Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Prisitaikymas prie klimato kaitos: ‎ naujas miestams ir regionams skirtas priemonių rinkinys jau internete  

Europos regionų komitetas (RK) paskelbė pirmąjį žaliojo kurso vadovą, kuriame daug dėmesio skiriama prisitaikymui prie klimato kaitos. Tai – interaktyvus priemonių rinkinys, suteikiantis informacijos apie finansinę paramą ir technines priemones, skirtas prisitaikymo prie klimato kaitos veiksmams įgyvendinti atsižvelgiant į geografinių vietovių skirtumus ir regioninius ypatumus. Šio vadovo tikslas – vietos ir regionų valdžios institucijoms suteikti įvairių priemonių ir rekomendacijų, kaip geriau prisitaikyti prie klimato kaitos, kuo labiau sumažinti pažeidžiamumą ir didinti atsparumą siekiant mažesnės nelaimių rizikos, nuostolių ir žalos.Vadovas parengtas kiekvienai ES valstybei narei.

Kūrybiškai ir interaktyviai parengtame naujame prisitaikymo prie klimato kaitos vadove vietos ir regionų valdžios institucijoms pateikiamos gairės dėl žaliojo kurso įgyvendinimo vietos ir regionų lygmeniu. Jis padės rasti tinkamas priemones klimato kaitos keliamiems pavojams atremti. Šiame vadove pateikiamos su atvejų tyrimais, finansine ir technine pagalba siekiant prisitaikyti prie klimato kaitos susijusios gairės. Pirmajame leidime daugiausia dėmesio skiriama prisitaikymui prie visuotinio atšilimo, o vėlesniuose vadovuose bus kalbama apie renovacijos bangą ir biologinę įvairovę.

Prisitaikymo prie klimato kaitos vadovas yra Regionų komiteto kampanijos Žaliasis kursas vietos lygmeniu, kuria siekiama remti žaliojo kurso įgyvendinimą vietos ir regionų lygmeniu, dalis. Kadangi universalaus sprendimo, kaip vietos ir regionų lygmeniu įgyvendinti žaliąjį kursą, nėra, šiame vadove pateikiamos laipsniškų veiksmų gairės. Be to, jis pritaikytas prie konkrečių vietos sąlygų (pradedant miesto ir kaimo vietovėmis ir baigiant kalnuotomis, pakrančių ir kitomis vietovėmis).

Vadovą rasite spustelėję čia. Paspaudę valstybės narės pavadinimą, rasite konkrečiai šaliai skirtą vadovo versiją. Kol kas vadovas pateikiamas tik anglų kalba.

Austrija / Belgija / Bulgarija / Kroatija / Kipras / Čekija / Danija / Estija / Suomija / Prancūzija / Vokietija / Graikija / Vengrija / Airija / Italija / Latvija / Lietuva / Liuksemburgas / Malta / Nyderlandai / Lenkija/ Portugalija / Rumunija / Slovakija / Slovėnija / Ispanija / Švedija

Kontaktiniai duomenys: kampanijos „Žaliasis kursas vietos lygmeniu“ sekretoriatas greendeal@cor.europa.eu

Pasidalyti :