Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Renkamas naujas Europos regionų komiteto pirmininkas  

Tikimasi, kad liepos 12 d. Karl-Heinz Lambertz (BE / PES) pakeis dvejus su puse metų Europos regionų komitetui (RK) vadovavusį Markku Markkula (FI / EPP). RK nariai susirinks Briuselyje aptarti ir pagrindinių ES politikos sričių klausimų, pavyzdžiui, susijusių su bendra žemės ūkio politika po 2020 m. ir neseniai paskelbtu ES energetikos „žiemos dokumentų rinkiniu“. ES Komisijos narys Carlos Moedas vadovaus diskusijoms dėl mokslinių tyrimų programos „Horizontas 2020“ laikotarpio vidurio peržiūros, o už transportą atsakinga Komisijos narė Violeta Bulc su RK nariais aptars mažataršio judumo ateities perspektyvas ir Europos infrastruktūros tinklų priemonę. Darbotvarkėje svarbią vietą užims ir pasaulinio masto veiksmai siekiant tvarumo, taip pat idėjos, kaip miestai ir regionai gali prisidėti prie Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų. 2018 m. verslaus Europos regiono (VER) vardo suteikimo ceremonija vyks liepos 12 d., kurios metu bus pagerbti trys nauji nugalėtojai.

ES Tarybai pirmininkaujanti Estija pristato prioritetus

Estijos Europos reikalų ministro pavaduotojas Matti Maasikas komitete pristatys liepos 1 d. prasidėjusio Estijos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai prioritetus, kurie apima daugelį Europos regionams ir miestams aktualių sričių.

Bendros žemės ūkio politikos reforma po 2020 m.

Rekomendacijas dėl bendros žemės ūkio politikos po 2020 m. reformos parengė Guillaume Cros (FR / PES). Jas, kartu su gegužės mėn. priimta pozicija dėl ES sanglaudos politikos, RK pateiks siūlydamas, kaip ateityje būtų galima pakeisti du didžiausius ES biudžeto punktus. Diskusijose dalyvaus Europos Parlamento Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pirmininkas Czesław Adam Siekierski.

„Horizontas 2020“: mokslinių tyrimų ir inovacijų ateitis Europoje

Atlikdamas programos „Horizontas 2020“ laikotarpio vidurio vertinimą RK pabrėš didžiulę mokslinių tyrimų ir inovacijų svarbą ilgalaikėms Europos ekonomikos perspektyvoms. Už mokslinius tyrimus, mokslą ir inovacijas atsakingas Europos Komisijos narys Carlos Moedas aptars Christophe Clergeau (FR / PES) parengtas RK rekomendacijas.

Transportas Europoje: ekologiškų autobusų visoje ES iniciatyva

ES Komisijos narė Violeta Bulc transporto srityje kylančius uždavinius aptars su RK nariais, atsižvelgdama į József Ribányi (HU / EPP) parengtą nuomonę „Europos mažataršio judumo strategija“. Po diskusijų už transportą atsakinga Komisijos narė su naujai paskirtu RK pirmininku dalyvaus atidarant visos ES ekologiškų autobusų platformą miestams ir regionams, kurios tikslas – iki 2019 m. pabaigos pradėti naudoti ne mažiau kaip 2 000 netaršių autobusų. Apie būtinybę pažaboti klimato kaitą taip pat bus kalbama aktyviose diskusijose svarstant tris RK nuomones dėl ES energetikos „žiemos dokumentų rinkinio“ švarios energijos, energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančiųjų išteklių energijos skatinimo klausimais.

Vystymasis: Briuselyje susirinks 600 vietos ir regionų vadovų iš viso pasaulio

Jungtinės Tautos, užsibrėžusios 2015 m. priimtus darnaus vystymosi tikslus, iškėlė siekius kiekvienai pasaulio šaliai. Nuomonėje „Europos veiksmai siekiant tvarumo“ Franco Iacop (IT / PES) nagrinėja tiesioginius ir netiesioginius uždavinius, kuriuos JT nustatė Europos vietos ir regionų valdžios institucijoms. Europinė šios nuomonės perspektyva bus papildyta liepos 10–11 d. vyksiančio svarbaus vietos ir regionų politikų iš viso pasaulio susitikimo „Regionai ir miestai už vystymąsi. Decentralizuoto bendradarbiavimo konferencija“, kurį RK organizuoja kartu su Europos Komisija, rezultatais.

Prisidėdamas prie pastangų remti miestus Libijoje, RK taip pat priims rekomendacijas, kaip valdyti migraciją ir gelbėti gyvybes Migracijos centrinės Viduržemio jūros regiono dalies maršrute. Pranešėjas Hans Janssen (NL / EPP).

Naujojo RK pirmininko spaudos konferencija planuojama liepos 12 d. 16.00 val.

Kitos planuojamos priimti nuomonės:

Socialinės apsaugos sistemų koordinavimas, pranešėja Ulrike Hiller (DE / PES)

Teritoriniai klasifikatoriai ir tipologijos, pranešėjas Mieczysław Struk (PL / EPP)

Žmonių tarpusavio ryšiais pagrįsti projektai ir nedidelės apimties projektai pagal tarpvalstybinio bendradarbiavimo programas, pranešėjas Pavel Branda (CZ / ECR)

Pradedančių ir veiklą plečiančių įmonių Europoje stiprinimas, pranešėjas Tadeusz Truskolaski (PL / EA)

MVĮ skirtas pažangus reglamentavimas, pranešėjas Christian Buchmann (AT / EPP)

Energetikos sąjungos valdymas ir švari energija, pranešėjas Bruno Hranić (HR / EPP)

Energijos vartojimo efektyvumas ir pastatai, pranešėjas Michiel Rijsberman (NL / ALDE)

Atsinaujinančių išteklių energija ir elektros energijos vidaus rinka, pranešėja Daiva Matonienė (LT / ECR)

Tarptautinis vandenynų valdymas, pranešėjas Anthony Gerard Buchanan (UK / EA)

Praktinė informacija

Vieta: Europos Parlamentas, Paul Henri Spaak rūmų didžioji salė, 60 rue Wiertz, B-1047, Briuselis

Laikas: liepos 12 d. 15.00–21.00 val. ir liepos 13 d. 9.00–13.00 val.

• Plenarinės sesijos darbotvarkė ir dokumentai

Plenarinė sesija bus transliuojama internetu RK svetainėje.

• Plenarinės sesijos programa žiniasklaidai

Sekite mus: @EU_CoR, #CoRplenary

Kreipkitės el. paštu PresseCdr@cor.europa.eu

Pasidalyti :