Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Europos projektui atnaujinti Europai reikia vieno milijono jos vietos vadovų palaikymo  
Prieš ES vadovų susitikimą Sibiu ES miestai ir regionai išdėstė savo Europos atnaujinimo viziją

Jei Europos Sąjunga nori atnaujinti Europos projektą kartu su savo piliečiais ir atliepdama jų socialinius ir ekonominius poreikius, ji turi iš esmės keisti savo darbo metodus ir suteikti svaresnį žodį savo regionams ir miestams. Tai buvo svarbiausia, ką pasakė ES vietos ir regionų vadovai, kurie savo atnaujintos Europos viziją išdėstė deklaracijoje, perduotoje Rumunijos prezidentui Klaus Iohannis prieš gegužės 9 d. ES vadovų neoficialų susitikimą Sibiu.

Deklaracija buvo perduota per didžiausią šiais metais ES vietos ir regionų vadovų susitikimą – 8-ąjį Europos miestų ir regionų aukščiausiojo lygio susitikimą , kuris įvyko Bukarešte, Rumunijoje – šalyje, kuri pirmą kartą pagal rotacijos principą šešis mėnesius pirmininkauja ES Tarybai. Vadovaujant Europos regionų komitetui – ES vietos ir regionų valdžios institucijų asamblėjai, parengtoje ir visų Sąjungos regionų ir miestų remiamoje deklaracijoje ES raginama įgalėti savo regionus ir miestus stiprinti demokratiją ir iš naujo surasti ryšį su piliečiais. Iškilus pokyčius lemiantiems iššūkiams, pavyzdžiui, globalizacijai, klimato kaitai ir demografiniams pokyčiams, deklaracija ragina ES greitai susitarti dėl plataus užmojo būsimo ES biudžeto, kuris suteiktų regionams ir miestams galimybę skatinti socialinę įtrauktį, neutralizuoti anglies dioksido poveikį ir įgyvendinti JT darnaus vystymosi tikslus.

Rumunijos prezidentas Klaus Iohannis teigė: „Europos regionų komitetas yra pasišventęs partneris, prisidedantis prie mūsų pastangų priartinti Europos priemones prie tų, kam jos skirtos – regionų, miestų ir piliečių. Žvelgiant iš vietos ir regionų politinių veiksmų perspektyvos veiksmingas ES lygmens valdymas atsispindi konkrečiose priemonėse ir rezultatuose: tolesnė sanglauda, kokybiškos darbo vietos, tvarus ekonomikos augimas, moderni infrastruktūra ir jungtys, taip pat vystymosi atotrūkio užpildymas, gyvenimo sąlygų gerinimas ir kokybiškos viešosios paslaugos. Esamomis aplinkybėmis mums labiausiai turi rūpėti aktyvesnis piliečių dalyvavimas ES sprendimų priėmimo procese. Be to, turi nebelikti įsitikinimo, kad ES veiksmai yra nutolę nuo piliečių“.

Europos regionų komiteto pirmininkas Karl-Heinz Lambertz perduodant deklaracija teigė, kad „Europos Sąjungai reikia jos miestų ir regionų ne mažiau nei miestams ir regionams reikia Europos Sąjungos. Europa – tai artumas ir socialinė pažanga. Visi valdžios institucijų lygmenys turi dirbti prisiimdami savo atsakomybės už Europą dalį, kad ES taptų matomesnė, veiksmingesnė, demokratiškesnė ir artimesnė piliečiams ir niekas neliktų nuošalėje. Vadovaujantis pagrindinėmis ES vertybėmis – sanglauda, vienybe ir solidarumu – mums reikia naujos sutarties, kuri valdžios lygmeniui, kuriuo labiausiai pasitikima – vienam milijonui vietos ir regionų vadovų – suteiktų galimybę viską iš esmės pakeisti ES. Vadinasi jiems taip pat reikia suteikti pakankamai finansinių išteklių ir svaresnį žodį ES sprendimų priėmimo procese“.

Kalbėdamas baigiamojo posėdžio metu pirmasis pirmininko pavaduotojas Markku Markkula nurodė: „ES reikia atkurti pasitikėjimą, kad Europa turėtų ateitį. Vienintelis būdas tai pasiekti – stiprinti ryšius ir veiklą su jaunimu ir visais miestų ir regionų subjektais bei jiems skirtas priemones. Vietos ir regionų subjektai gali užtikrinti, kad pokyčiai įvyktų. Miestai ir regionai susiduria su visuomeniniais iššūkiais ir kartu skatina tvarų ir įtraukų augimą.“

Pastaba redaktoriams

Aukščiausiojo lygio susitikimo vietos ir regionų vadovų deklaracija „Kurkime ES iš apačios, kartu su regionais ir miestais“ yra regionų ir miestų pozicija, skirta ES institucijų ir valstybių bei vyriausybių vadovams, kurie gegužės 9 d. susitiks Sibiu, Rumunijoje , kad aptartų ES ateitį.

Europos regionų komitetas ragino padidinti kitą ES biudžetą po 2020 m. nuo 1 proc. iki 1,3 proc. EU 27 bendrųjų nacionalinių pajamų . Jis taip pat prisidėjo prie #CohesionAlliance inicijavimo – tai koalicija, kuriai priklauso tie, kurie mano, kad ES sanglaudos politika privalo išlikti ES ateities ramsčiu. Šis aljansas buvo įsteigtas bendradarbiaujant su didžiosiomis Europos vietos ir regionų valdžios institucijų asociacijomis ir reikalauja, kad po 2020 m. ES biudžetu būtų užtikrinta, kad sanglaudos politika taptų stipresnė, matoma ir prieinama visiems Europos Sąjungos regionams.

Leidinys ES padėtis: regionų ir miestų požiūris , 2018 m. spalio mėn.

Kontaktinis asmuo

Nathalie Vandelle

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Tel. +32 (0)2 282 24 99

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-ITS-ONE-MILLION-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-TO-RENEW-THE-EUROPEAN-PROJECT.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-ITS-ONE-MILLION-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-TO-RENEW-THE-EUROPEAN-PROJECT.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-ITS-ONE-MILLION-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-TO-RENEW-THE-EUROPEAN-PROJECT.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-AND-EUROPEAN-LAWMAKERS-FORM-A-UNITED-FRONT-IN-COMBATING-DISINFORMATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-ITS-ONE-MILLION-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-TO-RENEW-THE-EUROPEAN-PROJECT.ASPX

Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/PATRICK-MOLINOZ-ELECTED-CHAIR-OF-CIVEX.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-ITS-ONE-MILLION-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-TO-RENEW-THE-EUROPEAN-PROJECT.ASPX

Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
21.06.2023