Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Europos regionai ir ateityje turi atlikti pagrindinį vaidmenį ES bendroje žemės ūkio politikoje  

Laukiant itin svarbaus balsavimo Europos Parlamento Žemės ūkio ir kaimo plėtros (AGRI) komitete Europos regionų komitetas ragina Europos regionus išsaugoti pagrindinį vaidmenį valdant ir įgyvendinant ES bendrą žemės ūkio politiką (BŽŪP).

Pirmadienį po pietų Europos Parlamento AGRI komitete bus keičiamasi nuomonėmis dėl trijų BŽŪP pasiūlymų – balsavimas dėl jų vyks artimiausiomis savaitėmis. Esther Herranz Garcia (ES / EPP) parengtas d abartinės redakcijos AGRI komiteto pranešimas dėl Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų sumenkintų Europos regionų vaidmenį ir savarankiškumą BŽŪP valdymo srityje ir pakenktų jiems.

RK ypač nuogąstauja dėl pasiūlyto kompromiso dėl 110 straipsnio, kuris apribotų regionų vaidmenį – jie galėtų įgyvendinti tik nacionaliniu lygmeniu nustatytas priemones. Europos regionų komiteto (RK) pirmininkas Karl-Heinz Lambertz įspėja, kad taikant tokį organizacinį metodą Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai gali būti prarasta didelė, ne vienerius metus daugelio Europos regionų kaupta valdymo patirtis.

„Būsimos bendros žemės ūkio politikos sėkmei užtikrinti itin svarbu, kad Europos Parlamento politinių koordinatorių pasiektais susitarimais būtų aiškiai atsižvelgiama į regionų, kaip būsimos BŽŪP valdymo institucijų, vaidmenį“, – pabrėžė pirmininkas K.-H. Lambertz.

RK remia politiką, išsaugančią tiesioginę sąsają su kaimo vietovėmis aktyviai įtraukiant ES regionus, ypač jų vaidmenį rengiant ir įgyvendinant žemės ūkio ir kaimo plėtros politiką vietos lygmeniu.

„Praėjusią savaitę Europos Parlamento Žuvininkystės komitetas nubalsavo už Europos regionų vaidmens stiprinimą ir savarankiškumą valdant Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo išteklius. Būtų labai gaila, jei AGRI komitetas dėl BŽŪP ir jos fondo kaimo plėtrai valdymo nubalsuotų priešingai. Todėl Europos Parlamento parama yra labai svarbi tuo metu, kai valstybės narės remia BŽŪP recentralizaciją“, – paaiškino RK nuomonės dėl BŽŪP reformos pranešėjas, Prancūzijos Oksitanijos regiono tarybos pirmininko pavaduotojas Guillaume Cros (FR / PES) .

Daugiau informacijos

RK nuomonė BŽŪP reforma

Kontaktinis asmuo

Wioletta Wojewodzka

Tel. +32 2 282 22 89

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/FOOD-AGRICULTURAL-PRODUCTS-SPIRITS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EUROPES-REGIONS-MUST-REMAIN-KEY-ACTORS-.ASPX

Maistas, žemės ūkio produktai ir spiritiniai gėrimai: vietos ir regionų vadovai palankiai vertina supaprastintą geografinių nuorodų registravimo tvarką ir geresnę apsaugą nuo sukčiavimo
Maistas, žemės ūkio produktai ir spiritiniai gėrimai: vietos ir regionų vadovai palankiai vertina supaprastintą geografinių nuorodų registravimo tvarką ir geresnę apsaugą nuo sukčiavimo
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CERTIFICATION-OF-CARBON-REMOVAL-REGIONS-FULLY-INVOLVED.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EUROPES-REGIONS-MUST-REMAIN-KEY-ACTORS-.ASPX

Certification of carbon removal: Loïg Chesnais-Girard urge that: "Regions should be fully involved in the governance of the EU certification for carbon farming"
Certification of carbon removal: Loïg Chesnais-Girard urge that: "Regions should be fully involved in the governance of the EU certification for carbon farming"
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EUROPES-REGIONS-MUST-REMAIN-KEY-ACTORS-.ASPX

Maisto krizė. ES regionų ir vietos vadovai ragina investuoti į vietos gamybą siekiant tvaraus ir įperkamo maisto
Maisto krizė. ES regionų ir vietos vadovai ragina investuoti į vietos gamybą siekiant tvaraus ir įperkamo maisto
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/NAT-22112022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EUROPES-REGIONS-MUST-REMAIN-KEY-ACTORS-.ASPX

Low carbon agriculture, Health Data Space and pesticides on the agenda of the CoR NAT meeting
Low carbon agriculture, Health Data Space and pesticides on the agenda of the CoR NAT meeting
22.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/NAT-NEW-CHAIR.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EUROPES-REGIONS-MUST-REMAIN-KEY-ACTORS-.ASPX

Isilda Gomes elected new chair of the Commission for Natural Resources of the European Committee of the Regions
Isilda Gomes elected new chair of the Commission for Natural Resources of the European Committee of the Regions
05.10.2022