Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
ES pasiūlymai – sveikintinas postūmis teisėtai migracijai  

Europos regionų komiteto rekomendacijose nustatyti būdai, kaip miestai gali sudaryti migrantams daugiau galimybių įsidarbinti, paspartinti jų integraciją ir paskatinti juos pradėti verslą.

Europos regionų komitetas savo nuomonėje teigia, kad kiekviename migracijos proceso etape turi būti akivaizdus Europos Sąjungos įsipareigojimas pritraukti kvalifikuotų darbuotojų iš užsienio, ir nurodoma, kad miestai gali padėti ES ir valstybėms narėms pagerinti teisėtos migracijos valdymą. Rekomendacijose taip pat pažymima, kad Ukrainoje prasidėjęs karas parodė, jog reikia paspartinti pabėgėlių įgytų įgūdžių pripažinimą – tai itin svarbus klausimas jų integracijai ir vietos ekonomikai.

Europos regionų komiteto nuomonėje „Teisėta migracija. Įgūdžių ir talentų pritraukimas į ES“ pasiūlytomis rekomendacijomis siekiama pabėgėliams ir kvalifikuotiems migrantams sudaryti paprastesnes galimybes įsidarbinti, paspartinti jų integraciją ir paskatinti juos pradėti verslą. Siekiant pagerinti įdarbinimo rodiklius, rekomendacijose siūloma suteikti potencialiems migrantams galimybę teikti paraiškas iš trečiųjų šalių ir labiau remti vietos ir regionų valdžios institucijų vykdomas integracijos ir verslumo programas, kad būtų pagerinta imigrantų integracija ir gebėjimas pradėti verslą. Nuomonėje taip pat pritariama pasiūlymams, kaip sudaryti sąlygas teisėtiems migrantams siekti karjeros kitose ES šalyse.

Nuomonės pranešėjas Gerace miesto tarybos narys Giuseppe Varacalli (IT / „Renew Europe“) teigiamai įvertino Europos Komisijos propaguojamą strategiškesnį požiūrį į teisėtą migraciją, tačiau paragino skatinti glaudesnį bendradarbiavimą su vietos ir regionų valdžios institucijomis ir vietos pilietine visuomene. Pasak jo, jos gali padėti susidaryti geresnį vaizdą apie vietos bendruomenių, ekonomikos ir pačių teisėtų migrantų poreikius.

„Pripažįstame, kad migrantai jau atlieka svarbų vaidmenį Europos ekonomikoje ir visuomenėje, – nurodė Giuseppe Varacalli. Turime būti sumanūs teisėtai pritraukdami migrantus, ypač tuos, kurie turi įgūdžių ir talentų, kad paskatintume ekonomikos augimą Europoje, nes Senasis žemynas vis labiau tampa senyvo amžiaus žmonių žemynu. Migrantams turėtų būti suteikta galimybė pasilikti, jiems atvykus išduodant ilgalaikio gyventojo leidimą, judėti iš vienos valstybės narės į kitą, suteikiant – savaime suprantama – tokias pačias teises. Daug žmonių vertina migraciją kaip problemą. Iš tikrųjų tai puiki galimybė, jei ji bus tinkamai valdoma.“

Nuomonėje raginama dėti labiau suderintas pastangas siekiant užtikrinti, kad trečiųjų šalių piliečiams būtų taikomos vienodos sąlygos darbo vietoje ir tokios pat galimybės gauti socialinės apsaugos išmokas. Pažymima, kad imigrantai buvo itin svarbūs užtikrinant viešųjų paslaugų teikimą COVID-19 pandemijos metu, ir pabrėžiamas didelis jų potencialas ES vykdant žaliąją pertvarką.

Europos Sąjunga siekia iki 2024 m. vasario mėn. pagal naująjį migracijos ir prieglobsčio paktą priimti didelį pasiūlymų rinkinį, kurio tikslas – pagerinti migracijos procedūras, įskaitant ES gebėjimą pritraukti talentų ir remti prieglobsčio prašytojų ir migrantų integraciją į vietos bendruomenes.

RK nuomonėje palankiai vertinamos Europos Komisijos pastangos supaprastinti procedūras, kurios padėtų teisėtiems migrantams užsitikrinti leidimus dirbti ir gyventi ES teritorijoje ir sudaryti jiems paprastesnes sąlygas gauti ilgalaikio gyventojo leidimą. RK taip pat išreiškė paramą pastangoms suteikti jaunimui iš ES nepriklausančių šalių galimybių studijuoti, keliauti ir galiausiai dirbti ES, pavyzdžiui, pasitelkiant neseniai pradėtą specialistų pritraukimo partnerystę su Šiaurės Afrika.

Tačiau RK rekomendacijose pabrėžiama, kad reikia lankstesnio požiūrio, kuriuo būtų atsižvelgiama į tam tikrų rūšių migrantų ypatumus ir ekonominius poreikius. Nuomonėje palankiai vertinamas ES bandomasis projektas – ES specialistų rezervas, suteikiantis galimybę pabėgėliams ir teisėtiems migrantams rasti darbdavius, kuriems reikalingi jų įgūdžiai, tačiau priduriama, kad pabėgėliams turi būti atverta daugiau ES politikos sričių. Taip pat pabrėžiama, kad svarbu pripažinti tuos profesinius įgūdžius, kurių reikia, pavyzdžiui, energetikos ir panašiuose sektoriuose, kurie bus labai svarbūs vykdant žaliąją pertvarką. Be to, nuomonėje primenama, kad „reikia atsižvelgti į tuos, kurie yra talentingi meno srityje ir todėl nėra paklausūs“, numatant ir jiems galimybę teisėtai dirbti ES.

Kontaktinis asmuo

Andrew Gardner

Tel. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-PROPOSALS-WELCOME-BOOST-LEGAL-MIGRATION.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/COR-UNICEF-JOIN-FORCES-SUPPORT-INCLUSION-CHILDREN-UKRAINE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-PROPOSALS-WELCOME-BOOST-LEGAL-MIGRATION.ASPX

European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-PROPOSALS-WELCOME-BOOST-LEGAL-MIGRATION.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/INTEGRATION-OF-MIGRANTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-PROPOSALS-WELCOME-BOOST-LEGAL-MIGRATION.ASPX

Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
30.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/RECONSTRUCTION-OF-UKRAINE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-PROPOSALS-WELCOME-BOOST-LEGAL-MIGRATION.ASPX

EU cities and regions' involvement in reconstruction of Ukraine praised
EU cities and regions' involvement in reconstruction of Ukraine praised
17.03.2023