Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Europos ateitis: regionai ir miestai rašys kitą Europos demokratijos skyrių  

Dalyvaujant Europos Komisijos pirmininkės pavaduotojai Dubravkai Šuicai, RK nariai palankiai įvertino Europos Komisijos paramą Konventui dėl ES sutarčių persvarstymo ir įsipareigojo atlikti savo vaidmenį įgyvendinant Konferencijos dėl Europos ateities išvadas.

Diskusijoje su Europos Komisijos pirmininkės pavaduotoja, atsakinga už demokratiją ir demografiją, Dubravka Šuica vietos ir regionų atstovai palankiai įvertino Europos Komisijos paramą Konventui dėl ES sutarčių peržiūros, kurią savo pranešime apie Sąjungos padėtį išreiškė EK Pirmininkė Ursula von der Leyen, taip pat patvirtinimą, kad piliečių forumai taps nuolatine ES politikos formavimo proceso dalimi. Tuo pat metu, kaip matyti iš 2022 m. ES metinio pranešimo apie regionų ir miestų padėtį, Europai kyla daugybė iššūkių, pradedant karu prieš Ukrainą ir baigiant klimato ir energetikos krize, dėl kurių demokratijos ir solidarumas ES patiria didžiausią spaudimą. Šiomis aplinkybėmis vietos ir regionų atstovai primygtinai reikalauja, kad būtų imtasi konkrečių tolesnių veiksmų, susijusių su Konferencijos dėl Europos ateities išvadomis, ir kad regionai ir miestai atliktų savo vaidmenį su Konventu ar be jo.

RK pirmininkas Vasco Alves Cordeiro (PT / PES) sakė: „Mes, vietos ir regionų atstovai, esame sprendimo dalis ir kasdien ieškome sprendimų.Kaip nurodė Regionų ir vietos barometras, 89 proc. vietos ir regionų atstovų nori, kad regionai ir miestai turėtų didesnę įtaką Europos Sąjungos ateičiai.Raginame ES institucijas veiksmingai bendradarbiauti vykdant tolesnę veiklą, susijusią su Konferencija dėl Europos ateities, visapusiškai įtraukiant vietos ir regionų valdžios institucijas, be kita ko, ir į būsimą Konventą.“

Europos Komisijos pirmininkės pavaduotoja, atsakinga už demokratiją ir demografiją, Dubravka Šuica pareiškė: „Dabartiniai geopolitiniai įvykiai mums primena, kad neturime prarasti laiko demokratiniam atsparumui stiprinti iš vidaus. Europos regionų komitetas buvo pagrindinis Konferencijos dėl Europos ateities partneris. Dabar atėjo laikas viziją paversti konkrečiais veiksmais, pradedant nuo aktyvesnio piliečių dalyvavimo. Komisija nustato kryptį: Piliečių forumai taps politikos formavimo dalimi, o mūsų internetinės priemonės yra atnaujinamos. Kitais metais pateiksime demokratijos gynimo dokumentų rinkinį, kuriuo bus tiesiogiai reaguojama į piliečių pasiūlymus. Vietos ir regionų valdžios institucijos turi lemiamos reikšmės sveikai ir tvirtai demokratijai. Iniciatyva „Europos kūrimas su vietos tarybų nariais“ yra beprecedentis aljansas su vietos ir regionų valdžios institucijomis. Kviečiu visus Komiteto narius prisidėti prie jo sėkmės.“

Vietos ir regionų atstovai taip pat palankiai įvertino tai, kad Europos Komisijos pirmininkė U. von der Leyen pritarė Europos Parlamento raginimui sušaukti Konventą Sutartims persvarstyti – šį raginimą pakartojo pirmininkės pavaduotoja D. Šuica. RK savo 2022 m. birželio mėn. rezoliucijoje dėl Konferencijos dėl Europos ateities rezultatų jau pritarė šiam siūlymui. Būsimame Konvente turėtų būti visapusiškai įtraukti RK nariai, kad jie atstovautų daugiau kaip milijonui Europos regionų ir vietos lygmeniu išrinktų atstovų. Tai turėtų atsispindėti jo sudėtyje, taip pat atsižvelgiant į tai, kad kai kurie iš šių atstovų atstovauja teisėkūros galią turintiems regionams.

Kadangi komunikacija ir informavimas yra esminiai tolesnių veiksmų, susijusių su Konferencija dėl Europos ateities, elementai, RK nariai visiškai pritaria Europos Komisijos patvirtinimui, kad piliečių forumai, numatyti Konferencijoje dėl Europos ateities, taps nuolatine būsimos ES politikos formavimo priemone. Šiuo požiūriu RK už ES reikalus atsakingų regionų ir vietos tarybų narių tinklas veikia visu pajėgumu ir savo veiklą vykdo kartu su Europos Komisijos tinklu Kuriame Europą su vietos savivalda. Vietos renginiai ir piliečių dialogai vyksta ir bus rengiami visoje ES, visų pirma ruošiantis kitiems Europos Parlamento rinkimams.

Bendroji informacija

- 2022 m. ES metinė regionų ir miestų padėties ataskaita.

- 2022 m. vietos ir regionų barometras.

- RK rezoliucija dėl Konferencijos dėl Europos ateities rezultatų ir tolesnių veiksmų, kurioje Komitetas išdėsto savo nuomonę ir pasiūlymus, įskaitant pasiūlymus dėl Sutarties peržiūros ir dėl Konferencijos dėl Europos ateities pasiūlymų, aktualių RK ir miestams bei regionams.

- RK rezoliucija dėl Europos regionų komiteto pasiūlymų atsižvelgiant į Europos Komisijos 2023 m. darbo programą.

Kontaktiniai duomenys:

Monica Tiberi, pirmininko atstovė spaudai

Tel. +32 479 51 74 43

monica.tiberi@cor.europa.eu

Marie-Pierre Jouglain, atstovė spaudai

Tel. +32 473 52 41 15

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/INTEGRATION-OF-MIGRANTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/FUTURE-EUROPE-NEXT-CHAPTER-EUROPEAN-DEMOCRACY.ASPX

Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
30.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/COR-AND-BERTELSMANN-STIFTUNG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/FUTURE-EUROPE-NEXT-CHAPTER-EUROPEAN-DEMOCRACY.ASPX

​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
09.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CALL-COR-YEP-PROGRAMME-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/FUTURE-EUROPE-NEXT-CHAPTER-EUROPEAN-DEMOCRACY.ASPX

Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
07.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/MICHAłOWO-HONOURED-WITH-MAYOR-PAWEł-ADAMOWICZ-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/FUTURE-EUROPE-NEXT-CHAPTER-EUROPEAN-DEMOCRACY.ASPX

Michalovo miestas ir jo gyventojai pelnė mero Paweło Adamowicziaus vardo apdovanojimą už pagalbą pabėgėliams pasienyje su Baltarusija
Michalovo miestas ir jo gyventojai pelnė mero Paweło Adamowicziaus vardo apdovanojimą už pagalbą pabėgėliams pasienyje su Baltarusija
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-ENGAGED-FOR-BETTER-EU-LAWS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/FUTURE-EUROPE-NEXT-CHAPTER-EUROPEAN-DEMOCRACY.ASPX

Local and regional leaders engaged for better EU laws: Anne Karjalainen and Michiel Rijsberman appointed rapporteurs on public procurement and Digital Europe programme
Local and regional leaders engaged for better EU laws: Anne Karjalainen and Michiel Rijsberman appointed rapporteurs on public procurement and Digital Europe programme
31.01.2023