Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Piliečiai Europos dėmesio centre: Europos regionų ir miestų aukščiausiojo lygio susitikimas Marselyje suburs 2 000 vadovų  

ES vietos vadovai priims deklaraciją dėl Ukrainos

#EUlocal #sommetvillesetregions

Europai nepaprastai svarbiu metu, kovo 3–4 d. Europos regionų komitetas ir Provanso-Alpių-Žydrojo Kranto regionas pasveikins į Marselį atvyksiančius 2 000 tarptautinio, nacionalinio, vietos ir regionų lygmens vadovų. 9-asis Europos regionų ir miestų aukščiausiojo lygio susitikimas organizuojamas Prancūzijos pirmininkavimo ES Tarybai metu. Atsižvelgdami į Rusijos įsiveržimą į Ukrainą, ES vietos ir regionų vadovai oficialiai pareikš paramą Ukrainos žmonėms. Jie taip pat pasidalys savo Europos vizija, ragindami stiprinti ES demokratinius pamatus ir esminius pokyčius, kad vietos bendruomenės gebėtų geriau reaguoti į tokius iššūkius kaip sveikatos priežiūra, gaivalinės nelaimės, klimato kaita ir teritoriniai skirtumai.

Išrinkti vietos ir regionų vadovai patvirtins savo galutinius raginimus dėl Konferencijos dėl Europos ateities paskelbdami Regionų ir vietos valdžios institucijų manifestą dėl Europos demokratijos ir jame pabrėždami, kad demokratiniam ES veikimui būtinas aktyvesnis regionų, miestų ir kaimų dalyvavimas ir didesnis demokratinis piliečių, o ypač jaunimo, aktyvumas. Daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama įtraukiam atsigavimui po COVID-19 krizės, teritorinės ir socialinės sanglaudos stiprinimui Europoje ir žaliosios bei skaitmeninės pertvarkos rėmimui.

Europos regionų komiteto pirmininkas Apostolos Tzitzikostas pažymėjo: „Į šį Marselio aukščiausiojo lygio susitikimą susirinks tūkstančiai Europos vadovų, smerkiančių žiaurų Rusijos įsiveržimą į Ukrainą. Vadovai susivienys siekdami užtikrinti taiką, demokratiją, dialogą ir pagrindines Ukrainos žmonių teises ir aptars, kaip būtų galima jiems konkrečiai padėti. Tai galimybė dar kartą patvirtinti, kad svarbiausiems uždaviniams – saugumui, žmogaus teisių apsaugai, ekstremaliajai klimato padėčiai, viešosioms paslaugoms ir regioniniams skirtumams – spręsti reikia vieningos Europos ir bendro Europos atsako, kylančio iš mūsų regionų, miestų ir kaimų. Aukščiausiojo lygio susitikimo tikslas – stiprinti Europos demokratiją, kuri gintų, remtų ir gerintų visų abipus ES sienų gyvenančių piliečių gyvenimą, ir priartinti ją prie žmonių.“

Provanso-Alpių-Žydrojo kranto regiono pirmininkas ir Prancūzijos regionų asociacijos pirmininko pavaduotojas Renaud Muselier pasakė: „Visiškai greta mūsų įsiplieskus karui turime ryžtingai patvirtinti, kad mylime Europą, mums reikia Europos ir ji mus gina. Mūsų regionas norėtų, kad Europa vėl taptų ekonomikos, aplinkos ir skaitmeninės plėtros pagrindu. 9-asis regionų ir miestų aukščiausiojo lygio susitikimas vyksta ypatingomis aplinkybėmis. Norėčiau padėkoti pirmininkui A. Tzitzikostasui ir Europos regionų komitetui už puikų darbą, kurį atliekame šiuo kritiniu laikotarpiu. Labiau nei bet kada anksčiau dabar reikia Europa tikinčių regionų ir miestų, merų, regionų vadovų ir išrinktų vietos atstovų, kad sukurtume decentralizuotos Europos demokratijos ateitį. Jie gali geriausiai įgyvendinti Europos projektą, todėl suteikime jiems galių! Neapsiribodami šiuo aukščiausiojo lygio susitikimu turime užtikrinti sėkmingą Prancūzijos pirmininkavimą Europos Sąjungai. Prancūzija turi būti varomoji jėga, kad Europa pasiektų svarbių rezultatų ir laimėjimų.“

Dvi dienas truksiančio aukščiausiojo lygio susitikimo atidaryme dalyvaus pirmininkas Apostolos Tzitzikostas , pirmininkas Renaud Muselier , Prancūzijos teritorinės sanglaudos ir ryšių su vietos ir regionų valdžios institucijomis ministrė Jacqueline Gourault , už Europos reikalus atsakingas valstybės sekretorius Clément Beaune , Ekso-Marselio-Provanso metropolio ir Rono deltos departamento pirmininkė Martine Vassal , Marselio meras Benoit Payan ir Prancūzijos delegacijos Regionų komitete vadovas André Viola .

Programa suskirstyta pagal keturias temas:

1. Kovo 3 d.: Europos miestams ir regionams kylantys pagrindiniai visuomeniniai iššūkiai . Šiame plenariniame posėdyje ir trijose aukšto lygio apskritojo stalo diskusijose daugiausia dėmesio bus skirta didesniam sveikatos sistemos atsparumui, spartesnei skaitmeninei pertvarkai ir su klimatu susijusios rizikos numatymui, prevencijai ir prisitaikymui prie jos. Pagrindiniai pranešėjai: Europos investicijų banko pirmininkas Werner Hoyer , Europos Komisijos vykdomasis pirmininko pavaduotojas Frans Timmermans , Pfizer regioninio biuro vadovas David Gallagher ir UNDRR vadovė Mami Mizutori .

2. Kovo 3 d.: Sanglauda ir atsigavimas . ES sanglaudos politikos vaidmuo atsigaunant po pandemijos – tema, kurią debatuose aptars už sanglaudą ir reformas atsakinga Europos Komisijos narė Elisa Ferreira , Prancūzijos teritorinės sanglaudos ir ryšių su vietos ir regionų valdžios institucijomis ministrė Jacqueline Gourault ir Europos Parlamento REGI komiteto pirmininkas Younous Omarjee . Kaimo vietovių atgaivinimas, tarpvalstybinis bendradarbiavimas, Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių partnerystė ir ES plėtra – tai keletas apskritojo stalo diskusijų temų.

3. Kovo 4 d.: Europos demokratijos namų kūrimas. Europos komisijos pirmininkės pavaduotojai Margaritis Schinas (atsakingas už europinės gyvensenos propagavimą) ir Dubravka Šuica (atsakinga už demokratiją ir demografiją), Europos Parlamento pirmininkė Roberta Metsola , Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkė Christa Schweng , Europos regionų komiteto pirmininko pirmasis pavaduotojas Vasco Alves Cordeiro ir EP narė bei tarptautinio Europos judėjimo pirmininkė Eva Maydell kartu su vietos vadovais diskutuos apie vykstančią Konferenciją dėl Europos ateities, kurios tikslas – suteikti Europos piliečiams tvirtesnę poziciją ES sprendimų priėmimo procese. Taip pat bus aptartas vietos ir regionų valdžios institucijų vaidmuo propaguojant Europos demokratijos vertybes.

4. Kovo 4 d.: Europos demokratijos ateitis. Jaunimo dalyvavimas ir Europos vertybės. Popietės diskusija bus skirta aptarti, kaip išplėsti jaunimo dalyvavimą pilietiniame ir demokratiniame gyvenime vykstant skaitmeninei pertvarkai ir stengiantis įveikti Europos vertybėms kylančius iššūkius. Baigiamojoje sesijoje numatyta paskelbti Europos jaunimo ir demokratijos chartijos bendro kūrimo proceso pradžią, taip pat vyks įkvepiantis Europos jaunimo forumo pirmininkės Siljos Markkulos ir aukščiausiojo lygio susitikimą drauge rengiančių pirmininkų Apostoloso Tzitzikostaso ir Renaud’o Muselier’o pasikeitimas nuomonėmis.

Papildoma informacija

Europos regionų ir miestų aukščiausiojo lygio susitikimą rengia Europos regionų komitetas (RK) būsimiems ES uždaviniams aptarti. Jame dalyvaus RK nariai, kiti svarbūs išrinkti vietos ir regionų politikai, RK Jaunųjų išrinktų politikų programos dalyviai, taip pat aukšto lygio kitų ES institucijų ir pilietinės visuomenės organizacijų atstovai.

9-asis Europos regionų ir miestų aukščiausiojo lygio susitikimas vyks kovo 3–4 d. Marselio Chanot kongresų ir parodų rūmuose, jame bus galima dalyvauti fiziškai ir internetu.

  • Visa žiniasklaidai skirta programa .
  • Čia pateikiamos prieš renginį vykusios informuotumo didinimo veiklos išvados.
  • Apsilankykite virtualioje mugėje , kuri rengiama 2022 m. vasario 18 d. – kovo 18 d., vykstant aukščiausiojo lygio susitikimui, ir kurioje pristatomi įvairūs projektai ir iniciatyvos atsparumui stiprinti ir inovacijoms bei kūrybiškumui remti.

Kontaktinis asmuo

Lauri Ouvinen

Tel.: +32 473 536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EUROPEAN-SUMMIT-MARSEILLE-2022.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EUROPEAN-SUMMIT-MARSEILLE-2022.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/JOIN-THE-EUCOUNCILLORS-NETWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EUROPEAN-SUMMIT-MARSEILLE-2022.ASPX

Prisijunkite prie #EUCouncillors tinklo​
Prisijunkite prie #EUCouncillors tinklo​
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EUROPEAN-SUMMIT-MARSEILLE-2022.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-AND-EUROPEAN-LAWMAKERS-FORM-A-UNITED-FRONT-IN-COMBATING-DISINFORMATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EUROPEAN-SUMMIT-MARSEILLE-2022.ASPX

Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
05.07.2023