Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Per Europos regionų savaitę (#EURegionsWeek) vyksiančiose diskusijose dėl Europos ateities ir regionų politikos dalyvaus daugiau kaip 600 politikų.  
#CoRplenary diskusijose bus aptartas būsimas ES biudžetas, sanglaudos politika, „Brexit’as“ ir perėjimas prie skaitmeninės ir ekologiškos ekonomikos.

Spalio 7 d. Briuselyje prasidės 17-oji Europos regionų ir miestų savaitė , skirta diskusijoms, kaip sanglaudos politika gali padėti užtikrinti, kad Europa taptų ekologiškesnė, įtraukesnė ir pažangesnė. Savaitė prasidės aukšto lygio diskusijomis dėl Europos ateities, o iš viso per ją įvyks beveik 400 renginių, įskaitant aukšto lygio konferenciją dėl anglių pramonės regionų pertvarkos. Spalio 8–9 d. taip pat vyks Europos regionų komiteto (RK) plenarinė sesija ( #CoRplenary ), kurioje nariai diskutuos apie ES sanglaudos politikos ateitį su Europos Parlamento Regioninės plėtros komiteto pirmininku Younousu Omarjee, apie būsimą ilgalaikį ES biudžetą su Komisijos nariu Güntheriu Oettingeriu ir apie perėjimą prie skaitmeninės ir ekologiškos ekonomikos su Suomijos Europos reikalų ministre Tytti Tuppurainen.

17-oji Europos regionų ir miestų savaitė , 2019 m. spalio 7–10 d., #EURegionsWeek

Ši savaitė (#EURegionsWeek) dar kartą suteiks unikalią galimybę geriau suprasti, kaip regionai ir miestai naudojasi ES lėšomis, kad pagerintų kasdienį piliečių gyvenimą, ir kaip sanglaudos fondai daro Europą ekologiškesnę, įtraukesnę ir pažangesnę. RK ir Europos Komisijos kasmet organizuojama konferencija yra didžiausias regioninei plėtrai skirtas renginys Europoje. Šiais metais į ją atvyks daugiau kaip 9 000 dalyvių, įskaitant mokslininkus, viešojo administravimo darbuotojus, ekspertus ir daugiau kaip 600 vietos, regionų, nacionalinių ir Europos politikų, kurie dalyvaus daugiau kaip 400 seminarų ir diskusijų, parodų ir tinklaveikai skirtų renginių, susijusių su įvairiais sanglaudos politikos aspektais.

Svarbiausi momentai

Spalio 7 d. 14.30–16.30 val. ( Stebėkite tiesiogiai ) – Įžanginė sesija. Regionai ir miestai – ES ateities ramsčiai

Daugiau kaip 100 jaunų išrinktų politikų dalyvaus įžanginėje sesijoje ir diskusijoje apie Europos Sąjungos ateitį su Europos regionų komiteto pirmininku Karlu Heinzu Lambertzu , Europos Parlamento pirmininko pavaduotoja Klara Dobrev ir už vidaus rinką, pramonę, verslumą ir MVĮ atsakinga Komisijos nare Elżbieta Bieńkowska .

Spalio 8 d. 9.00–10.30 val. ( Stebėkite tiesiogiai ) – Bendras REGI komiteto ir COTER komisijos posėdis „Derybų dėl būsimos sanglaudos politikos po 2020 m. padėtis“

RK ir Europos Parlamento nariai diskutuos apie vykstančias derybas dėl 2021–2027 m. ES biudžeto ir sanglaudos politikos dokumentų rinkinio. Šiomis aplinkybėmis, pabrėždami politikos laimėjimus dabartiniu programavimo laikotarpiu, ES regionai ir miestai gali atlikti svarbų vaidmenį kuriant tvirtą sanglaudos politiką ateičiai.

Spalio 9 d. 14.30–17.00 val. ( Stebėkite tiesiogiai ) – Aukšto lygio konferencija dėl anglių pramonės regionų pertvarkos

Mažinant priklausomybę nuo iškastinio kuro ir remiant anglių pramonės regionus perėjimas prie švarios energijos tampa gyvybiškai svarbus kovojant su klimato kaita. ES sanglaudos politika ir jos pasidalijamasis valdymas, kaip ir nacionalinė parama, padės remti energetikos pertvarką vykdančius regionus. Šiame renginyje ES ministrai, Europos Parlamento nariai, regionų politikai ir kiti aukšto lygio atstovai iš Bulgarijos, Čekijos, Suomijos, Prancūzijos, Vokietijos, Lenkijos, Rumunijos ir Ispanijos taip pat pasikeis nuomonėmis apie tai, kaip geriausiai remti anglies pramonės regionus, kad ateityje būtų pereita prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų.

Žr. specialią žiniasklaidai skirtą programą . Visų renginių sąrašą rasite tinklalapyje .
Taip pat galite nemokamai parsisiųsti renginio nuotraukas ir įrašus.

Europos regionų komiteto plenarinė sesija , spalio 7–9 d., #CoRplenary ( Stebėkite tiesiogiai )

Europos regionų komitetas (RK) yra ES vietos ir regionų vadovų asamblėja, atstovaujanti miestų ir regionų interesams. 350 RK narių susirinks į diskusijas Briuselyje, kad aptartų ir priimtų įvairias nuomones dėl ES teisės aktų ir politinių rezoliucijų.

Svarbiausi momentai

Spalio 8 d. 15.15 val. – ES regioninės plėtros politika po 2020 m. Europos Parlamento Regioninės plėtros (REGI) komiteto pirmininkas Younous Omarjee (FR/GUE/NGL) prisijungs prie RK narių diskusijos dėl būsimos regioninės plėtros ateinančiu programavimo laikotarpiu po 2020 m.

Spalio 8 d. 16.45 val. – Būsimas ES biudžetas. Iki 2019 m. pabaigos ES Tarybai pirmininkaujanti Suomija turėtų pateikti kompromisinį pasiūlymą dėl ES ilgalaikio 2021–27 m. biudžeto. ES regionai ir miestai pasidalys jiems vis didesnį nerimą keliančiais klausimais su už biudžetą atsakingu ES Komisijos nariu Güntheriu Oettingeriu ir priims rezoliuciją .

Spalio 8 d. 18.00 val. – Vietos ir regionų valdžios institucijoms aktualūs ES reikalai. RK nariai aptars „Brexit’o“, salų regionų ir trūkstamų tarpvalstybinio transporto jungčių klausimus.

Spalio 9 d. 9.30 val. – Siekiant skaitmeninės ir ekologiškos ES. Visi ES regionai ir piliečiai turi gauti naudos iš skaitmeninės ir ekologinės pertvarkos, kuri formuoja mūsų visuomenę. Vietos ir regionų atstovai pasikeis nuomonėmis su Suomijos Europos reikalų ministre Tytti Tuppurainen dėl to, kaip spręsti skaitmeninės atskirties problemą ir užtikrinti sanglaudą ir solidarumą visiems. Ši diskusija yra susijusi su dviem RK nuomonėmis, kurias parengti paprašė ES pirmininkaujanti Suomija:

o Skaitmeninė Europa visiems. Pažangių ir įtraukių skaitmeninių sprendimų įgyvendinimas vietoje , pranešėja Anne Karjalainen (FI / PES)

o Pažangieji miestai. Nauji teisingo perėjimo prie poveikio klimatui neutralizavimo iššūkiai. Kaip įgyvendinti DVT realiame gyvenime? , pranešėjas Andries Gryffroy (BE / EA).

Visą darbotvarkę, dokumentus ir nuomonių projektus rasite internete.

Kontaktinis adresas

Dėl akreditacijos abiems renginiams kreipkitės adresu

PresseCdr@cor.europa.eu .

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-PEOPLE-JOIN-TO-DEBATE-FUTURE-OF-EUROPE-AND-REGIONAL-POLICY.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-PEOPLE-JOIN-TO-DEBATE-FUTURE-OF-EUROPE-AND-REGIONAL-POLICY.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-PEOPLE-JOIN-TO-DEBATE-FUTURE-OF-EUROPE-AND-REGIONAL-POLICY.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-PEOPLE-JOIN-TO-DEBATE-FUTURE-OF-EUROPE-AND-REGIONAL-POLICY.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-PEOPLE-JOIN-TO-DEBATE-FUTURE-OF-EUROPE-AND-REGIONAL-POLICY.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023