Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
ES siekis išvalyti jūras yra naudingas verslui  
Vietos ir regionų politikai palaiko pasiūlymus atnaujinti ir supaprastinti pastangas didinti į uostus pristatomų laivų atliekų kiekius.

Europos Sąjungos regionai ir miestai palaiko planus mažinti į jūrą išmetamo plastiko ir išleidžiamų degalų kiekius, pabrėždami, kad aiškios taisyklės, nuoseklus jų įgyvendinimo užtikrinimas ir nuosaikūs mokesčiai padėtų uostams ir laivams neteršti jūros. Europos regionų komitetas ES planus teigiamai vertina ir ekonominiu požiūriu, kadangi, jo manymu, pokyčiai padėtų plėtoti turizmą ir žiedinę ekonomiką.

ES vietos ir regionų politikų asamblėjos rekomendacijomis pasinaudota aptariant reikšmingus ES taisyklių atnaujinimus, padarytus siekiant jas suderinti su Tarptautinės konvencijos dėl teršimo iš laivų prevencijos (MARPOL konvencija) pakeitimais, geriau užtikrinti jų laikymąsi ir laivams taikomas taisykles suderinti su jūrų uostams taikomomis taisyklėmis. Taisyklių peržiūra yra platesnių Europos Komisijos pastangų supaprastinti ES teisės aktus ir sumažinti dėl jų patiriamas sąnaudas dalis.

Nuomonės „Švarūs uostai, švarios jūros. Uosto priėmimo įrenginiai, į kuriuos pristatomos laivų atliekos“ pranešėjas Spyros Spyridon (EL / EPP) pasakė: „Švaresnės jūros reiškia tvarų ekonomikos vystymą, ypač turizmo sektoriuje, nuo kurio priklauso Graikijos ekonomika ir kuris yra labai svarbus daugeliui kitų ES šalių. Laivų operatorius reikėtų įpareigoti pristatyti atliekas į jūrų uostus, ir mes turime sudaryti visiems jūrų uostams galimybę tvarkyti atliekas už pagrįstą kainą. Dabartinis iššūkis yra sukurti paskatų pristatyti atliekas į uostus neužkraunant finansinės naštos laivams arba neįvedant papildomų procedūrų ar kitų daug laiko reikalaujančių reikalavimų. Paprastai kalbant, Komisijos pasiūlymai sudaro galimybę pasiekti šiuos tikslus. Pasiūlymais taip pat supaprastinamos ir patikslinamos taisyklės, jose turėtų nelikti neaiškumų krovinių siuntėjams, uostų vadovybei ir atliekų tvarkytojams.“

Graikijos delegacijos Regionų komitete narys S. Spyridon, atstovaujantis Atikos sričiai, tęsė: „Manome, jog būtina skubiai spręsti plastiko atliekų problemą ir norime, kad į direktyvos taikymo sritį būtų įtrauktos ir išmetamųjų dujų valymo sistemos, ko iki šiol nebuvo. Kiti spręstini uždaviniai – lankstumas, mokesčiai ir vykdymo užtikrinimas. Uostų valdymas turi daug vietos ir regioninių aspektų, ir todėl mokesčiai už atliekas neturėtų būti diktuojami centrinės valdžios. Akivaizdu, kad Komisija supranta, jog būtina didinti lankstumą, ir tai yra labai gerai. Tačiau būtina stiprinti ir vykdymo užtikrinimo priemones, užkirsti kelią nesąžiningai konkurencijai ir galimybei rinktis palankiausias sąlygas taikančius uostus. Taigi turi būti bendra nuobaudų sistema, o krovinių siuntėjai bei uostai turi būti aiškiai apie jas įspėti.“

Jis pridūrė, kad nors RK kritiškai vertina tai, kad pasiūlyme neaptariami atliekų mažinimo būdai ir kai kurie techniniai klausimai, RK norėtų, kad ES siektų išplėsti teisės aktų įtaką, kad uostai jūrų baseinuose ir kaimyniniuose ES regionuose būtų skatinami savanoriškai laikytis tų pačių įpareigojimų.

Nuomonė buvo priimta su kai kuriais pakeitimais .

Kontaktinis adresas:

Andrew Gardner

Tel.: +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-PUSH-TO-CLEAN-UP-THE-SEAS-IS-GOOD-FOR-BUSINESS.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-PUSH-TO-CLEAN-UP-THE-SEAS-IS-GOOD-FOR-BUSINESS.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-PUSH-TO-CLEAN-UP-THE-SEAS-IS-GOOD-FOR-BUSINESS.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-PUSH-TO-CLEAN-UP-THE-SEAS-IS-GOOD-FOR-BUSINESS.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/HG-22-DIGITAL-LOCAL-AND-CIRCULAR-SOLUTIONS-SUPPORTING-THE-ZERO-POLLUTION-AGENDA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-PUSH-TO-CLEAN-UP-THE-SEAS-IS-GOOD-FOR-BUSINESS.ASPX

Digital, local and circular solutions supporting the Zero Pollution agenda
Digital, local and circular solutions supporting the Zero Pollution agenda
20.04.2023