Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
ES COVID-19 pažymėjimas yra nepaprastai svarbus siekiant atgaivinti regioninį turizmą, ‎ tačiau jis turi būti nediskriminacinis ir atitikti aukštus saugumo standartus  

Regionai ir miestai vieningai pritaria tam, kad būtų naudojamas bendras dokumentas, kuriuo būtų sudaromos palankesnės sąlygos laisvam judėjimui ES pandemijos metu ir skatinamas turizmo sektoriaus atsigavimas pereinant prie naujų tvarių modelių

Europos regionų komiteto (RK) plenarinėje sesijoje vieningai priimta visų frakcijų remiama rezoliucija, kurioje palankiai vertinamas Europos Komisijos pasiūlymas sukurti naują skaitmeninį žaliąjį pažymėjimą. Tačiau regionų ir vietos vadovai, pritardami Europos Parlamentui, siūlo aiškumo sumetimais šį dokumentą pervadinti ES COVID-19 pažymėjimu. Jie primygtinai reikalauja, kad tai nebūtų kelionės dokumentas, ir pabrėžia būtinybę užtikrinti nediskriminavimą, visų pirma neskiepytų asmenų atžvilgiu. Be to, diskutuodami apie turizmo, viešbučių ir maitinimo sektorių atsigavimą, RK nariai įsipareigojo COVID-19 krizę paversti galimybe pereiti nuo masinio turizmo prie naujų saugių, tvarių, atsparių modelių, atitinkančių Europos žaliojo kurso tikslus.

Šiandien vieningai priimtoje rezoliucijoje RK teigiamai vertina Europos Komisijos pasiūlymą sukurti bendrą ES skaitmeninį žaliąjį pažymėjimą , kuris sudarytų palankesnes sąlygas nevaržomam tarpvalstybiniam judėjimui COVID-19 pandemijos metu ir padėtų išsaugoti turizmo sezoną. Pažymėjimu, kuris gali būti skaitmeninis arba popierinis, bus patvirtinta, kad asmuo buvo paskiepytas nuo COVID-19 arba nurodyta, kad neseniai jo tyrimo rezultatas buvo neigiamas, arba kad jis persirgo COVID-19. Galiausiai RK palankiai vertina Europos Parlamento pasiūlymą pervadinti jį „ES COVID-19 pažymėjimu“, kad būtų geriau suprantamas jo naudingumas ir būtų lengviau jį populiarinti tarp piliečių.

RK pirmininkas Apostolos Tzitzikostas pabrėžė, kad „skaitmeninis žaliasis pažymėjimas nėra burtų lazdelė, bet padės Europai vėl judėti, jei bus laikomasi ES privatumo ir duomenų apsaugos principų. Europos turizmo sektorius neatsigaus be bendrų saugios kelionės taisyklių.   Vietos ir regionų valdžios institucijos jau jaučia prarastų pajamų poveikį ir tiesiog negali leisti, kad jų ekonomika prarastų dar vieną sezoną.   Visi lygmenys – nuo ES iki nacionalinio, regionų ir vietos – turi bendradarbiauti, kad išgelbėtų turizmo, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų sektorius“.

Vietos ir regionų vadovai pabrėžia, kad skaitmeninis žaliasis pažymėjimas neturėtų būti nei išankstinė naudojimosi laisvo judėjimo teisėmis sąlyga, nei kelionės dokumentas, ir pabrėžia būtinybę užtikrinti nediskriminavimą, visų pirma neskiepytų asmenų atžvilgiu. Be to, reikia laikytis aukštų saugumo standartų, todėl ES institucijos turėtų patikslinti, kad pažymėjimas neturės poveikio tarpvalstybinių darbuotojų teisei pandemijos metu laisvai judėti tarp savo namų ir darbo vietų.

RK nariai pakartoja savo įsitikinimą, kad skiepijimas yra pagrindinis būdas kontroliuoti pandemiją ir atkurti laisvą judėjimą. Todėl jie pabrėžia, kad reikia užtikrinti vienodas galimybes gauti vakcinų ir ragina sparčiai didinti vakcinų gamybą Europoje. RK siūlo Europos Sąjungai išnagrinėti naujus sprendimus, pavyzdžiui, laikiną vaistų ir medicinos technologijų, skirtų COVID-19 infekcijos gydymui ar prevencijai, patentų galiojimo sustabdymą.

Turizmas yra vienas iš sektorių, kurie labiausiai nukentėjo dėl laisvo judėjimo apribojimų ir kitų atsargumo priemonių, skirtų kovoti su koronaviruso plitimu. Šiame sektoriuje sukuriama 10 proc. ES BVP ir jame dirba 12 proc. ES darbo jėgos, tačiau dėl COVID-19 krizės daugelis ekonominės veiklos vykdytojų, tokių kaip viešbučiai ir restoranai, kelionių organizatoriai ir transporto bendrovės, patyrė 85–90 proc. nuostolių. 2020 m. ES turistų apgyvendinimo įstaigose iš viso įregistruota 1,4 mlrd. nakvynių, t. y. 52 proc. mažiau nei 2019 m. . Labiausiai paveiktos šalys buvo Kipras, Graikija ir Malta, kurių rodikliai sumažėjo daugiau nei 70 proc.

„Mes praradome vasarą, rudenį, žiemą ir du pavasarius. Jei bus prarastas dar vienas sezonas, tai reikš daugelio viešbučių, kavinių, laivų nuomos punktų, pramogų parkų ir poilsio vietų veiklos pabaigą. Turime skiepytis, išlikti saugūs ir iš naujo atrasti kelionių, susitikimų su žmonėmis ir pažinimo džiaugsmą. Šią krizę galime paversti galimybe iš naujo atrasti nuostabias Europos kaimo vietoves. Tebūnie tai perteklinio turizmo eros pabaiga, pradėkime mėgautis tvariomis atostogomis“, – ragino RK Gamtos išteklių komisijos (NAT) pirmininkė Ulrika Landergren (SE / RE) per atskirą diskusiją dėl turizmo, viešbučių ir maitinimo sektoriaus atgaivinimo.

Plenarinės sesijos diskusijoje dalyvavo Portugalijos turizmo valstybės sekretorė Rita Marques . Ji pasakė: „Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujanti Portugalija yra įsipareigojusi skatinti bendrus veiksmus ir politiką, kad būtų užtikrintas tvaresnis, skaitmeninis ir konkurencingas turizmo ir kelionių atnaujinimas. Pradėjome dialogą dėl turizmo tvaraus atsigavimo ir parengėme Europos turizmo darbotvarkės iki 2050 m. gaires. Trumpalaikėje perspektyvoje skaitmeninis žaliasis pažymėjimas parodys, kad esame visapusiškai įsipareigoję taikyti suderintus kriterijus laisvam judėjimui remti. Tai yra tvirtas žingsnis sektoriaus atsigavimo link.“

HOTREC asociacijos, atstovaujančios viešbučiams, restoranams, kavinėms ir panašioms įstaigoms Europoje, pirmininkas Jens Zimmer Christensen teigė: „Pandemija Europos apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų sektoriui bei turizmui prilygo žemės drebėjimui ir jo atsigavimas nebus nei greitas, nei lengvas. ES ir valstybės narės turi toliau remti įmones ir apsaugoti darbo vietas krizės metu ir jai pasibaigus. Pramonei, be kita ko, reikalingas ES gaivinimo planas ir didesnis kelionių apribojimų koordinavimas. Esu įsitikinęs, kad jei toliau bendromis pastangomis sieksime atgaivinti apgyvendinimo ir maitinimo sektorių, jis gali suklestėti ir tapti žaliosios ir skaitmeninės pertvarkos varomąja jėga.“

Bendroji informacija

Atsižvelgdama į ES valstybių ir vyriausybių vadovų pastabas, Europos Komisija kovo mėn. pateikė pasiūlymą sukurti skaitmeninį žaliąjį pažymėjimą, kad COVID-19 pandemijos metu būtų sudarytos palankesnės sąlygos saugiam laisvam piliečių judėjimui ES. Balandžio 14 d. ES Taryba susitarė dėl savo derybų įgaliojimų dėl pasiūlymo, o balandžio 29 d. Europos Parlamentas derybų įgaliojimus patvirtino. Šių dviejų institucijų derybos prasidėjo šią savaitę , kitas, trišalis dialogas įvyks gegužės 11 d. Tikslas – pasiekti susitarimą prieš prasidedant vasaros turizmo sezonui.

2021 m. vasario mėn. priimtoje rezoliucijoje dėl skiepijimo nuo COVID-19 kampanijos RK jau pareiškė pritariantis tam, kad būtų sukurta standartizuota ir sąveiki skiepijimo įrodymo medicininiais tikslais forma, atsižvelgiant į tai, kad skiepijimo patvirtinimas yra medicininė būtinybė.

RK savo lūkesčius išdėstė dviejose svarbiausiose nuomonėse dėl turizmo, viena jų buvo priimta 2020 m. ( pranešėjas Manuel Alejandro Cardenete Flores (ES / RE) ), o kita – 2016 m. ( pranešėjas Hanspeter Wagner (AT / EPP) ). Jose raginama:

  • parengti naują Europos darnaus turizmo programą, suderintą su Europos žaliuoju kursu ir Jungtinių Tautų darbotvarke iki 2030 m.;
  • įsteigti tarpinstitucinę ryšių grupę turizmo klausimais ir Europos masto turizmo regionų (miestų) aljansą ir tinklą;
  • sukurti bendrą virtualios Europos piliečių kelionių kortelių programos sistemą siekiant padidinti regionų sanglaudą ir pabrėžti turizmo vaidmenį skatinant Europos pilietiškumą ir kultūrą.

Kontaktinis asmuo

Matteo Miglietta

Tel. +32 (0) 470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-COVID-19-CERTIFICATE-CRUCIAL-REVIVE-REGIONAL-TOURISM-NON-DISCRIMINATORY-RESPECT-HIGH-SECURITY-STANDARDS.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-COVID-19-CERTIFICATE-CRUCIAL-REVIVE-REGIONAL-TOURISM-NON-DISCRIMINATORY-RESPECT-HIGH-SECURITY-STANDARDS.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-COVID-19-CERTIFICATE-CRUCIAL-REVIVE-REGIONAL-TOURISM-NON-DISCRIMINATORY-RESPECT-HIGH-SECURITY-STANDARDS.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-COVID-19-CERTIFICATE-CRUCIAL-REVIVE-REGIONAL-TOURISM-NON-DISCRIMINATORY-RESPECT-HIGH-SECURITY-STANDARDS.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-COVID-19-CERTIFICATE-CRUCIAL-REVIVE-REGIONAL-TOURISM-NON-DISCRIMINATORY-RESPECT-HIGH-SECURITY-STANDARDS.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023