Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
ES vietos ir regionų vadovai: „Kova už Ukrainos demokratiją – tai kova už Europos demokratiją“  

Prancūzijos prezidentas Emanuel Macron ir Europos Parlamento pirmininkė Roberta Metsola kreipėsi į 3 000 vietos ir regionų vadovų, kurie priėmė Marselio manifestą ir jame išdėstė reikalavimus dėl ES ateities

Marselyje vykusiame 9-ajame Europos miestų ir regionų aukščiausiojo lygio susitikime vietos ir regionų vadovai iš visos Europos vieningai pareiškė paramą Ukrainai kare su Rusija ir įsipareigojo remti Ukrainos gyventojus. Kadangi karas Ukrainoje parodė, kad demokratijos nebegalima laikyti savaime suprantamu dalyku, aukščiausiojo lygio susitikime priimtame Marselio manifeste buvo išdėstyti reikalavimai, kad piliečiai taptų Europos demokratijos pagrindu.

Marselyje, kur Kyjivo merui Vitalijui Klitschko buvo suteiktas Europos regionų komiteto garbės nario vardas, RK pirmininkas Makedonijos regiono gubernatorius Apostolos Tzitzikostas pareiškė : „Trys tūkstančiai žmonių Marselyje ir 1,2 mln. ES vietos ir regionų vadovų stoja į Ukrainos pusę prieš Rusijos invaziją. Susitelkėme, kad padėtume savo kaimynams, spręstume ekstremaliosios klimato padėties problemą, kovotumėme su ekstremizmu ir skatintume teritorinę sanglaudą. Mūsų Marselio manifeste raginama kurti tokią Europą, kuri saugotų ir gerintų piliečių gyvenimą. Atėjo laikas stipresnei ES demokratijai, kuri remtųsi kiekvieno regiono, miesto ir kaimo žmonėmis.“

Prancūzijos Provanso-Alpių-Žydrojo Kranto regiono pirmininkas ir Prancūzijos regionų pirmininko pavaduotojas Renaud Muselier pareiškė: „Išgyvename tai, apie ką negalėjome net pagalvoti: turime ginkluotą konfliktą ir šimtus tūkstančių karo pabėgėlių. Todėl kartu su Europos regionų komiteto pirmininku ir palaikant Europos Parlamento pirmininkei skelbiame iniciatyvą „Southern Appeal for Ukraine“. Sutelksime 242 Europos regionus, 80 teritorijų ir beveik 89 000 savivaldybių finansiškai remti nevyriausybinę organizaciją ACTED ir padėti perkeltiesiems asmenims. Tai raginimas visoms ES bendruomenėms padėti Ukrainos gyventojams ir surinkti daugiau kaip 20 mln. EUR. Šis aktas yra dar vienas įrodymas, kad mūsų teritorijos, regionai ir savivaldybės Europos Sąjungai yra nepaprastai svarbūs. Šiandien, besibaigiant šiam aukščiausiojo lygio susitikimui Prancūzijos Respublikos Prezidentas palankiai įvertino šį raginimą ir taip dar labiau sustiprino mūsų pasiryžimą remti Ukrainos žmones.“

Prancūzijos Respublikos Prezidentas Emmanuel Macron , kurio kalbą per aukščiausiojo lygio susitikimą skaitė
R. Muselier , pareiškė: „Šiuo metu, kai Prancūzija ir Europa priima sprendimus dėl ryžtingos paramos ir didžiulių sankcijų, žinau, kad Europos teritorijos rodo tokią pat didelę stiprybę ir vienybę. Būtent Jūs per mūsų teritorijas puoselėjate šias vertybes, kurios yra sudedamoji Europos dalis ir dėl kurių esame taikos nešėjai, laisvės ir teisingumo siekianti galia. Europos regionų komiteto, jo pirmininko Apostoloso Tzitzkosto ir pirmininko pavaduotojo R. Muselier bendrai paskelbta iniciatyva „Southern Appeal for Ukraine“ yra svarbus humanitarinis pastiprinimas. Ši iniciatyva, kurią globoja Europos Parlamento pirmininkė Roberta Metsola ir Europos Komisija, yra svarbi ir bus labai reikalinga artimiausioje ateityje. Kartu mes parodome geriausią Europos veidą. Ši Europa yra vieninga, susitelkusi, teisinga, demokratiška. Šiandien Ukrainos gyventojai priešinasi užpuolikams ir kovoja būtent už tokią Europą. Šiais neramiais laikais Europos Sąjungai ir jos valstybėms narėms reikia teritorijų paramos. Šie laikai rodo, kad turime labai stiprinti Europos suverenumą. Šiame bendrame darbe vaidmuo tenka ir vietos valdžios institucijoms.“

Aukščiausiojo lygio susitikime dalyvavusi Europos Parlamento pirmininkė Roberta Metsola pabrėžė : „Regionai ir miestai yra plakanti mūsų Sąjungos širdis. Regionų ir vietos valdžios institucijoms tenka aiški pareiga ES piliečių kasdieniniame gyvenime užtikrinti pagrindines laisves ir įstatymo viršenybę. Ž inome, kokį svarbų darbą atlieka savivaldybių merai ir regionų vadovai propaguodami mūsų bendrą projektą, bendras vertybes ir principus ir jais rūpindamiesi. Mes negalime atsipalaiduoti. Turime išlikti budrūs. Mums brangūs Europos demokratijos namai. Ir mes juos apsaugosime.“

Europos Komisijos pirmininkės pavaduotoja ir už demokratiją ir demografiją atsakinga Komisijos narė Dubravka Šuica pareiškė: „Daugiau negalime manyti, kad demokratija yra savaime suprantamas dalykas. Turime dirbti kartu, kiekvieną dieną ir visais lygmenimis. Europos regionų komitetas ir jo renginiai leidžia ES pasiekti piliečius visose Europos vietose. Kaip buvusi merė pritariu jūsų raginimui ginant Europos demokratiją labiau įtraukti vietos ir regionų valdžios institucijas.“

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkė Christa Schweng nurodė: „Tai, ką matome šiandien – siaubingi įvykiai Ukrainoje – yra tikrų tikriausias išpuolis prieš tas vertybes, kurios jungia mus kaip bendruomenę. Esu tvirtai įsitikinusi, kad būti europiečiu visų pirma reiškia, jog nuosekliai laikomasi neginčijamų vertybių, pavyzdžiui, pagarbos laisvei, demokratijai, teisinei valstybei ir pagrindinėms teisėms. Ir visa tai turi remtis atsidavusiais piliečiais – vyrais ir moterimis. Pilietinės visuomenės organizacijos yra mūsų bendrų Europos demokratijos namų mūras.“

Europos regionų komiteto pirmininko pavaduotojas Vasco Alves Cordeiro pareiškė: „Karas Ukrainoje ir čia, Marselyje, vykstanti mūsų diskusija dėl Europos demokratijos yra stipriai tarpusavyje susiję dalykai. Juos atsieti būtų nedovanotina klaida. Rusijos agresijos Ukrainoje objektas būtent yra tai, apie ką kalbame Marselio manifeste ir ką norime atgaivinti. Šis karas mums parodė, kad demokratija neturi būti savaime suprantamas dalykas.“ 

Aukščiausiojo lygio susitikimo Deklaracijoje dėl Ukrainos ES raginama visapusiškai remti Ukrainos pabėgėlius. Deklaracijoje griežtai smerkiama neišprovokuota ir nepateisinama Vladimiro Putino karinė agresija prieš Ukrainą ir ES raginama pagal ES prieglobsčio teisę skubiai suteikti iš šalies išvykstantiems Ukrainos piliečiams pabėgėlio statusą.

Nors dviejų dienų aukščiausiojo lygio susitikime daugiausia kalbėta apie karą Ukrainoje, taip pat vyko plataus masto diskusijos apie Europos ateitį, atsigavimą po pandemijos ir sanglaudą – pagrindinius aukščiausiojo lygio susitikimo pabaigoje priimto manifesto elementus. Marselio manifeste pateikiami pasiūlymai, kaip sustiprinti ES demokratinį teisėtumą, be kita ko, raginama palaipsniui kelti Europos regionų, miestų ir savivaldybių statusą, šiuo tikslu pasitelkiant Europos regionų komitetą, kad papildomai prie dabartinės patariamosios funkcijos jis atliktų privalomą vaidmenį aiškų teritorinį matmenį turinčiose politikos srityse, tačiau tuo neapsunkinti ES sąrangos.

Bendroji informacija

Marselio manifestas

Deklaracija dėl Ukrainos

Aukščiausiojo lygio susitikimo interneto svetainė

Aukščiausiojo lygio susitikimo nuotraukų albumas

Kontaktiniai asmenys

Chris Jones // Chris.Jones@cor.europa.eu // +32 (0) 471 70 28 69

David Crous // David.Crous@cor.europa.eu // +32 (0) 470 88 10 37

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/FIGHT-UKRAINE-DEMOCRACY-FIGHT-EUROPE-DEMOCRACY.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/8TH-MEETING-EUROPEAN-MIGRATION-FORUM.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/FIGHT-UKRAINE-DEMOCRACY-FIGHT-EUROPE-DEMOCRACY.ASPX

Call for expression of interest: 8th meeting of the European Migration Forum
Call for expression of interest: 8th meeting of the European Migration Forum
20.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/WESTERN-BALKANS-EU'S-CITIES-AND-REGIONS-WELCOME-PROGRESS-AND-FLAG-UP-PERSISTING-CHALLENGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/FIGHT-UKRAINE-DEMOCRACY-FIGHT-EUROPE-DEMOCRACY.ASPX

Western Balkans: EU's cities and regions welcome progress and flag up persisting challenges
Western Balkans: EU's cities and regions welcome progress and flag up persisting challenges
07.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CP-84-UKRAINE-CITIES-REGIONS-STEPPING-UP-SEARCH-FOR-INTERNATIONAL-PARTNERSHIPS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/FIGHT-UKRAINE-DEMOCRACY-FIGHT-EUROPE-DEMOCRACY.ASPX

Ukraine's cities and regions stepping up search for international partnerships
Ukraine's cities and regions stepping up search for international partnerships
07.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/INCREASED-BUDGET-ADDRESS-IMPACT-CRISES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/FIGHT-UKRAINE-DEMOCRACY-FIGHT-EUROPE-DEMOCRACY.ASPX

Regions and cities welcome the proposal for an increased EU budget to address the impact of crises, but call for a stronger focus on growing disparities
Regions and cities welcome the proposal for an increased EU budget to address the impact of crises, but call for a stronger focus on growing disparities
06.07.2023