Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Maisto krizė. ES regionų ir vietos vadovai ragina investuoti į vietos gamybą siekiant tvaraus ir įperkamo maisto  

Augant maisto ir energijos kainoms, reikia labiau remti pažeidžiamus namų ūkius, tiekimo grandines ir žemės ūkio gamybą.

Rusijos karas prieš Ukrainą sukėlė grėsmę pasauliniam maisto tiekimui ir dar labiau destabilizavo žemės ūkio rinkas, taip pat padidino jau ir taip dideles maisto, pašarų, energijos ir trąšų kainas, todėl pagilino esamus pandemijos ir klimato krizės poveikio sukeltus maisto tiekimo grandinių sutrikimus. Šiomis aplinkybėmis RK nariai su už žemės ūkį atsakingu Europos Komisijos nariu Januszu Wojciechowskiu ir Europos Parlamento nare Marlene Mortler lapkričio 30 d. plenarinėje sesijoje aptarė, kaip padaryti Europos maisto sistemą tvaresnę ir pasiruošti būsimoms krizėms.

Pagrindinės vietos ir regionų vadovų rekomendacijos, įtrauktos į Piotro Całbeckio (PL / EPP) parengtą nuomonę dėl apsirūpinimo maistu užtikrinimo ir atsparumo, buvo vietos ir regioninių maisto sistemų stiprinimas investuojant į tvarią, aukštos kokybės vietos gamybą, tiekimo grandinių trumpinimas ir ilgalaikės strategijos, kuria siekiama užtikrinti aprūpinimą maistu Europoje, įgyvendinimas. Be to, nariai nevengė kalbėti apie labiau struktūrinius ir ilgalaikius uždavinius, kuriuos reikia skubiai spręsti, kad pasiruoštumėme bet kokioms ateities krizėms: būtinybę parengti vietos ir regioninius nenumatytų atvejų apsirūpinimo maistu planus ir strategijas, poreikį toliau plėtoti žemės ūkio rinkų reguliavimą kaupiant žemės ūkio atsargas ir vengti finansinių spekuliacijų.

Diskusijos metu Europos regionų komiteto pirmininkas Vasco Alves Cordeiro pareiškė: „Rusijos karas prieš Ukrainą, energijos kainos, infliacija, nepaprastoji klimato situacija, pandemija – dėl visų šių iššūkių Europos ūkininkai patiria didžiulį spaudimą, kartu dramatiškai mažėja maisto įperkamumas. Mūsų šiandien išgyvenama maisto krizė turi dramatišką poveikį pažeidžiamiems namų ūkiams, yra pernelyg daug europiečių, kurie nebegali sau leisti visavertiškai maitintis. Europos institucijos, o taip pat nacionalinės, vietos ir regionų valdžios institucijos privalo veikti drauge ir parengti veiksmingas neatidėliotinas priemones, kartu tęsdamos mūsų perėjimą į tvarią ekonomiką.“

Už žemės ūkį atsakingas Europos Komisijos narys Janusz Wojciechowski pasakė: „Dabartinė krizė aiškiai patvirtino, kad privalome reaguoti į artimiausius iššūkius, kartu toliau užtikrindami perėjimą prie tvaresnių ir atsparesnių maisto sistemų. Turime didinti savo maisto sistemų tvarumą ne tik dėl aplinkosaugos ir klimato priežasčių, bet ir tam, kad būtų užtikrintas strateginis savarankiškumas bei sumažinta priklausomybė. Vietos ir regionų valdžios institucijos tiesiogiai susiduria su šiais klausimais ir Europos Komisija labai palankiai vertina jų bendradarbiavimą, indėlį ir sprendimus.“

Europos Parlamento Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto narė Marlene Mortler (DE / EPP) pasakė:

„Pasaulio gebėjimas apsirūpinti maistu yra didelis iššūkis. O pasauliniai uždaviniai turi būti sprendžiami pasauliniu mastu.Žaliasis kursas bus sėkmingiausias žemės ūkio srityje, o tai reiškia, kad mums reikia daugiau pasiūlymų, o ne draudimų ir mažinimo pasitelkiant inovacijas! Klausimas šiandien ir rytoj yra toks: kaip mums pagaminti pakankamai biomasės maisto, kad turėdami mažiau žemės galėtume pagaminti maisto didesniam žmonių skaičiui taip, kad būtų saugomi ištekliai ir tokiu būdu būtų palaikomas tvarumas.

Piotr Całbecki (PL / EPP), Kujavijos Pamario vaivadijos maršalka, nuomonės „Aprūpinimo maistu užtikrinimas ir maisto sistemos atsparumo didinimas“ pranešėjas, pareiškė: „Norėdami užtikrinti ES gebėjimą apsirūpinti maistu turime remtis atspariomis vietos maisto sistemomis. Tai reiškia, kad reikia skatinti įvairesnę regioninę ir vietos maisto gamybą ir visapusiškai išnaudoti vietos tiekimo grandinių ir maisto viešųjų pirkimų potencialą. Šiandieninė krizė ne pirma ir ne paskutinė. Todėl turime geriau pasirengti bet kokioms būsimoms krizėms, įskaitant tokias, kurios bus susijusios su klimato kaita ir biologinės įvairovės nykimu. Šiandienine krize reikia pasinaudoti, kad sumažintume savo priklausomybę nuo importuojamų žaliavų, pavyzdžiui, trąšų ar pesticidų.“

Narys taip pat pažymėjo, kad dėl Rusijos agresijos badas pasaulyje šiuo metu gresia šimtams milijonų žmonių. Todėl esą svarbu kartu su vietos maisto, trąšų ir energijos tiekėjais sudaryti pasaulines ir nepaprastosioms situacijoms skirtas atsargas.

Priimtoje nuomonėje vietos atstovai pasisako už vietos tiekimo grandinių stiprinimą ir pabrėžia, kad būtina vietos lygmeniu įgyvendinti žaliojo kurso tikslus ir strategiją „Nuo ūkio iki stalo“. Jie taip pat reikalauja finansuoti projektus, kuriais būtų gerinamas apsirūpinimas maistu regionų lygmeniu ir siūlo stiprinti ekologinį ūkininkavimą bei imtis sisteminių veiksmų maisto švaistymui sumažinti.

Bendroji informacija

Transliavimas internetu: RK interneto svetainėje.

Kontaktiniai asmenys

Monica Tiberi, pirmininko atstovė spaudai

Tel: +32 479 51 74 43

Monica.Tiberi@cor.europa.eu

Wioletta Wojewodzka

Tel. +32 473 84 39 86

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-AUTHORITIES-WILL-BE-KEY-TO-UKRAINE'S-RECONSTRUCTION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

Local and regional authorities will be key to Ukraine's reconstruction
Local and regional authorities will be key to Ukraine's reconstruction
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/COR-UNICEF-JOIN-FORCES-SUPPORT-INCLUSION-CHILDREN-UKRAINE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
24.05.2023