Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Europos geležinkelių metai (2021 m.). Kvietimas teikti pasiūlymus dėl renginių  

Europos Komisija kviečia teikti pasiūlymus dėl renginių, susijusių su oficialia Europos geležinkelių metų 2021 m. programa. Pirmasis paraiškų teikimo etapas baigsis 2020 m. gruodžio 11 d.

Pagal Europos žaliąjį kursą tvarumas yra ES politikos formavimo pagrindas. Transportui tenka ketvirtadalis viso ES išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio, tad akivaizdu, kad geležinkelis turi atlikti svarbų vaidmenį būsimame sąjungos transporto derinyje – tiek keleivių, tiek krovinių vežimo srityse. Todėl Komisija pasiūlė 2021 m. paskelbti Europos geležinkelių metais , nes taip dedamos ES pastangos pirmauti mažinant išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.

Tam, kad Europos geležinkelių metai būtų sėkmingi, bus būtinas aktyvus visų geležinkelių sektoriaus ir kitų suinteresuotųjų subjektų dalyvavimas. Oficialią renginių programą šiuo metu sudarinėja Europos Komisijos Mobilumo ir transporto generalinis direktoratas siekdamas užtikrinti aktyvų vietos ir regionų valdžios institucijų bei kitų regioninių suinteresuotųjų subjektų dalyvavimą organizuojant renginius, konferencijas, diskusijas ir parodomuosius projektus.

Jei norite „įšokti į traukinį“ ir dalyvauti planuojant iniciatyvą, susijusią su Europos geležinkelių metais, užpildykite formą (po vieną formą kiekvienai iniciatyvai) ir nusiųskite ją Mobilumo ir transporto generaliniam direktoratui ( MOVE-C3-EUROPEAN-YEAR-RAIL-2021@ec.europa.eu ), pridėdami kopiją COTER sekretoriatui ( COTER@cor.europa.eu ). Galutinis pasiūlymų, kuriuos būtų galima įtraukti į pirmąją oficialios programos redakciją, pateikimo terminas – 2020 m. gruodžio 11 d.

Ar turite papildomų klausimų?

Kreipkitės į MOVE-C3-EUROPEAN-YEAR-RAIL-2021@ec.europa.eu arba COTER@cor.europa.eu

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/SMALL-URBAN-AREAS-GREEN-DIGITAL-TRANSITIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EUROPEAN-YEAR-OF-RAIL-2021.ASPX

Europe cannot leave its small urban areas behind in green and digital transitions
Europe cannot leave its small urban areas behind in green and digital transitions
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/MEETING-AUTOMOTIVE-REGIONS-ALLIANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EUROPEAN-YEAR-OF-RAIL-2021.ASPX

Automobilių pramonės regionų aljansas ragina sukurti ES paramos programą, kuri padėtų užtikrinti teisingą, sąžiningą ir sėkmingą 7,5 mln. darbo vietų turinčios pramonės pertvarką
Automobilių pramonės regionų aljansas ragina sukurti ES paramos programą, kuri padėtų užtikrinti teisingą, sąžiningą ir sėkmingą 7,5 mln. darbo vietų turinčios pramonės pertvarką
17.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/SUPPORT-FOR-SUSTAINABLE-AND-ACCESSIBLE-TRANSPORT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EUROPEAN-YEAR-OF-RAIL-2021.ASPX

Vietos lyderiai reikalauja didesnės paramos tvariam ir prieinamam transportui, kad būtų geriau apsaugota piliečių sveikata ir aplinka.
Vietos lyderiai reikalauja didesnės paramos tvariam ir prieinamam transportui, kad būtų geriau apsaugota piliečių sveikata ir aplinka.
12.10.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-COHESION-ALLIANCE-MOBILISES-STRENGTHEN-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EUROPEAN-YEAR-OF-RAIL-2021.ASPX

Europai reikia tvirtesnės, modernesnės ir paprastesnės sanglaudos politikos kovai su didėjančia nelygybe
Europai reikia tvirtesnės, modernesnės ir paprastesnės sanglaudos politikos kovai su didėjančia nelygybe
12.10.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EUROPE-FIGHT-GROWING-INEQUALITIES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EUROPEAN-YEAR-OF-RAIL-2021.ASPX

Europai reikia tvirtesnės, modernesnės ir paprastesnės sanglaudos politikos kovai su didėjančia nelygybe
Europai reikia tvirtesnės, modernesnės ir paprastesnės sanglaudos politikos kovai su didėjančia nelygybe
12.10.2022