Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Maistas, žemės ūkio produktai ir spiritiniai gėrimai: vietos ir regionų vadovai palankiai vertina supaprastintą geografinių nuorodų registravimo tvarką ir geresnę apsaugą nuo sukčiavimo  

Geresnės taisyklės ir svarbesnis vaidmuo ES intelektinės nuosavybės tarnybai padės išsaugoti pagrindinį Europos kultūros ir gastronomijos paveldą, kurį sudarančių produktų parduodama už 74,76 mlrd. EUR

Lapkričio 30 d. plenarinėje sesijoje priimtoje nuomonėje Europos regionų komitetas (RK) pritaria Europos Komisijos pasiūlymui tris geografines nuorodas (GN) sujungti į vieną sistemą, kurios bendromis nuostatomis bus saugomi žemės ūkio produktai, maisto produktai, vynas ir spiritiniai gėrimai. RK ypač palankiai vertina tai, kad dalis nagrinėjamų paraiškų bus perduodama Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybai (EUIPO), turinčiai veiksmingų priemonių, kuriomis galės naudotis produktus su GN gaminantys gamintojai, kad būtų supaprastintos registravimo procedūros, sustiprinta GN kontrolė ir geriau kovojama su sukčiavimu.

Geografinės nuorodos yra Europos Sąjungos kultūros ir gastronomijos paveldo dalis, produktų su GN parduodama už 74,76 mlrd. EUR, o tai sudaro 15,5 proc. viso ES žemės ūkio maisto produktų eksporto. Šiuo metu, kai labai sparčiai kyla žemės ūkio žaliavų kainos, kokybiškos gamybos grandinės daro didelį poveikį regionų, kuriuose jos yra įdiegtos, ekonominei ir socialinei veiklai, visų pirma dėl stabilizuojančio poveikio regioninei ekonomikai.Jos taip pat sudaro sąlygas plėtoti investicijas, mokslinius tyrimus ir inovacijas teritorijose ir padeda užtikrinti, kad gamintojai gautų teisingą vertės dalį.

Couëtron au Perche (Luaro ir Šero departamentas) savivaldybės tarybos narė, Peršo kalvų komunų bendruomenės pirmininkė ir nuomonės pranešėja Karine Gloanec-Maurin (FR / PES) pasakė: „Geografinės nuorodos yra neatsiejamos nuo europinės tapatybės. Kas galėtų įsivaizduoti Prancūziją be šampano, Italiją be parmezano ar Ispaniją be iberiško kumpio?Geografinės nuorodos suformavo mūsų teritorijas ir toliau atlieka esminį vaidmenį kaimo plėtros srityje, nes užtikrina geresnes pajamas gamintojams ir padeda didinti kaimo vietovių patrauklumą.Tai yra sektinas aukštos kokybės Europos žemės ūkio plėtros modelis.Būtent todėl RK pritarė tam, kad GN sistema būtų plėtojama tvarumo požiūrio laikantis savanoriškai, kad gamintojai ir gamintojų grupės būtų skatinami aktyviau dalyvauti tvarioje pertvarkoje.“

Diskusijoje dalyvavęs Europos Parlamento narys ir pranešėjas dėl geografinių nuorodų peržiūros Paolo De Castro (IT / S&D) pareiškė: „Tai ne revoliucija, o beprecedentės sistemos pasaulinė evoliucija, kuri jau veikia kuriant vertę ir veikia be jokių viešųjų lėšų investavimo.Norėdami veiksmingai pagerinti kokybiškus produktus tiekiančių gamintojų padėtį, dirbame keturių pagrindinių ramsčių srityse: stiprinti gamintojų grupių vaidmenį; užtikrinti didesnę apsaugą; supaprastinti ir aiškiau apibrėžti EUIPO vaidmenį; siekti tvarumo.Pirmą kartą šiuo reglamentu suteikiama galimybė parengti vieną visiems kokybiškiems produktams skirtą tekstą, kartu išsaugant kiekvieno sektoriaus ypatumus.Tikiuosi, kad artimiausiomis savaitėmis visi galės prisidėti prie teksto tobulinimo, kad šis darbas nebūtų proga oportunistams ir prarasta galimybė tiesiogiai susijusiems subjektams.“

Svarbiausios nuomonės nuostatos yra šios:

RK pritaria tam, kad Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO) teiktų technines ekspertines žinias intelektinės nuosavybės teisių srityje – tai pagrindinė šios Europos Komisijos siūlomos reformos naujovė. EUIPO žinios labai padėtų sustiprinti geografinių nuorodų apsaugą. Tačiau geografinės nuorodos neturėtų būti valdomos kaip prekių ženklai, o Europos Komisijos pasiūlyme turėtų būti patikslinta, kad EUIPO turėtų svarstyti klausimus tik intelektinės nuosavybės srityje;

reglamente turėtų būti apibrėžti aplinkos, ekonominio ir socialinio bei kultūrinio tvarumo kriterijai (juos Europos Komisija norėtų nustatyti padedama gamintojų grupių), kad kriterijus galėtų visapusiškai kontroliuoti Europos teisės aktų leidėjai, Europos Parlamentas ir ES Taryba;

gamintojų grupės turėtų būti skatinamos geriau organizuoti savo veiklą, kad galėtų veiksmingai dirbti ir plėtoti tvirtą kolektyvinį GN valdymą. Tačiau suderinimas Europos lygmeniu neturi pakenkti jau įdiegtoms ir gerai veikiančioms nacionalinėms sistemoms;

regionų ir vietos valdžios institucijų indėlio rengiant ir užbaigiant registracijos procedūras pripažinimas yra svarbus žingsnis siekiant pagerinti visų susijusių subjektų bendradarbiavimą;

RK, kaip ES vietos ir regionų valdžios institucijų asamblėja, turėtų visapusiškai dalyvauti vertinant naująją geografinių nuorodų sistemą dėl jos teritorinio poveikio.

Bendroji informacija

2021 m. sausio 1 d. valstybės narės ES lygmeniu buvo užregistravusios 3 306 geografines nuorodas. Daugiau kaip pusė registruotų pavadinimų tenka trims valstybėms narėms: Italijai (858 pavadinimai), Prancūzijai (734 pavadinimai) ir Ispanijai (354 pavadinimai), taip pat nemažai pavadinimų tenka Graikijai (270 pavadinimų), Portugalijai (190 pavadinimų) ir Vokietijai (167 pavadinimai).

Dauguma geografinių nuorodų registruojamos vyno ir žemės ūkio bei maisto produktų sektoriuose (atitinkamai 49 proc. ir 44 proc. registruotų pavadinimų). Spiritiniai gėrimai sudarė 7 proc. registruotų pavadinimų, o aromatizuoti vyno produktai – 0,2 proc. visų pavadinimų.

Kontaktinis asmuo

Marie-Pierre Jouglain, atstovė spaudai

+32 473 52 41 15

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/FOOD-AGRICULTURAL-PRODUCTS-SPIRITS.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/FOOD-AGRICULTURAL-PRODUCTS-SPIRITS.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/FOOD-AGRICULTURAL-PRODUCTS-SPIRITS.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/FOOD-AGRICULTURAL-PRODUCTS-SPIRITS.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/FOOD-AGRICULTURAL-PRODUCTS-SPIRITS.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023