likus vos dviem savaitėms iki numatyto Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos dienos (kovo 29 d.) ir dviem mėnesiams iki Europos Parlamento rinkimų.

Daugiau nei 500 Europos, nacionalinių, regionų ir vietos vadovų iš visų ES valstybių narių susirinks Rumunijos sostinėje aptarti vietos ir regionų valdžios institucijų indėlio į Europos ateitį. „(Re) New EUrope“ pavadintas renginys bus didžiausias šių metų politinis merų, regionų vadovų ir kitų išrinktų vietos ir regionų atstovų iš visos Europos Sąjungos susitikimas.

Į jį taip pat susirinks 100 jaunųjų politikų iš ES regionų ir miestų, kur jie aktyviai dalyvaus diskusijoje dėl Europos ateities. Renginio metu bus oficialiai pradėta įgyvendinti Komiteto iniciatyva dėl naujo regioninių centrų tinklo (#RegHub) dalyvaujant 20 bandomojo projekto regionų.

Jei pageidaujate dalyvauti šiame renginyje, maloniai prašome registruotis ES Tarybai pirmininkaujančios Rumunijos žiniasklaidos akreditacijų puslapyje (iki kovo 1 d.). Prašytume atkreipti dėmesį į tai, kad tik užsiregistravę žurnalistai galės gauti žiniasklaidos atstovų akreditaciją šiam renginiui.

Kontaktinis asmuo

Lauri Ouvinen

Tel. +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/INCREASED-BUDGET-FOR-ERASMUS.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/FINLANDS-FIGHT-AGAINST-HOMELESSNESS-IS-REFERENCE-POINT-FOR-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/INCREASED-BUDGET-FOR-ERASMUS.ASPX

Finland’s fight against homelessness is key point reference for the whole Europe
Finland’s fight against homelessness is key point reference for the whole Europe
21.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/DEPOPULATION-AND-BRAIN-DRAIN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/INCREASED-BUDGET-FOR-ERASMUS.ASPX

Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EUROPEAN-YEAR-SKILLS-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/INCREASED-BUDGET-FOR-ERASMUS.ASPX

European Year of Skills 2023: Skills shortage threatens cohesion and socially fair transitions, local leaders warn
European Year of Skills 2023: Skills shortage threatens cohesion and socially fair transitions, local leaders warn
09.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/35-YEARS-OF-ERASMUS-REGIONS-CAN-MAKE-THE-EU-SUCCESS-STORY-MORE-INCLUSIVE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/INCREASED-BUDGET-FOR-ERASMUS.ASPX

35 years of Erasmus: Regions can help to make the 'EU success story' more inclusive
35 years of Erasmus: Regions can help to make the 'EU success story' more inclusive
14.12.2022