Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Europos miestų ir regionų savaitė (#EURegionsWeek): sanglauda yra Europos ateitis  
Prasideda 16-asis „Europos regionų ir miestų savaitės“ renginys Briuselyje

Šimtai vietos ir regionų valdžios institucijų vadovų ir aukštų ES pareigūnų spalio 8 d. Briuselyje susirinko į Europos regionų ir miestų savaitę tema „Europos ateitis – jaunimas, regionai ir miestai. Europos ateitis – vienybė ir sanglauda“. Kasmetinė bendra Europos regionų komiteto (RK) ir Europos Komisijos konferencija yra didžiausias pasaulyje renginys, skirtas regionų vystymuisi.

1988 m. sukurta ES sanglaudos politika per daugiau kaip 30 metų tapo pagrindine investavimo priemone, padedančia miestams ir regionams kurti darbo vietas ir skatinti ekonomikos augimą, didinti konkurencingumą ir darnų vystymąsi bei gerinti piliečių gyvenimo kokybę. Pagrindinis jos tikslas – mažinti skirtumus tarp ES regionų ir pačiuose regionuose bei prisidėti prie jų darnaus vystymosi ir europiečių gerovės.

Europos regionų komiteto pirmininkas Karl-Heinz Lambertz , kalbėdamas renginio atidaryme, pasakė: „ Investavimas į sanglaudą yra kur kas daugiau nei pinigai – tai mūsų pagrindinių Europos vertybių atspindys. ES, nacionalinių, regionų ir vietos valdžios institucijų tarpusavio bendradarbiavimas rodo, kad tik dirbdami kartu, solidariai, galime įveikti didžiausias 21-ojo amžiaus problemas. Šios politikos finansavimo sumažinimas neleistų pasiekti ES teritorinės, ekonominės ir socialinės sanglaudos tikslų. Šiandien labiau nei bet kada mums reikalinga tvirta sanglaudos politika, jeigu ES nori užkariauti savo piliečių širdis ir protus. Sąjungos be sanglaudos nėra.

Europos Komisijos pirmininkas Jean-Claude Juncker pasakė: „ Šiandien kalbame apie mūsų regionų ir miestų ateitį – tačiau iš tikrųjų kalbame apie mūsų Sąjungos ateitį, nes Sąjunga, regionai ir miestai yra labai glaudžiai persipynę tarpusavyje . Ateinantį dešimtmetį Komisija ir toliau rems regionus ir miestus, siekiančius perėjimo prie inovatyvesnės ir žalesnės ekonomikos, kad būtų kuriamos darbo vietos, augtų ekonomika ir būtų daroma socialinė pažanga. Sanglaudos politika – vienas konkrečiausių ES solidarumo pavyzdžių – bus labai svarbi šioje srityje, kaip ir programos „Europos horizontas“, „Erasmus+“, „InvestEU“ bei visos kitos programos ir iniciatyvos, išdėstytos mūsų pasiūlyme dėl į ateitį orientuoto ES biudžeto. Kad regionai ir miestai laiku gautų šią paramą, labai svarbu iki Europos rinkimų susitarti dėl būsimo ilgalaikio ES biudžeto.

Už regioninę politiką atsakinga Komisijos narė Corina Creţu teigė: „ Didžiuojuosi gegužės mėn. mūsų pateiktu pasiūlymu dėl naujos, šiuolaikiškesnės, lankstesnės, supaprastintos sanglaudos politikos. Tačiau darbas dar nesibaigė. Kad investavimas realiai prasidėtų 2021 m., mums reikia jau dabar planuoti kitas programas. Šiandien yra pirmoji Europos regionų ir miestų savaitės diena. Tai puiki proga padiskutuoti apie sanglaudos politikos ateitį ir ketinu pateikti savo pasiūlymus, kaip padėti valstybėms narėms ir regionams parengti savo programas.

Europos Parlamento pirmininko pavaduotojas Pavel Telička teigė: „ Sanglaudos politika – stipriausia solidarumo ES išraiška. Investicijos pagal sanglaudos politiką įgyvendina ilgalaikius Sąjungos tikslus. Todėl svarbu, kad kuo labiau padidintume šios politikos potencialą po 2020 m., sustiprindami jos lankstumą, pridėtinę vertę bei darną ir nuoseklumą su Europos semestro procesu. Daugiau dėmesio skirdami mūsų išlaidoms, ilgalaikiams rodikliams, pagrįstiems objektyviu vertinimu, o prireikus ir koregavimui, padidinsime ekonomikos augimą sudarydami naujų galimybių, visų pirma piliečiams perspektyviose srityse visoje Europoje. Europos regionų ir miestų savaitė suteikia puikią progą padiskutuoti apie sanglaudos politikos ateitį su tais, kurie yra kompetentingi vietos lygmens klausimais.

Siekdamas visiems regionams ir miestams skirtos stiprios sanglaudos politikos naujajame ES biudžete po 2020 m., Komitetas, kartu su pagrindinėmis ES regionams ir miestams atstovaujančiomis asociacijomis, paskelbė iniciatyvą  #CohesionAlliance : tai vietos lygmens judėjimas, kuriame gali dalyvauti visi, kas tiki, kad ES sanglaudos politika turi išlikti ES ramsčiu ir ateityje. Nuo tada, kai pernai Europos regionų ir miestų savaitės atidarymo metu buvo paskelbta Aljanso deklaracija , ją jau pasirašė daugiau kaip 8 000 rėmėjų, įskaitant 114 regionų, 110 miestų ir apskričių, 45 regionų ir vietos valdžios asociacijas, 30 Europos Parlamento narių, 35 ES sektorines asociacijas ir 141 kitą institucinį partnerį – universitetus, mokslinių tyrimų centrus ir Europos teritorinio bendradarbiavimo grupes (ETBG). #CohesionAlliance vis dar galima pasirašyti ir atidžiai stebėti tebevykstančias tarpinstitucines derybas dėl biudžeto.

Bendroji informacija

Europos regionų ir miestų savaitė kasmet suburia tūkstančius dalyvių iš vietos, regionų ir Europos viešojo administravimo institucijų, mokslininkų ir ekspertų, kad padiskutuotų ir pasikeistų nuomonėmis apie įvairius sanglaudos politikos aspektus per keturias dienas vyksiančius daugiau nei 170 praktinių seminarų, seminarų, pokalbių ir susitikimų. Šių metų renginyje ypatingas dėmesys skiriamas stipriai sanglaudos politikai po 2020 m., kad būtų įveiktos struktūrinės kliūtys, padidintas žmogiškasis kapitalas ir pagerinta gyvenimo kokybė; globalizacijos, skaitmeninės transformacijos ir klimato poveikio vietos mastu valdymui, veiksmingai jaunimo regioninei ir vietos strategijai, migrantų integracijai ir socialinei įtraukčiai.

Galite nemokamai parsisiųsti renginio nuotraukas ir įrašus .

Kontaktinis adresas:

Carmen Schmidle

Tel. +32 (0)494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Pasidalyti :