Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Ateičiai tinkamo reglamentavimo platforma: kaip pasiekti, kad ES sprendimų priėmimo procesas padėtų geriau atremti ateities iššūkius  

Milijono išrinktų regionų ir vietos politikų balsas bus išgirstas rengiant ir vertinant ES teisės aktus ir padės rasti konkrečius atsakymus į piliečiams rūpimus klausimus

Pirmajame Ateičiai tinkamo reglamentavimo platformos (F4F) , kuriai pirmininkauja už institucijų ryšius ir perspektyvas atsakingas pirmininko pavaduotojas Maroš Šefčovič, plenariniame posėdyje dalyvavo trys RK nariai – Mark Speich (DE/EPP), Anne Karjalainen (FI/ESP) ir Ulrika Landergren (SE/RE ). F4F platforma yra pagrindinė Europos Komisijos geresnio reglamentavimo darbotvarkės priemonė, kuria siekiama sumažinti nereikalingą administracinę naštą piliečiams ir įmonėms ir padėti užtikrinti, kad ES teisės aktai būtų perspektyvūs, labiau skaitmeniniai ir tinkamesni ateities uždaviniams spręsti. Vietos ir regionų valdžios institucijoms, kurios yra arčiausiai piliečių, yra atstovaujama F4F platformos posėdžiuose ankstyvuoju ES teisės aktų rengimo ir vertinimo etapu. Tai vienas iš RK darbo Subsidiarumo ir proporcingumo darbo grupėje laimėjimų .

Europos regionų komitetas dalyvauja F4F platformos vyriausybių grupėje, kurią sudaro trys iš šešių RK komisijų pirmininkų ir 27 ES valstybių narių vyriausybių atstovai. Vienas iš platformos pogrupių yra RK regioninių centrų tinklas (RegHubs), kuris per tikslines konsultacijas renka informaciją iš miestų ir regionų ir apibendrina ją atrinktų ES politikos sričių įgyvendinimo ataskaitose.

Šis pirmasis platformos plenarinis posėdis suteikė progą preliminariai aptarti 2021 m. metinės darbo programos, kuri bus parengta iki metų pabaigos, temas. Buvo pasikeista nuomonėmis apie praktinį platformos veikimą ir jos darbo tvarkos taisykles.

Šiaurės Reino-Vestfalijos žemės federalinių, Europos ir tarptautinių reikalų valstybės sekretorius ir RK Pilietybės, valdymo, institucinių ir išorės reikalų komisijos ( CIVEX ) pirmininkas Mark Speich (DE/EPP) apie naują F4F platformą kalbėjo taip: „Europos regionų ir miestų patirtis ir ekspertinės žinios turi atlikti svarbų vaidmenį nuolat tobulinant ES teisės aktus. Džiaugiuosi, kad naujoji Ateičiai tinkamo reglamentavimo platforma dabar suteikia galimybę pateikti vietos ir regionų valdžios institucijų nuomonę. Piliečių lūkesčiai dėl Ateičiai tinkamo reglamentavimo platformos yra labai dideli. Žmonės nori galiausiai pamatyti praktinius daugelio politinių pareiškimų rezultatus. Todėl jie taip pat labai domisi tuo, ką darome ir ką pasiekiame. Savo kadencijos pabaigoje turėsime parodyti pasiektus rezultatus. Europos regionai ir Europos regionų komitetas deda visas įmanomas pastangas, kad šiuos lūkesčius pateisintų.“

Buvo aptartos temos, susijusios su 2021 m. metine darbo programa, kurią įgyvendinant tiesioginė vietos ir regionų valdžios institucijų patirtis gali padėti nustatyti galimas kliūtis ir konkrečias problemas įgyvendinant Sąjungos teisę, t. y.: administracinės naštos, susijusios su ženklinimo, autorizavimo ir leidimų išdavimo procedūromis, pavyzdžiui, žemės ūkio, sveikatos, valstybės pagalbos ar infrastruktūros srityse, sumažinimas; ES taisyklių, dėl kurių atsiranda nenuoseklumas, nereikalingas sudėtingumas ir dubliavimasis, nustatymas; projektų paramos gavėjų ataskaitų teikimo pareigų supaprastinimas, tais atvejais, kai galėtų būti taikomas vienkartinio duomenų pateikimo principas; parama įmonėms kuriant skaitmeninius sprendimus ir modernizuojant viešąjį sektorių.

Švedijos Kunsbakos savivaldybės tarybos narė ir RK Gamtos išteklių komisijos (NAT) pirmininkė Ulrika Landergren (SE/Renew Europe) pasiryžusi prisidėti prie Europos Komisijos pasiūlytų temų: „Regionai ir miestai yra ES teisės aktų įgyvendinimo proceso priešakyje. Todėl RK turi puikias galimybes padėti platformai nustatyti tuos teisės aktus, kuriems galėtų būti naudingas didesnis skaitmeninimas ir supaprastinimas. Taip pat vertėtų akcentuoti ES taisykles, susijusias su ataskaitų teikimo, ženklinimo, autorizavimo ir leidimų išdavimo procedūromis.“

Keravos miesto tarybos narė, RK Socialinės politikos, švietimo, užimtumo, mokslinių tyrimų ir kultūros komisijos (SEDEC) pirmininkė Anne Karjalainen (FI/ESP) pridūrė: „Europos Komisijos praktinis požiūris, kuris rodo jos įsipareigojimą skatinti aktyvaus subsidiarumo metodą, yra labai sveikintinas. RK sutelks savo tinklus ir pradės nuo RegHubs platformos, kad ateičiai tinkamo reglamentavimo procese būtų užtikrintas teritorinis teisėtumas ir vietos praktinė patirtis. Be to, turėtume pasirūpinti, kad išsamus teisės aktų aptarimas neužgožtų visa apimančio įtraukaus proceso, kurio rezultatas – priimti teisės aktai, tinkami pagrindiniams ES uždaviniams, susijusiems su socialiniu požiūriu teisinga žaliąja ir skaitmenine pertvarka, spręsti.“

Po šio Ateičiai tinkamo reglamentavimo platformos posėdžio, gruodžio 10 d. vyksiančioje RK plenarinėje sesijoje bus balsuojama dėl rezoliucijos dėl 2021 m. Europos Komisijos darbo programos ir vyks diskusija, kurioje Komisijos pirmininko pavaduotojas M. Šefčovič pristatys 2021 m. Europos Komisijos darbo programą ir pirmąją ES strateginę prognozę.

Bendroji informacija

2020 m. gegužės 11 d. pradėjo veikti Ateičiai tinkamo reglamentavimo platforma . Tai aukšto lygio ekspertų grupė, padedanti Europos Komisijai supaprastinti teisės aktus ir sumažinti susijusią nereikalingą administracinę naštą ir išlaidas. Europos Komisija atsižvelgs į platformos nuomones, siekdama užtikrinti, jog ES teisės aktai padėtų žmonėms ir įmonėms, visų pirma mažosioms ir vidutinėms įmonėms, o ne trukdytų joms. Platformos darbe daugiausia dėmesio bus skiriama metinėje darbo programoje akcentuotoms temoms. Platforma pagal kiekvieną temą rinks duomenis, įrodymus ir informaciją apie galimybes supaprastinti konkrečius ES teisės aktus ir sumažinti nereikalingas išlaidas, nepakenkiant keliamų tikslų įgyvendinimui. Tada platforma teiks nuomones, be kita ko, atsižvelgdama į skaitmeninimo galimybes ir teisės aktų gausą. Ši veikla yra Europos Komisijos geresnio reglamentavimo darbotvarkės dalis.

2017 m. lapkričio mėn. Europos Komisija įsteigė Subsidiarumo, proporcingumo ir veikimo mažiau, bet efektyviau darbo grupę , kurios tikslai:

– teikti rekomendacijas, kaip geriau taikyti subsidiarumo ir proporcingumo principus;

– nustatyti politikos sritis, kuriose darbas galėtų būti perduotas arba galutinai grąžintas ES valstybėms narėms;

– rasti būdų, kaip regionų ir vietos valdžios institucijas geriau įtraukti į ES politikos formavimą ir įgyvendinimą.

Šiai darbo grupei pirmininkavo Komisijos pirmininko pirmasis pavaduotojas Frans Timmermans, ją sudarė trys RK atstovai ir trys Europos Parlamento nariai.

2018 m. darbo grupė pateikė savo galutinę ataskaitą „Naujas darbo modelis“ – jis grindžiamas aktyvaus subsidiarumo koncepcija, t. y. užtikrinti, kad būtų visapusiškai atsižvelgta į vietos ir regionų lygmens indėlį siekiant tinkamos ES pridėtinės vertės visais ES teisės aktų rengimo, priėmimo ir įgyvendinimo etapais.

RK regioninių centrų tinklas  (RegHub) yra Europos regionų ir miestų tinklas, įvertinantis ES politikos įgyvendinimą. Šiuo metu tinklą sudaro 36 specialūs kontaktiniai centrai. Tai vietos ar regioninės administracijos darbuotojai, kurie iš suinteresuotųjų subjektų renka techninę grįžtamąją informaciją apie jų patirtį, įgytą įgyvendinant ES politiką vietoje. Taigi, tinklas padeda užtikrinti, kad rengiant ES politiką būtų atsižvelgta į vietos ir regionų perspektyvą, ir išplečia jos duomenų bazę.

Kontaktinis asmuo

Marie-Pierre Jouglain

Mob. tel. +32 (0) 473 52 41 15

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/COR-UNICEF-JOIN-FORCES-SUPPORT-INCLUSION-CHILDREN-UKRAINE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/FIT-FOR-FUTURE-PLATFORM.ASPX

European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/FIT-FOR-FUTURE-PLATFORM.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/COR-JOINS-HIGH-LEVEL-POLITICAL-CONFERENCE-EMBEDDING-HUMAN-RIGHTS-GRASSROOTS-LEVEL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/FIT-FOR-FUTURE-PLATFORM.ASPX

CoR joins the High-level political conference on embedding human rights at grassroots level
CoR joins the High-level political conference on embedding human rights at grassroots level
22.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/8TH-ENLARGEMENT-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/FIT-FOR-FUTURE-PLATFORM.ASPX

The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
18.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/WANTED-LOCAL-OFFICIALS-TO-HELP-THE-WESTERN-BALKANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/FIT-FOR-FUTURE-PLATFORM.ASPX

Wanted: Local officials to help the Western Balkans
Wanted: Local officials to help the Western Balkans
14.04.2023