Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Be miestų ir regionų Europai nepavyks iki 2050 m. neutralizuoti poveikio klimatui  
Į nacionalinius energetikos ir klimato srities planus nesugebėta įtraukti vietos ir regionų valdžios institucijų

Prieš pirmąjį naujos sudėties Europos Parlamento posėdį viešoji nuomonė daro vis didesnį poveikį debatams dėl klimato. Kiekvieną savaitę vykstantys protestai primena, kad dabartinių užmojų klimato srityje nepakanka visuotiniam atšilimui sustabdyti. ES miestai ir regionai taip pat ragina užsibrėžti aukštesnius tikslus ir numatyti išteklių tvariai Europos energetikos pertvarkai paspartinti. RK reiškia nepasitenkinimą, kad valstybių narių nacionaliniuose energetikos ir klimato srities planuose nenumatytas nuolatinis daugiapakopis dialogas su vietos ir regionų valdžios institucijomis, kaip numato energetikos sąjungos valdymo sistema.

Europos regionų komitetas vieningai priėmė Apulijos regiono pirmininko Michele'o Emiliano (IT / PES) parengtą nuomonę „Švari mūsų visų planeta. Strateginė klestinčios, modernios ir konkurencingos neutralizuoto poveikio klimatui Europos ekonomikos ateities vizija“ . Nuomonėje pateikiami pasiūlymai, papildantys 2018 m. lapkričio mėn. Europos Komisijos pateiktą ES poveikio klimatui neutralizavimo iki 2050 m. strategiją .

Europos regionų komiteto pirmininkas Karl-Heinz Lambertz pažymėjo: „ Be miestų ir regionų Europai nepavyks neutralizuoti poveikio klimatui. Energetikos sąjungos valdymui būtina, kad nustatant nacionalinius energetikos ir klimato srities planus valstybėse narėse vyktų nuolatinis daugiapakopis dialogas, kuriame dalyvautų vietos ir regionų valdžios institucijos. Akivaizdu, jog to padaryti nepavyko. Jei ES nori sėkmingai pereiti prie švarios energijos, itin svarbu, kad visos valstybės narės įsipareigotų iki 2050 m. neutralizuoti poveikį klimatui ir, visų svarbiausia, užtikrinti nuolatinį vietos ir regionų valdžios institucijų dalyvavimą rengiant klimato ir energetikos veiksmų planus.“

Už klimato politiką ir energetiką atsakingas Europos Komisijos narys Miguel Arias Cañete kalbėjo: „Norėčiau pasidžiaugti svarbiu regionų ir vietos vadovų darbu klimato, energetikos ir darnaus vystymosi srityse. Nemažai regionų ir miestų yra užsibrėžę iki 2030 m. pasiekti aukštesnius tikslus nei jų nacionalinės vyriausybės. Merų paktas dėl klimato ir energetikos, kurį yra pasirašę daugiau kaip 9 000 miestų, yra didžiausia energetikos pertvarką vykdančių miestų, provincijų ir regionų iniciatyva. Dabar siūlome geresnes finansavimo galimybes miestams ir regionams tiek klimato kaitos švelninimo, tiek prisitaikymo prie jos priemonėms įgyvendinti: pavyzdžiui, 35 proc. programos „Europos horizontas“ lėšų, naująją programą LIFE, kuriai skirti 5 mlrd. EUR, taip pat 30 proc. Europos strateginių investicijų fondą pakeičiančios programos „InvestEU“ lėšų siūlome skirti tikslams klimato srityje remti“.

Pranešėjas, Apulijos regiono pirmininkas Michele Emiliano (IT / PES) pažymėjo: „Miestai ir regionai padeda tiesti kelią siekiant švarios planetos visiems. Kritiška klimato padėtis veikia mus visus ir užkrauna mums didelę atsakomybę. Šiandien Europos regionų komiteto plenarinėje sesijoje priimta mano parengta nuomonė patvirtina, kad ne vėliau kaip iki 2050 m. turime neutralizuoti poveikį klimatui. Regionai ir miestai yra pasirengę atlikti savo darbą. Tačiau to negalima teigti apie Europos Vadovų Tarybą, nes praėjusią savaitę kai kurios valstybės narės nesugebėjo įsipareigoti siekti šio tikslo. Turime laikytis principo „iš apačios į viršų“, jei iš tikrųjų norime išspręsti klimato krizę ir sukurti teisingesnę ir tvaresnę Europą nieko nepaliekant nuošalyje“.

RK prašo padidinti klimatui skirtą ES biudžeto dalį bent iki 30 proc., primindamas veiksmingų energetikos mokesčių svarbą, kad būtų galima koordinuotai, nuosekliai ir laiku reaguoti į klimato kaitą.

Nariai pritaria pasiūlymui persvarstyti 32 proc. atsinaujinančiosios energijos tikslą ES atsižvelgiant į technologinę plėtrą, kad iki 2030 m. būtų galima pasiekti 40 proc., o iki 2050 m. – neutralizuoti poveikį klimatui.

RK siūlo sukurti Europos poveikio klimatui neutralizavimo observatoriją, kuriai būtų pavesta nustatyti ir stebėti įvairių teritorijų silpnąsias vietas vykdant energetikos pertvarką. Nariai pasirengę bendradarbiauti su Europos Komisija nustatant su švarios energijos dokumentų rinkinio įgyvendinimu susijusių techninių mainų struktūrą.

ES miestų ir regionų asamblėja prašo sistemingai įtraukti regionų ir vietos valdžios institucijas į DVT ir Paryžiaus susitarimo įgyvendinimą ir COP 25 parengiamąjį darbą, be kita ko, suteikiant RK atstovui stebėtojo teises visuose UNFCCC organuose.

RK nuomonėje pabrėžiama, jog būtina stiprinti klimato politikos ir oro kokybės sąsają ir jų tiesioginį poveikį piliečių sveikatai. Nariai sutinka, kad priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimas yra veiksmingiausia piliečių sveikatai apsaugoti skirta prevencinė priemonė. Europos aplinkos agentūros preliminariais skaičiavimais, kasmet Europoje 483 000 ankstyvos mirties atvejų galima priskirti oro taršai.

2018 m. gruodžio 31 d. valstybės narės pristatė savo nacionalinius energetikos ir klimato srities planus.

Nacionaliniuose energetikos ir klimato srities planuose nurodytos šalių planavimo priemonės, padėsiančios įgyvendinti energetikos sąjungos tikslus – visų pirma, energetikos ir klimato srities tikslus iki 2030 m. Praėjusią savaitę Europos Komisija pristatė Nacionalinių energetikos ir klimato srities planų vertinimus pagal šalis . Iki šių metų pabaigos reikės pateikti galutinius nacionalinius energetikos ir klimato srities planus.

Bendroji informacija

Plenarinės sesijos nuotraukų galite parsisiųsti spustelėję čia.

Remiantis energetikos sąjungos valdymo sistema, „valstybės narės turėtų sukurti nuolatinę daugiapakopę dialogo energetikos klausimais platformą, suburiančią vietos valdžios institucijas, pilietinės visuomenės organizacijas, verslo bendruomenę, investuotojus, bet kokius kitus susijusius suinteresuotuosius subjektus, kad jie aptartų įvairias numatytas energetikos ir klimato politikos galimybes. Integruoti nacionaliniai energetikos ir klimato planai, taip pat ilgalaikės klimato ir energetikos strategijos turėtų būti aptartos naudojantis ta platforma“ Europos Sąjungos valdymas (2018 m. sausio mėn.).

Čia galima rasti EK pranešimą spaudai dėl nacionalinių energetikos ir klimato srities planų vertinimo ir vertinimus pagal šalis . Remdamosi šia analize, valstybės narės peržiūrės savo strategijas ir ne vėliau kaip iki 2019 m. gruodžio 31 d. pateiks galutines versijas.

2018 m. lapkričio 28 d. Europos Komisija paskelbė ilgalaikę strateginę viziją, kaip iki 2050 m. sukurti klestinčią, modernią ir konkurencingą neutralizuoto poveikio klimatui ekonomiką.

Strategijoje parodoma, kad Europa gali pirmauti siekiant poveikio klimatui neutralizavimo investuojant į realistiškus technologinius sprendimus, suteikiant galių piliečiams ir derinant veiksmus svarbiose srityse, kaip antai pramonės politikos, finansų ir mokslinių tyrimų, sykiu užtikrinant socialinį teisingumą, kad perėjimas vyktų laikantis teisingumo principo.

Atsižvelgiant į Europos Parlamento ir Europos Vadovų Tarybos raginimus, Europos Komisijos parengta ateities, kurioje poveikis klimatui būtų neutralizuotas, vizija apima beveik visas ES politikos sritis ir dera su Paryžiaus susitarimo tikslu užtikrinti, kad pasaulio temperatūros didėjimas būtų gerokai mažesnis nei 2°C ir toliau siekti, kad temperatūros didėjimas neviršytų 1,5°C.

Švari mūsų visų planeta. Strateginė klestinčios, modernios ir konkurencingos neutralizuoto poveikio klimatui Europos ekonomikos ateities vizija

Prie komunikato pridėta išsami analizė

Pranešimas spaudai: Komisija ragina iki 2050 m. neutralizuoti Europos poveikį klimatui

Klausimai ir atsakymai: Ilgalaikė strategija „Švari mūsų visų planeta“

Asmuo ryšiams David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EUROPE-WILL-NOT-REACH-CLIMATE-NEUTRALITY-BY-2050-WITHOUT-ITS-CITIES-AND-REGIONS.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EUROPE-WILL-NOT-REACH-CLIMATE-NEUTRALITY-BY-2050-WITHOUT-ITS-CITIES-AND-REGIONS.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EUROPE-WILL-NOT-REACH-CLIMATE-NEUTRALITY-BY-2050-WITHOUT-ITS-CITIES-AND-REGIONS.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EUROPE-WILL-NOT-REACH-CLIMATE-NEUTRALITY-BY-2050-WITHOUT-ITS-CITIES-AND-REGIONS.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-JULY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EUROPE-WILL-NOT-REACH-CLIMATE-NEUTRALITY-BY-2050-WITHOUT-ITS-CITIES-AND-REGIONS.ASPX

Green Deal Funding Alert – July 2023
Green Deal Funding Alert – July 2023
31.07.2023