Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
2024 m. verslaus Europos regiono apdovanojimas: miestai ir regionai, kuriuose skatinamas tvarus, atsparus ir skaitmeninis augimas, jau gali teikti paraiškas  

Europos miestai, regionai ir savivaldybės, norintys pristatyti savo tvaraus augimo skatinimo strategiją ir patirtį, jomis dalytis ir jas praturtinti, jau gali teikti paraiškas dėl Europos regionų komiteto (RK) remiamo 2024 m. verslaus Europos regiono (VER) apdovanojimo. 2024 m. VER apdovanojimuose, kuriuos sies bendra tema „Miestai ir regionai tvaraus, atsparaus ir skaitmeninio augimo link“, bus akcentuojami vietos ir regionų veiksmai, kuriais per ateinančius dvejus metus remiama MVĮ žalioji ir skaitmeninė pertvarka, didinamas jų vietos ekonomikos konkurencingumas ir ilgalaikis atsparumas. Vietos ir regionų valdžios institucijos savo strategijas gali pateikti iki 2023 m. kovo 29 d.

Kvietimas teikti paraiškas dėl 2024 m. VER apdovanojimų paskelbtas Prahoje vykusioje MVĮ asamblėjoje, kuri yra svarbiausias Europos mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) skirtas renginys, kurį surengė Europos Komisija kartu su ES Tarybai pirmininkaujančia Čekija.

Europos regionų komiteto pirmininkas Vasco Alves Cordeiro sakė: „Europos regionų komitetas ir jo nariai tvirtai tiki principu „iš apačios į viršų“ grindžiamais veiksmais, kuriais remiamas verslumas, kaip mūsų indėliu į novatoriškesnę, tvaresnę ir skaitmeninę ekonomiką Europoje, kurioje daugiausia dėmesio skiriama žmonių gerovei ir aplinkai.Verslus Europos regionas tapo pripažintu kokybės ženklu, kuris sujungia bendraminčius regionus į Europos tinklą ir remia jų bendradarbiavimą ir keitimąsi geriausia patirtimi tarpvalstybiniu mastu.“

Parama MVĮ ir pagal principą „iš apačios į viršų“ vykdomai verslo veiklai yra vienas iš Europos regionų komiteto prioritetų. Įgyvendindamas VER iniciatyvą RK prisideda prie ES MVĮ strategijos ir pagrindinių 2019–2024 m. ES strateginės darbotvarkės prioritetų įgyvendinimo regionų ir vietos lygmeniu. VER ženklas atveria vietos ir regionų subjektams galimybę parodyti, kokie svarbūs yra MVĮ ir verslininkai skatinant ES ekonomiką pereiti prie žaliosios ir skaitmeninės pertvarkos ir stiprinant ekonomikos atsparumą sparčiai kintančioje geopolitinėje aplinkoje. Šis darbas tampa dar svarbesnis dabartinėmis aplinkybėmis, kaip pabrėžė regionų ir vietos vadovai rugsėjo 22–23 d. Zvolėje vykusiame RK Ekonominės politikos komisijos posėdyje, kuriame RK nariai ragino skubiai pasitelkti ES pagalbos priemones siekiant padėti įmonėms įveikti sparčiai didėjančių energijos kainų, infliacijos ir tiekimo grandinės trukdžių padarinius, ir priminė, kad ilgalaikiai ES žaliosios ir skaitmeninės pertvarkos tikslai bus pasiekti tik tuo atveju, jei ES politikos sistema bus visiškai pritaikyta MVĮ ir remiama skiriant tvirtą finansavimą.

Daugiau informacijos apie tai, kaip teikti paraišką 2024 m. VER apdovanojimui gauti, galima rasti specialioje interneto svetainėje.

Daugiau informacijos

Verslaus Europos regiono (VER) apdovanojimas – tai projektas, padedantis kiekvienais metais nustatyti ir apdovanoti tris išskirtinės ir novatoriškos verslumo politikos strategijos siekiančias Europos Sąjungos teritorijas (neatsižvelgiant į jų dydį, gerovės lygį ar įgaliojimus). Įtikinamiausią, perspektyviausią ir daugiausiai žadantį planą parengusioms teritorijoms kitais metais suteikiamas ženklas „Verslus Europos regionas“.

VER ženklas sukurtas bendradarbiaujant su Europos Komisija. Jį remia ES lygmens suinteresuotieji subjektai, pavyzdžiui,Europos amatų, mažųjų ir vidutinių įmonių asociacija „SME United“, Europos pramonės ir prekybos rūmų asociacija „Eurochambres“, organizacija „Social Economy Europe“ ir Europos regioninės plėtros agentūrų asociacija EURADA.

2023 m. VER apdovanojimus laimėjo Barselona (Ispanija), Penela (Portugalija) ir Vakarų Pomeranija (Lenkija).

2024 m. konkurso nugalėtojai bus paskelbti 2023 m. liepos mėn. vyksiančioje RK plenarinėje sesijoje.

Daugiau informacijos apie Verslaus Europos regiono apdovanojimą ir ankstesnių laureatų (nuo 2011 m.) sąrašą galima rasti čia.

Kontaktinis asmuo

Piotr ZajaczkowskiTel.: +32 (0) 22822401eer-cdr@cor.europa.eu

Kontaktinis asmuo spaudai:

Theresa Sostmann

Tel.: +32 475999415

Theresa.Sostmann@cor.europa.eu

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2024-APPLICATIONS-OPEN.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/REDUCE-DEPENDENCE-RAW-MATERIALS-BOOST-NET-ZERO-TECHNOLOGY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2024-APPLICATIONS-OPEN.ASPX

EU industry transition: regional action needed to reduce dependence on critical raw materials and boost net-zero technology manufacturing
EU industry transition: regional action needed to reduce dependence on critical raw materials and boost net-zero technology manufacturing
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EER-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2024-APPLICATIONS-OPEN.ASPX

Famalicão, Friuli Venezia Giulia, and South Moravia/Brno awarded for their entrepreneurial visions promoting sustainable, resilient and digital growth
Famalicão, Friuli Venezia Giulia, and South Moravia/Brno awarded for their entrepreneurial visions promoting sustainable, resilient and digital growth
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-MEETS-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-AHEAD-OF-PLENARY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2024-APPLICATIONS-OPEN.ASPX

President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
03.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/SIBIU-REGIONS-CITIES-NEW-JOURNEY-SHAPING-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2024-APPLICATIONS-OPEN.ASPX

In Sibiu, regions and cities start the journey to shaping the future of Cohesion Policy
In Sibiu, regions and cities start the journey to shaping the future of Cohesion Policy
23.06.2023