Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Vietos valdžios institucijų reikalavimai: europiečiai nusipelno aukščiausio lygio vartotojų apsaugos pasaulyje  

Vartotojų apsaugos priemonėmis turi būti visapusiškai atsižvelgiama į pagrindinius iššūkius, su kuriais Europos ekonomika susiduria po COVID-19 krizės.

Spalio mėn. plenarinėje sesijoje Europos regionų komiteto (RK) nariai priėmė nuomonę dėl Naujosios vartotojų darbotvarkės , kurioje pabrėžiama vartotojų teisių apsaugos svarba. Vartotojų apsauga turi būti užtikrinama atsižvelgiant į COVID-19 krizės poveikį, aplinkos pokyčius, skaitmeninę transformaciją, globalizaciją ir iškylančius konkrečius pažeidžiamų vartotojų poreikius. Be to, vietos ir regionų vadovai pabrėžia, kad reikia remti MVĮ, vykdančias skaitmeninę ir žaliąją pertvarką, nedidinant administracinės naštos. Šiai transformacijai užtikrinti būtinas ES finansavimas.

2019 m. vartojimo išlaidos sudarė 52,6 proc. Europos Sąjungos bendrojo vidaus produkto (BVP). Tačiau vienas iš penkių vartotojų teigė, kad jis praėjusiais metais turėjo bent vieną priežastį skųstis dėl įsigytos prekės – šis skaičius per dešimtmetį beveik nepakito. Vartotojai internetu perka vis dažniau. Vienas iš šešių žmonių 2019 m. internetu įsigijo bent vieną prekę. Tačiau nors dabar apsipirkimas internetu tapo labai populiarus, Europos teisės aktai neatspindi tokios padėties. Pandemija parodė, kokia svarbi yra aukšto lygio vartotojų apsauga, taip pat glaudus ES institucijų bendradarbiavimas. Pandemija taip pat atskleidė tam tikras ES vartotojų apsaugos sistemos spragas.

Sostinės Briuselio regiono parlamento narė ir nuomonės projekto „Naujoji vartotojų darbotvarkė“ pranešėja Alexia Bertrand (BE / Renew Europe) teigė: „Vartotojų apsauga Europos piliečiams yra viena iš svarbiausių ir tiesiogiai apčiuopiamų Europos politikos sričių. Tačiau Europos rinkoje įvyko daug esminių permainų ir kyla daugybė iššūkių, pavyzdžiui, pastarojo meto pandemija. Tai verčia mus persvarstyti vartotojų apsaugos koncepciją. Turime dar kartą pabrėžti savo tvirtą reikalavimą išlaikyti ir įgyvendinti vartotojų teises: vien todėl, kad šios teisės dabar persvarstomos ar kad jas sunku įgyvendinti, neturime pasiduoti pagundai jas susilpninti.“

Europos regionų komitetas (RK) savo nuomonėje akcentuoja šiuo metu dėl pandemijos Europos vartotojams kylančius iššūkius ir tvirtai pabrėžia, kad krizės metu reikia apsaugoti ir nuosekliai įgyvendinti vartotojų teises ir atitinkamą ES acquis . Pavyzdžiui, reikėtų išplėsti neseniai sustiprintų geležinkelių keleivių teisių ir pareigų modelio aprėptį, kad vartotojai būtų apsaugoti nuo atšaukimų ir kituose sektoriuose, pavyzdžiui, kultūros ir renginių.

Tvarus vartojimas yra esminis veiksnys siekiant žaliojo kurso tikslų. ES vartotojai atlieka lemiamą vaidmenį pereinant prie žaliosios ekonomikos, todėl RK nariai sutarė, kad norint priimti motyvuotus sprendimus labai svarbu teikti skaidrią ir aiškią informaciją apie produktų tvarumą, pataisomumą ir socialinį bei aplinkosauginį pėdsaką.

Be to, vietos ir regionų valdžios institucijos daug prisideda vietos ir regionų lygmeniu skatindamos naujus vartojimo modelius ir elgseną, pavyzdžiui, dalijimosi ekonomiką.

Nuomonėje siūlomi įvairūs veiksmai, kaip antai parengti esamų vietos iniciatyvų apžvalgą siekiant sukurti vietos remonto infrastruktūrą ir remti verslo modelius, leidžiančius vartotojams pirkti paslaugas, o ne prekes; remti vietos ir regionų projektus, kuriais siekiama ugdyti vartotojų finansinį raštingumą, įskaitant naujų skaitmeninių technologijų naudojimą; propaguoti iniciatyvas, kuriomis remiamos vietos įmonės ir skatinama amatininkystė.

Galiausiai nuomonėje raginama pradėti vietos ir regionų valdžios institucijų, vartotojų organizacijų ir įmonių bendradarbiavimą, kad jos suvienytų jėgas ir kuo geriau panaudotų išteklius.

Bendroji informacija

Naujoji vartotojų darbotvarkė . Europos vartotojų darbotvarkė – tai Europos Komisijos strateginė vartotojų politikos vizija. 2020 m. lapkričio 13 d. Europos Komisija paskelbė naują vartotojų darbotvarkę – savo 2020–2025 m. laikotarpio vartotojų politikos strategiją. Ja siekiama įgyvendinti penkis ilgalaikius prioritetus: žalioji pertvarka, skaitmeninė transformacija, žalos atlyginimas ir vartotojų teisių įgyvendinimas, konkretūs tam tikrų vartotojų grupių poreikiai ir tarptautinis bendradarbiavimas. Be to, strategijoje siūlomos priemonės pandemijos metu kilusiems neatidėliotiniems uždaviniams spręsti. Per ateinančius penkerius metus Komisija planuoja suteikti vartotojams daugiau galimybių dalyvauti žaliojoje pertvarkoje: teikti informaciją apie produktų tvarumą, įtvirtinti teisę į remontą ir nustatyti taisykles dėl ekologiškumo teiginių. Ji planuoja spręsti klausimą dėl problemų keliančios elektroninėse prekyvietėse taikomos praktikos, pašalinti gaminių saugos taisyklių spragas, ypač internetu parduodamų gaminių atveju, ir pagerinti galiojančių taisyklių vykdymo užtikrinimą. Kartu Komisija planuoja gerinti pažeidžiamų grupių, ypač interneto prieigos neturinčių asmenų, ir vaikų apsaugą. Ji ketina peržiūrėti mažmeninės bankininkystės taisykles ir pagerinti valstybėse narėse teikiamas finansinių konsultacijų paslaugas.

Europos Komisijos komunikatas Europos vartotojų darbotvarkė

Nuomonė Naujos galimybės vartotojams , Samuel Azzopardi (MT / EPP)

Kontaktinis asmuo

Wioletta Wojewodzka

Tel. +32 473 843 986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Pasidalyti :