Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
ES turi didinti savo vaistų gamybos pajėgumus  

Nepakankami gamybos pajėgumai, užsitęsusi nelygybė tarp miesto ir kaimo regionų ir bendradarbiavimo stoka – tokias pandemijos pamokas pabrėžė vietos ir regionų vadovai.

Kaip gegužės 7 d. pažymėjo Europos Regionų komiteto nariai, Europos Sąjunga turi sumažinti savo priklausomybę nuo gamintojų už jos sienų, skatinant grąžinti ypatingos svarbos vaistų ir apsaugos priemonių gamybą į Europos teritoriją. Raginimas užtikrinti strateginį savarankiškumą yra viena iš rekomendacijų, pateiktų nuomonėje Per COVID-19 krizę įgyta regionų ir miestų patirtis ir išmoktos pamokos .

Šioje nuomonėje taip pat nurodoma, kad glaudesnis valdžios institucijų bendradarbiavimas vietos, regionų, nacionaliniu ir ES lygmenimis yra priemonė, padedanti stiprinti Sąjungos gebėjimą užkirsti kelią sveikatos krizėms, jas valdyti ir po jų atsigauti. Rekomendacijose ypatingas dėmesys skiriamas kaimo regionų padėčiai ir ES raginama padidinti biudžeto ir valstybės pagalbos taisyklių lankstumą bei mažinti atotrūkį tarp miesto ir kaimo bendruomenių, ypač skaitmeninės ir transporto infrastruktūros srityje. Vietos ir regionų vadovai taip pat paragino ES aktyviau įtraukti vietos ir regionų valdžios institucijas į naujų ES priemonių kūrimą, pavyzdžiui, rengiant naujos kartos ES ekonomikos gaivinimo planus ir reagavimo į maisto krizes mechanizmą.

Nuomonės „Per COVID-19 krizę įgyta regionų ir miestų patirtis“ pranešėja Joke Schauvliege (BE/EPP), Flandrijos parlamento narė, nurodė: „Ši nuomonė parengta po plataus masto konsultacijų, kuriose dalyvavo regionai, pilietinė visuomenė ir įvairių sričių ekspertai, ir ji rodo, kad labai svarbu pasimokyti iš COVID19 krizės. Pavyzdžiui, Europa turi skirti daugiau dėmesio intensyviam bendradarbiavimui su regionų ir vietos lygmenimis ir pakviesti juos prie diskusijų stalo kaip visaverčius partnerius. Diskusijos dėl Europos ateities taip pat yra metas apmąstyti platesnę Europos viziją, įskaitant ES kompetenciją sveikatos srityje.“

Europos Komisijos generalinis sekretorius paprašė RK pateikti šią nuomonę. RK svarstymai bus įtraukti į ataskaitą, kurią Europos Komisija rengia Europos Sąjungos Tarybai – institucijai, kurioje kiekvienos ES šalies nacionaliniai ministrai susitinka priimti teisės aktus ir koordinuoti politiką.

Raginimas siekti aktyvesnio valdžios institucijų dalyvavimo atspindi ilgalaikį RK įsipareigojimą bendradarbiauti įvairiais valdžios lygmenimis ir jo susirūpinimą dėl sienų uždarymo pandemijos metu ir jo ypatingo poveikio pasienio regionams. Tačiau Komitetas taip pat baiminasi, kad ES atsakas į pandemiją bus pernelyg centralizuotas ir sutelktas į bendradarbiavimą su nacionalinėmis valdžios institucijomis. Rekomendacijose raginama įtraukti tarpvalstybinį bendradarbiavimą į visus ekstremaliųjų situacijų valdymo planus ir įsteigti tarpregionines tarpvalstybinių ryšių grupes siekiant pagerinti valstybių narių ir pasienio regionų tarpvalstybinę komunikaciją ir bendradarbiavimą.

Savo plenarinėje sesijoje, įvykusioje internetu, Europos regionų komitetas taip pat priėmė rezoliuciją dėl laisvo judėjimo COVID-19 pandemijos metu (skaitmeninis žaliasis pažymėjimas) ir vakcinų gamybos pajėgumų didinimo , įskaitant raginimą laikinai netaikyti farmacijos bendrovėms išduotų patentų. Be to, Komitetas priėmė tris nuomones, kuriose daugiausia dėmesio skiriama sveikatos infrastruktūros ir sveikatos politikos plėtojimui ES lygmeniu, nes tai paspartintų ES pastangas siekti strateginio savarankiškumo ir atlaikyti sveikatos krizes. Roberto Ciambetti (IT / ECR), Veneto regiono tarybos pirmininkas, parengė nuomonę dėl Europos sveikatos sąjungos ; Birgitta Sacrédeus (SE / EPP), Dalarnos leno tarybos narė, buvo atsakinga už rekomendacijų dėl ES vaistų strategijos ir Europos medicinos agentūros vaidmens rengimą; o Olgierd Geblewicz (PL / EPP), Vakarų Pamario vaivadijos maršalka, pasiūlė pakeitimus, susijusius su Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro įgaliojimais ir tarpvalstybine sveikatos priežiūra .

2020 m. spalio mėn. paskelbtame pirmajame RK metiniame vietos ir regionų barometre Europos regionų komitetas nustatė labai didelius sveikatos priežiūros paslaugų teikimo skirtumus tarp ES regionų ir tarp tos pačios valstybės narės regionų. Rengiant metinį vietos ir regionų barometrą atlikta apklausa parodė, kad europiečiai labiau pasitiki regionų ir vietos valdžios institucijomis nei ES ar nacionaline valdžia ir kad, jų nuomone, didesnių galių suteikimas regionų ir vietos valdžios institucijoms turėtų teigiamo poveikio ES gebėjimui spręsti problemas. Būtent sveikata yra ta sritis, kurioje europiečiai labiausiai norėtų, kad vietos ir regionų valdžios institucijos turėtų didesnę įtaką ES lygmeniu priimamiems sprendimams.

Aplinkybės ir pagrindas

Europos regionų komiteto ataskaitos ir tyrimai : Metinis vietos ir regionų barometras ( visa ataskaita ir poveikio sveikatai  duomenys nuo 2020 m. spalio mėn.); COVID-19 poveikis regionų ir vietos valdžios institucijoms (bendra RK ir EBPO apklausa, 2020 m. spalio mėn.); Teritorinis poveikio vertinimas. Miestų ir regionų padėtis COVID-19 krizės metu (2020 m. spalio mėn.); Regioninės sveikatos politikos atsakai į COVID krizę (2020 m. spalio mėn.); Tarpvalstybinių sveikatos priežiūros paslaugų direktyvos įgyvendinimas Europos regionuose (2020 m. spalio mėn.).

Patirtis vietoje : RK mainų platforma (Vietos ir regionų valdžios institucijų patirtys pirmosios pandemijos bangos metu); „Reinventing Cities“ (EUROCITIES ataskaita, kurioje pateikiama dešimtys savivaldybių lygmens veiksmų, iniciatyvų ir projektų pavyzdžių).

Kontaktinis asmuo:

Andrew Gardner

Tel.: +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-MUST-INCREASE-ITS-CAPACITY-TO-PRODUCE-MEDICINES.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-MUST-INCREASE-ITS-CAPACITY-TO-PRODUCE-MEDICINES.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-MUST-INCREASE-ITS-CAPACITY-TO-PRODUCE-MEDICINES.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CARE-DORNER.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-MUST-INCREASE-ITS-CAPACITY-TO-PRODUCE-MEDICINES.ASPX

Care sector needs European strategy, CoR members argue
Care sector needs European strategy, CoR members argue
15.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EUROPEAN-HEALTH-DATA-SPACE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-MUST-INCREASE-ITS-CAPACITY-TO-PRODUCE-MEDICINES.ASPX

An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
09.02.2023