Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
ES regionai ir miestai  
RK narys, Mazovijos vaivadijos maršalka Adam Struzik oficialiai pradėjo 2019 m. žaliąją savaitę Varšuvoje

Žalioji savaitė , didžiausias Europoje kasmetinis aplinkosaugos politikai skirtas renginys, prasidėjo Varšuvoje, kur jį atidarė Adam Struzik (PL / EPP). Šiais metais dėmesio centre – aplinkosaugos teisės aktų įgyvendinimas. Miestai ir regionai, kurie yra daugiausia atsakingi už aplinkosaugos politikos įgyvendinimą, renginyje apgailestaus dėl sunkumų, kurie iškyla siekiant atitikties aplinkosaugos reikalavimams, tačiau kartu pademonstruos, kaip atrodo sėkmingas jų įgyvendinimas. Europos regionų komiteto pirmininkas Karl-Heinz Lambertz prieš gegužės 17 d. Briuselyje numatomą 2019 m. žaliosios savaitės uždarymo renginį apibendrins aplinkosaugos laimėjimus ir iššūkius.

Šiandien aplinkos politika yra vienas didžiausių Europos integracijos proceso laimėjimų. Europoje yra didžiausias koordinuojamas saugomų teritorijų tinklas pasaulyje, jai iš esmės pavyko apsaugoti nykstančias rūšis ir buveines, atkurti ekosistemas ir sukurti tvaresnį žemės ūkį, žuvininkystę ir miškininkystę. Tačiau gamtinis kapitalas nyksta: oro tarša daro didžiulį poveikį piliečių sveikatai, trečdalis ES teritorijos kenčia nuo vandens trūkumo, o vandens stygius kelia susirūpinimą daugelyje valstybių narių.

Šiais metais žaliosios savaitės dėmesio centre – aplinkosaugos reikalavimų įgyvendinimo procesas. Pirmininkas K.-H. Lambertz ir keletas Europos regionų komiteto narių pasidalins savo patirtimi ir nuogąstavimais.

Gegužės 13 d. Žaliosios savaitės atidarymo ceremonijos Varšuvoje šeimininku tapo Mazovijos vaivadijos maršalka Adam Struzik (PL / EPP) . Jis pareiškė: „Mums visiems susirūpinimą kelia biologinės įvairovės nykimas ir neigiamas klimato kaitos poveikis aplinkai . Kadangi tai yra pasaulinė problema, turime visi kartu užtikrinti geresnę aplinkos apsaugą visuose planetos kampeliuose. Tačiau kaip vietos ir regionų vadovai mes turime veikti ir atskirai, kad užtikrintume aplinkosaugos teisės aktų įgyvendinimą savo teritorijose, tuo užtikrindami savo piliečiams kuo sveikesnę aplinką.“

Betembūro savivaldybės tarybos narys Roby Biwer (LU / PES) , Varšuvoje kalbėjo kaip RK pranešėjas biologinės įvairovės klausimu . Pranešėjas R. Biwer sakė: „Biologinė įvairovė turėtų būti laikoma mūsų sveikatos ir gerovės pagrindu . Ja paremtas ekosistemų, nuo kurių esame priklausomi, veikimas ir turime ją saugoti bei išmokti su savo ekosistemomis sugyventi darniai, nes tai yra aplinka, kurioje mes gyvename. Nepaisant iššūkių, su kuriais susiduriame įgyvendindami aplinkos teisę mes, vietos ir regionų valdžios institucijos, vis dar esame aplinkos politikos priešakyje. Todėl mes esame įsipareigoję prisidėti prie efektyvesnio ir veiksmingesnio atitikties aplinkosaugos reikalavimams užtikrinimo savo bendruomenėse.“

Gegužės 15 d. RK rengia Europos atliekų mažinimo savaitės apdovanojimų ceremoniją Briuselyje, dalyvaujant žiuri nariui Veststelingverfo merui André Van de Nadort (NL / PES) , kuris yra RK nuomonės dėl Europos plastikų žiedinėje ekonomikoje strategijos pranešėjas.

Europos regionų komitetas neseniai priėmė nuomonę „8-osios aplinkosaugos veiksmų programos rengimas“ . Pranešėjas, Schidamo meras ir RK Aplinkos, klimato kaitos ir energetikos komisijos (ENVE) pirmininkas Cor Lamers (NL / EPP) savo pagrindinius pasiūlymus pristatys gegužės 16 d. Žaliosios savaitės renginyje „Aplinkosaugos politikos ateitis – geresnė integracija ir įgyvendinimas vietos ir regionų lygmeniu“. Čia galite susipažinti su RK pasiūlymo dėl būsimos Aplinkosaugos veiksmų programos santrauka.

2019 m. balandžio mėn. Europos Komisija paskelbė keletą ataskaitų dėl aplinkosaugos teisės aktų įgyvendinimo padėties Europoje. Aplinkos nuostatų įgyvendinimo peržiūra apžvelgiama kiekvienos valstybės narės pažanga, įgyvendinant aplinkosaugos teisės aktus, nustatomi didžiausi jų trūkumai ir rekomenduojami prioritetiniai veiksmai.

Asmuo pasiteirauti: david.crous@cor.europa.eu / +32 (0) 470 88 10 37

Share: