Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
2021 m. Verslaus Europos regiono vardas bus suteiktas už ekologišką ir tvarų verslumą  

Sėkminga Verslaus Europos regiono (VER) programa, kurios gyvavimo dešimtmetį paminėjome šiemet, buvo modernizuota ir pratęsta dar penkeriems metams. 2021–2025 m. laikotarpiu kiekvienais metais skelbiamas kvietimas siūlyti kandidatus bus skirtas kokiai nors pagrindinei, su ES politikos darbotvarke susijusiai ir vietos ir regionų lygmeniui aktualiai temai. 2021 m. Verslaus Europos regiono ženklas bus skirtas verslumui siekiant ekologiškos ir tvarios ateities skatinti. ES regionai ir miestai paraiškas galės teikti iki 2020 m. kovo 31 d.

Europos regionų komiteto pirmasis pirmininko pavaduotojas Markku Markkula Helsinkyje vykusioje Europos Komisijos 2019 m. MVĮ asamblėjoje paskelbė naujo Verslaus Europos regiono ženklo suteikimo ciklo pradžią. Lapkričio 26 d. surengtoje metinėje Europos įmonių skatinimo apdovanojimų ceremonijoje Markku Markkula sakė: „Regionai ir miestai gali geriausiai įgyvendinti naujos Europos Komisijos politinius prioritetus, skatindami verslumą ir MVĮ, sutelkdami išteklius moksliniams tyrimams ir inovacijoms, investuodami į švietimą ir įgūdžius, skatindami vidaus ir išorės bendradarbiavimą bei žinių perdavimą.“

„Spręsdami aktualiausius mūsų laikmečio ekonominius ir visuomeninius uždavinius, taip pat turime sutelkti ES regionų ir miestų pastangas siekiant įgyvendinti Darnaus vystymosi darbotvarkę iki 2030 m. Todėl 2021 m. Verslaus Europos regiono kampanijos pagrindinė tema – verslumo skatinimas siekiant ekologiškos ir tvarios ateities. Taip raginame ES regionus ir miestus telkti išteklius ir siūlyti iniciatyvų, kuriomis būtų remiama jų ekonomikos pertvarka siekiant tvarumo“, – baigdamas pasakė pirmasis pirmininko pavaduotojas Markku Markkula.

Ekonominės politikos komisija (ECON) – viena iš šešių Europos regionų komiteto teminių komisijų – 2019 m. MVĮ asamblėjoje, kartu su Helsinkio-Ūsimos regiono taryba, surengė seminarą. Kviestieji pranešėjai, įskaitant ir RK pranešėjus pramonės politikos ( Jeannette Baljeu , NL / RE) ir MVĮ politikos ( Tadeusz Truskolaski , PL / EA) klausimais, pabrėžė, kad būsimos Europos Komisijos naujoji MVĮ ir pramonės strategija turėtų padėti stiprinti ir sujungti regionines verslumo ekosistemas visoje Europoje, kartu sprendžiant pramonės atsinaujinimo ir tvarumo problemas.

Daugiau informacijos

Kiekvienais metais Europos regionų komitetas Verslaus Europos regiono vardą suteikia ne daugiau kaip trims miestams ar regionams, kuriuose taikomos išskirtinės, į ateitį orientuotos strategijos MVĮ, pradedančiosioms ir veiklą plečiančioms įmonėms remti. Suteiktas Verslaus Europos regiono vardas reiškia vietos ar regionų verslumo strategijų pripažinimą, dėmesį joms ir galimybę prisijungti prie potencialių partnerių tinklo. 2020 m. Verslaus Europos regiono vardas suteiktas šiems regionams: Gdansko ir Pamario regionui (Lenkija), Geteborgo verslo regionui (Švedija) ir Navaros regionui (Ispanija).

Reklaminis filmukas apie kvietimą teikti paraiškas 2021 m. Verslaus Europos regiono ženklui gauti

Verslaus Europos regiono tinklalapis

Asmuo ryšiams

Lauri Ouvinen

Tel. +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Pasidalyti :